A=Buna Utilizare/Administrare a Resurselor

Zona Snagov include lacul și pădurile asociate, ceea ce corespunde administrativ comunelor Ciolpani, Snagov, Gruiu. Și cele mai bune rezultate s-ar putea realiza în colaborare (iar unele subiecte – ex: administrarea lacului – nu se pot realiza separat).

Obiectivele GENERICE prevăzute în statut sunt prezentate în secțiunea “Scopul și Obiectivele Fundației SNAGOV“. 

Obiectivele SPECIFICE sunt prezentate în secțiunea “Scopul și Obiectivele Fundației SNAGOV”.
1) asigurarea transparenței actului de administrare în Zona Snagov, prin asigurarea / accesul la informațiile publice și esențiale ale administrației locale. Exemple: bugetul în curs (aprobat) și execuția acestuia (dar și pentru anii anteriori). Planul de proiecte și acțiuni, STE (studiile tehnico economice) obligatoriu a se realiza –  aferente proiectelor care se dezbat, lista achizițiilor / licitațiilor pentru următoarele 3-12 luni, etc
2) strategie de dezvoltare a Zonei Snagov (care să țină cont și să integreze) sustenabil, resursele, comunitatea, evoluția cererii în 5-25 de ani. 
3) PUG al comunei Snagov (dar și Gruiu și Ciolpani) care (în mod legal și consistent) să se coreleze cu patrimoniul și oportunitățile realiste și sustenabile
4) asigurarea (de urgență) a precondițiilor necesare accesării de fonduri în perioada 2014 – 2020

NEVOILE prioritare ale Snagovului:
A) Administrative / investiționale:
a1) enumerarea setului complet al documentelor în vigoare (bune, rele – cum or fi), dar care prezintă resursele, valorile, strategiile (de dezvoltare) deja asumate (la nivel județean, local). Legate de Strategia pe termen mediu – lung.

* Notă: orice accesare de finanțări și proiecte, de regulă citează aceste documente (și dacă nu ai prevăzut să scrii ceva coerent legat de viitor în acestea, cand vor apărea oportunități – bani, nu vei putea face corelațiile de eligibilitate necesare). Aceste documente sunt cruciale – doar dacă sincer îți pasă de viitorul pe termen lung (mai mult de 4 ani). Altfel, esti interesat (ca primar sau consilier) de ceea ce mai poți “prăda” în 1-3 ani (și nu ești interesat în a munci la așa ceva).
În aceste documente intră și implicațiile legate de existența patrimoniului natural (2 arii naturale protejate), dar și patrimoniul cultural (cel puțin 20 de puncte de interes – extrem de puțin cunoscute comunității și mai ales consilierilor și primarului). 
a2) realizarea noului PUG al Comunei Snagov (fără de care nu se pot face – noi investiții – în mod normal). Întârziere: 2011 (deci 2 ani!!!)

* NotăCu analiza si corectarea consecințelor / implicațiilor PUG-ului realizat în 2005, care este ilegal (nu a avut nici încadrarea corespunzătoare, nici conținutul, nici încadrarea necesară, au fost omise unele instituții obligatorii, de la majoritatea restului instituțiilor s-au obținut niște laconice puncte de vedere, inconsistente și incomplete). Cert este că în baza acestui PUG, s-au luat decizii, dat autorizații și încheiat acte, care deja au afectat interesele pe termen lung ale comunității (nu 100% ireversibile). Unele vor genera litigii, multe au condus la blocaje (în sensul că unele instituții au interdicții și altele nu – în raport cu anumite subiecte / nevoi). Deci acest PUG (2005) doar a multiplicat confuziile / încurcăturile (favorizând doar unele tranzacții imobiliare, cu beneficii doar pe termen scurt pentru anumite categorii, nereprezentative pentru comunitatea locală).

a3) prezentarea situației economico-financiare (curentă) a comunei Snagov. Trebuie să fie diferențe (lipsuri) de milioane de euro, în ultimii 12 ani. De care stiu bine toți consilierii care s-au perindat (și circa 60-80% s-au tot menținut).
Se poate realiza prin (estrase din) rapoarte de expertiză. Inițierea concretă a demersurilor de recuperare (inclusiv în instanță). Toate, transparente (ex: forum sau site în care să se atașeze suitele cronologice ale documentelor scanate)

* Notă: Altfel, rezultă  evident că de fapt se dorește doar “negocierea” cu părțile implicate, sau o nouă prezentare manipulativă. Căci prezumția de ignoranță este valabilă maxim 6 luni pentru un nou primar, respectiv un an pentru un nou consilier.
a4) prezentarea publică a oricăror decizii cu consecințe importante pe termen mediu – lung. Exemplu: zvonurile legate de vânzarea terenului de la Gara Snagov. Care fie devine un nou tun imobiliar (cu semnificație de pierdere pentru comunitate). Și de fapt ar putea rezolva (parțial) un punct important din nevoile comunității (ex: crearea unui parc – botanic – din cele 3 minim necesare localității pentru a putea deveni stațiune turistică (de nivel național) și astfel pentru a putea fi eligibilă pentru accesarea de finanțări în perioada 2014-2020).
a5) crearea unei liste de 40-100 de teme investiționale (nevoi pe termen lung / mediu / scurt) și prezentarea publică a acestora. Apoi (tot public), completarea fișelor acestora (obiective, activități, rezultate + criterii și indicatori de performanță, bugete, grafice de execuție, idei de finanțare etc)
a6) respectarea exemplară a legislațiilor în vigoare (dar și a prevederilor valabile local). Astfel încât să nu mai apară construcții la mai puțin de 6m de șosea (dacă așa este hotărât local, etc)
a7) prezentarea completă a istoriei, contextului și implicațiilor a unor afaceri tulburi (care au afectat patrimoniul și viitorul comunității) precum: vinderea plajei Snagov, suitele de concesiuni cu terenuri ale primăriei etc.

* Notă: întârzierea, omiterea sau prezentările parțiale legate de aceste subiecte, doar confirmă că de fapt (și) consilierii au interese (moștenite / transmise) și că informațiile specifice se doresc a fi folosite ca mize de negocieri în beneficiul primar + consilieri (curenți) – fie între ei, fie în raport cu cei din trecut (care ar mai putea compensa cumva – pentru plus de “liniște” pe cei de astăzi).
a8) conceperea unui plan de re-verificare a situației de fapt (din teren) a imobilelor (ce s-a construit față de ce s-a declarat) astfel încât baza de impozitare să fie corectată și să intre mai multi bani în conturile primăriei Snagov. În special partea legată de debarcadere, pontoane și ambarcațiuni (și starea malurilor – betonate sau nu), pot reprezenta elemente și se pot completa cu criterii locale, corelate cu o politică pe termen lung) care să clarifice și normalizeze situația curentă, rezultată. Căci menținerea alternativei (“istorice”) și anume acordarea unui accept verbal în schimbul unei “atenții” în primărie – a dus deja la distrugererea multor kilometri de mal – parte a patrimoniului natural, al tuturor. 

* Notă: întreg acest demers (ce necesită și 1-3 echipe de teren, cu tot cu topograf) trebuie gândită astfel încât să genereze de la bun început bani (centru de profit și nu de costuri). Iar jurisdicție (acces la 6- 10 – 50 de metri de la mal) și fără acordul proprietarului se poate face printr-un parteneriat cu Poliția Transporturi (de pe lac), cu custodele ANPLS, respectiv în cadrul unei formații mai ample de verificare – control (ar putea fi și un simplu protocol) fie cu APM Ilfov fie cu Garda de Mediu sau chiar Apele Române. Pot propune cel puțin 3-5 formule fezabile.

B) ECO-TURISM și agrement * Căci Zona Snagov poate avea (cel mai firesc) utilizare ca destinație de weekend (de o zi) și ar trebui să poată găzdui cel puțin 20.000 oameni per zi (cum a putut în perioada interbelică) sau chiar 43.000 (cât a fost capacitatea în 1982).

Notă: agrement poate însemna (la extreme) atât plimbare pe jos prin pădure, respectiv cu caiacul sau hidrobiciclete pe lac, cât și concurs cu ATV-uri prin pădure și petreceri în poienițe, iar pe lac concursuri cu motorizări mari (cu valuri mari și repetate / hidrocarburi deversate)
b1) conceperea unui plan pe termen lung – mediu (care trebuie să plece de la specificul și resursele existente: patrimoniu natural, cultural, infrastructura existentă și mai ales lipsa – deficitară). Acesta trebuie să fie vizionar și integrator, calculat pentru o capacitate specificată explicit (poate fi și un plan în etape). Cu precizarea grupurilor țintă de clienți / utilizatori, cu un set de fluxuri operaționale, cu asigurarea unui nivel minim de calitate, cu tarife previzionate (acceptabile de grupurile țintă), cu precizarea unui nivel minim de utilizare (încărcare) a resurselor (infrastructurii, resurselor existente – viitoare). Plan care să fie apoi făcut public, dezbătut și “oportunitățile” ce devin vizibile, să fie licitate și alocate temporar (pe baza de criterii de evaluare periodică) unor potențiali parteneri.

* Notă: limitările în realizarea unui astfel de demers, în prezent sunt: lipsa de viziune + incompetența + aroganța + spaima / interesul că dacă se decide ceva în zonă, oportunitățile ce vor apărea – să fie fructificate de conslieri / primari și – sau câțiva din cei care ar putea aproba sau bloca demersurile propuse. Adică, exact cei care sunt aleși pentru binele/viitorul comunității – ar panica și ar dori să țină secret, să amâne, să dezinformeze etc – astfel încât să aibă un avantaj personal și direct din lucrurile bune care ar putea să apară în viitor. Cerc vicios care ține de valori (și apoi comportamente) confirmate de administrațiile locale din majoritatea primăriilor din țară.
b2) realizarea de urgență a documentațiilor (probabil necesită maxim 5.000 Euro dacă se externalizează) necesare pentru a schimba stadiul curent din “Snagov sat – stațiune de interes local” în “Comuna Snagov – stațiune de interes național“. În paralel cu unele acorduri / parteneriate locale (căci localitatea nu îndeplinește cerințele minime și sunt necesare câteva soluții aparte).

* Vezi legea 852/2008  privind aprobarea normelor și criteriile de atestare a stațiunii turistice). În prezent, doar Snagov (sat) figurează la poziția 35 (categoria “Stațiuni locale”). În fond, Primăria Snagov nu a pregătit și depus documentația la Minister (deși i s-a solicitat în repetate rânduri). Principala problemă (teamă) fiind de fapt că nu (mai) îndeplinește cerințele minimale (mai ales după ce – contrar intereselor comunității – a vândut în baza unui PUG ilegal, în moduri ce duc la litigii, terenuri din Parcul Snagov și Plaja Snagov). Zone cu rol covârșitor în obținerea punctajelor minime necesare menținerii titlului de stațiune. Iar factorii de decizie (de atunci) sunt și acum (~80%) și abordarea directă (chiar și acum) a acestui subiect, tot efect de boomerang ar putea avea.

Notă: În octombrie 2012, a mai existat oportunitatea completării și extinderii la nivelul întregii comune (așa cum Fundația Snagov a organizat o întâlnire locală cu agenții economici și la care a participat și viceprimarul Mihai Anghel). Și cum s-a organizat teleconferința cu direcția avize de la Minister. Și cum a rezultat clar ce trebuie să facă de urgență Primăria Snagov.
Lipsa de reacții  – inițiative și rezultate, corelate cu  preocuparea de a vinde (chiar / tot celui care deja a construit în parcul Snagov, fără a respecta cerințele legislative în vigoare și oferi clarificările solicitate) și ultimul loc în care Primăria Snagov ar putea amenaja măcar un parc (obligatoriu pentru clasificarea stațiunii) – reprezintă o dovadă  deliberată de perseverență în acțiuni și decizii defavorabile interesului și comunității locale. Și care (pe termen mediu – lung) de fapt vor afecta și toți agenții economici implicați în turism (din zonă).

Notă:
 Încadrarea ca stațiune balneoclimaterică a Snagovului (Ordonanța 109 din 31 aug 2000), este tributară aceleiași abordări: nu satisface cerințele (ci doar, odată, politic și deci oportunist în contextul unor speranțe de finanțări / subvenții și pentru a o “face” eligibilă – s-a declarat Snagovul ca fiind deja stațiune balneoclimaterică, în speranța că “repede” se va și construi ceva de “cineva” și apoi chiar va și satisface cerințele). Însă interesul comunității trebuie să fie pentru lucrurile reale și sustenabile.
b3) conceperea de urgență a unui plan de asigurare în cel mai scurt timp, a cerințelor minime necesare, menținere și dezvoltare a statutului de stațiune turistică (l 858 / 2008),  balneoclimaterică (Ordonanța 109 din 31 aug 2000), etc (căci în timp, Snagovul a primit prin pile mai multe încadrări pentru care de câteva exemple: minim 3 parcuri publice, spații de parcare de minim 3-5000 mp, documentații care să ateste patrimoniul existent, sisteme de informare și prezentare a atracțiilor etc.

Listă Proiecte (actualizată anual: Propuneri / Realizări)

REALIZĂRI: (a se vedea și realizările celorlalte comisii: A=AdministratieB=Eco-TurismC=BiodiversitateD=Cultura):
1) Considerații legate de PUG-ul Comunei Snagov (în cadrul discuțiilor din ultimii 3 ani, la APM Ilfov, PLAM, cu agenții economici, alte instituții abilitate)
2) Abordare constructivă a ideii / proiectului “Pista de Formula 1” => Plink 
3) Abordare constructivă a ideii / proiectului “Dracula Parc” => Plink
4) Încercări de coagulare a unei comunități și proiecte, pentru GAL în zona de nord a județului Ilfov => Plink

ORGANIZARE:
Președintele Comisiei: Stefan Dan  email: office@FundatiaSnagov.ro 
Membrii Comisiei: (conform ultimei întâlniri/ședințe): 3
Parteneri (asociați): (conform ultimei întâlniri/ședințe): 2
Voluntari: (conform ultimei întâlniri/ședințe): 3

Evidența întâlnirilor (+programarea următoarei întâlniri): Clink
Accesibile membrilor fundației

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?