FORMULAR – CERERE pentru una sau mai multe roluri / calități: Voluntar / Sponsor / Membru
(copiați textul sau tipăriți-l > completați-l cu detaliile necesare și trimiteți-l prin email la office@FundatiaSnagov.ro). Veți semna originalul, cu ocazia urmatoarei întâlniri).

CERERE pentru de a deveni [  ] Voluntar / [  ] Sponsor / [  ] Membru al Fundatiei SNAGOV (www.FundatiaSnagov.ro)

Subsemnat(a/ul): _________________________________ legitimat cu BI/CI/pașaport seria: _____ nr: ________________ eliberat în data de: ___/____/_____ de către ________________________   și CNP: __________________________ domiciliat în: ___________________________________
putând a fi contactat la telefon: _____________________ și email: __________________________
* (opțional): reprezentând organizația/societatea: _________________________________________
cu cod fiscal (CUI): ___________________ și sediul în: _____________________________________
putând a fi contactat la: telefon: _________________ email: _______________________________

solicit să devin [  ] Voluntar [   ] Sponsor [   ] Membru al Fundatiei SNAGOV și mă angajez sa susțin – promovez Scopul și Obiectivele Fundatiei SNAGOV. Sunt interesat prioritar de următoarele categorii/proiecte/colective (cu resurse: timp – voluntar / bugete / PR promovare):
    [100%]   Notă: a se completa în procente, astfel încât totalul să fie 100%
    [___%] COMISIA A=Buna Utilizare/Administrare a Resurselor
                   Pentru o creștere/dezvoltare sustenabilă/durabilă => STRATEGIE (agreată) > vezi și set de proiecte (realizate + propuse)

    [___%] COMISIA B=Eco-Turism – dezvoltare/promovare
                   Reprezintă principalul avantaj competitiv (sustenabil) al zonei/comunității  > vezi și set de proiecte (realizate + propuse)

    [___%] COMISIA C=Ecologie / Mediu / Biodiversitate
                    Reprezintă principala Prioritate/Obligație/Responsabilitate – locală (+via UE)  > vezi și set de proiecte (realizate + propuse)

    [___%] COMISIA D=Cultura, Educatie, Invatamant, Pregatire Profesionala
                    Reprezintă precondiția implicării localnicilor în noile proiecte / investiții.  > vezi și set de proiecte (realizate + propuse)

Pentru fiecare an există “Proiecte & Actiuni Planificate” pentru care sunt prezentate în detaliu: denumire, LFA, detalii organizatorice (resurse necesare și lista de sponsori și parteneri, responsabil + lista de voluntari – care este în creștere), rezultate cuantificabile de obținut, raport final al acțiunii.
Sunteți invitați să vă înscrieți (anual) ca voluntari / sponsori la aceste proiecte, urmând ca anual să fie apreciată contribuția reală (importantă pentru rezultatele de ansamblu ale FS).

Contribuția pe care o am în vedere este formată din:
[       ] ore per an de voluntariat în proiecte ale Fundației. (Recomandare: min 16 ore, max 80 ore).
              Preferințele mele sunt:
                          perioade de câte: [   ] 2 ore [   ] 4 ore [   ] 6 ore [   ] 8 ore [   ] 2 zile   [   ] o săptamană
                          [   ] în weekend   [ ] în cursul săptămânii   [   ] în concediu * în luna / perioada: ____________
[            ] lei (pentru finanțarea exclusivă a proiectelor fundatiei), în special proiectul / evenimentul / activitatea / obiectivul: _______________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

aferentă obiectivelor / proiectelor / acțiunilor / evenimentelor (enumerați): _______________________________________
__________________________________________________________________________

* Numai cei care doresc să devină membri ai Fundatiei Snagov, alegeți o singură categorie din urmatoarele:

[   ] Membru individual
Membri individuali ai fundatiei sunt persoane fizice care își exprimă dorința, sprijinul material și logistic pentru activitățile fundației și care pot contribui la valorificarea potențialului Fundatiei Snagov. Contribuții minime așteptate (una sau combinație):
[     ] 24 de ore de voluntariat/an   * [     ] =>100 lei sponsorizare/donație/contribuție în natură

[   ] Membru institutional
Membri institutionali sunt persoanele juridice de drept public sau de drept privat care au aceleasi preocupari cu cele numite la membrii individuali.
Contributii minime asteptate (una sau combinatie):
    [     ] 40 de ore de voluntariat/an   * [     ] =>700 lei sponsorizare/donație/contribuție în natură

[   ] Membru de binefacere
Membrii fondatori pot conferi titlul de membru de binefacere oricarei persoane fizice sau juridice care a facut Fundatiei o donatie importanta, in bani sau in natura. Aceasta numire trebuie sa fie insotita de o documentatie care sa sublinieze natura aportului pentru care este propus titlul de membru de binefacere.
Acordarea titlului va fi asociata unui moment oficial/solemn, conform unui protocol.
Contributii minime asteptate (una sau combinatie):
[     ] =>500 lei sponsorizare / donație / contribuție în natură

Nota: Încetarea calității de membru se face pe baza unei simple cereri scrise depusă la sediul Fundatiei SNAGOV (cu îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate până la data în cauză). Sau prin neparticiparea timp de 2 ani consecutivi la activitățile / întâlnirile organizate de Fundatia Snagov.

Semnatura  : _________________________

Data    : ___________

Am primit chitanta nr: _____ din: _________ * (optional- aferent contract nr: _____ din: _______)

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?