MESAJ CĂTRE VIZITATORI + PROGRAM VIZITARE

Mesaj către cititor

Probabil că (tu cititorule) eşti un localnic (mai vechi sau mai nou) sau un turist – doritor de a afla ceva nou (sau mai multe) despre Zona Snagov; zona care cuprinde întreg lacul Snagov (≈16km) şi pădurile învecinate (>1400ha – părţi ale foştilor Codrii ai Vlăsiei) ; Zona în care (administrativ) sunt incluse comunele Snagov, Gruiu, Ciolpani; zona cu un deosebit patrimoniu cultural (mânăstiri, biserici, monumente, obiceiuri, tradiţii şi meşteşuguri, loc de inspiraţie şi creaţie pentru o suită de oameni de artă) şi patrimoniu natural (biodiversitate cu cel puţin patru habitate, însumând peste 2700 de specii de faună şi floră, din care peste 120 sunt protejate şi 43 se află chiar pe lista roşie – adică considerate la nivel internaţional în pericol de dispariţie şi deci cu obligaţii imperative de protecţie strictă).
Din fosta mare Sarmatica şi vechii codrii de nepătruns ai Valahiei, chiar centrul lor, a rămas acest lac (cel mai mare din Câmpia Română) şi ultimele bucăţi ale Codrilor Vlăsiei (care mai conţin mulţi arbori seculari).
Zona Snagovului, a fost martoră (tăcută) a multor întâmplări cu impact şi relevanţă regională, naţională şi chiar internaţională. Aici, oameni politici şi conducători s-au întâlnit, sfătuit, negociat, ameninţat, condamnat şi chiar asasinat de-a lungul secolelor.

Eu, Constantin Turmac, 
Sunt un localnic născut în 1965, astfel încât întreaga copilărie mi-am facut-o pe malul lacului, prin păduri şi în comunităţi de-o parte şi alta a lacului. În ultimii 40 de ani, am fost (deja) martor la 2-3 schimbări majore care local au diluat puternic (şi chiar pierdut) multe din tradiţiile şi bogăţiile culturale şi naturale ale zonei. Schimbări cu părţi bune şi rele. Prezentul demers încearcă a mai face ceva (măcar înţelege, conservă şi asigură un transfer şi către următoarele generaţii) şi am alocat o bucată considerabilă din timpul meu în ultimii ani, pentru a înţelege, căuta, colecta, organiza şi (în prezent) prezenta obiecte şi informaţii legate de trecutul şi patrimoniul acestei zone. 

Văd noi generaţii
care nu au cum să afle/înţeleagă “ce a fost” (dacă le-ar trezi cineva cu adevărat curiozitatea) aşa cum văd generaţii care “se duc”, fără a mai spune cuiva ce, când, cât a fost bun şi în viaţa lor; Sau ce ar fi dorit să se păstreze; Sau în ce au crezut şi de ce au fost mândrii; Cum era Snagovul – pe “vremea lor”; Unde se distrau şi cum; Care erau locurile preferate; Ce denumiri aveau; Ce întâmplări neobişnuite au cunoscut; Ce personalităţi au văzut în zonă; Ce ştiu despre acestea; La ce drame, suferinţe şi bucurii – au luat parte; Cum a fost (de fapt) în comunism; Şi tot aşa.
Ca localnic, cunosc destul de bine oamenii, obiceiurile, tradiţiile, credinţele, năravurile, valorile (aşa cum au devenit ele), iar acest demers al Fundaţiei Snagov se adresează mai mult generaţiilor următoare, decât contemporanilor (care par prea tulburaţi de violenţa schimbărilor din ultimii 20 de ani – pentru a da suficientă atenţie unor astfel de subiecte).

Cum poţi TU, ajuta? 
Această broşură este o primă versiune iar colecţiile (patrimoniu mobil) – mai trebuiesc completate. Prin urmare vă invităm să ne vizitaţi şi să ne comunicaţi ce trebuie schimbat sau adăugat (şi în următoarea ediţie revizuită vă vom menţiona într-o listă a colaboratorilor). Poate ne ajutaţi cu noi informaţii / poze / materiale relevante (sau măcar să ne indicaţi alte persoane care cunoaşteţi că ne pot ajuta în demersul nostru).

Ajutaţi la  repoziţionarea şi revalorizarea zonei Snagov – pe măsura importanţei patrimoniului (insuficient cunoscut) şi a rolului pe care l-a avut de-a lungul timpului pentru istoria şi cultura regiunii şi a României!

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?