Monografia Snagovului

* Realizarea Monografiei Snagovului – necesită un demers complex +multidisciplinar – căci trebuie regăsite – citite – adnotate și referențiate foarte multe informații (estimare: 40.000+ pagini de text, 10.000+ imagini, 1000+ de subiecte – ar trebui abordat de o echipă).

Fundatia Snagov are pregătită prima parte/volum (circa 400 de pagini A5 de text si 30 de imagini – conținând în principal circa 30 de texte istorice + literare + fragmente din cele referitoare la Snagov de la începuturi și până în 1940). Va fi digitală (cu ISBN) și căutăm sponsori pentru tehnoredactarea finală și tipărirea a 100-300 de exemplare (de oferit cadou etc.) 
Partea a 2-a poate:
un sigur volum (de circa 700 pagini A5 color cu versiunea curentă a Colecțiilor Muzeale Snagov, sau o suită de volume dedicate dar mai mici – per teme / totul funcție de sponsori – finanțare)

Proiect modular propus și aflat în lucru la Fundatia Snagov. Structura (cuprinsul considerat – nu este prezentat public din mai multe motive).
Prezentul proiect se va realiza (functie de finanțări – ori corelat cu disponibilitate – munca voluntara) in etape si versiuni sub forma minima: M1+M2+Mx (adică o nouă versiune – completări a Hărții Zonei Snagov și a Cronologiei și o nouă versiune a unui modul din cele prezentate mai jos). 
Astfel că vom avansa cu modulele care prezintă mai mult interes (pentru care apare finanțare).
* Invităm pe cei care vor să ajute, să aleagă un Modul (din următoarele) – la care doresc să ajute pentru a se putea realiza o nouă versiune.

Detalii / clarificări:
1) Snagov va însemna pe parte de istorie, patrimoniu natural si cultural “Zona Snagov” adică ceea ce corespunde administrativ comunelor Snagov, Gruiu si Ciolpani (toate 3 fiind riverane lacului Snagov cu pădurile aferente);
2) partea socială (în special cea curentă) – va avea o pondere redusă, pentru că este dinamica si subiectiv-emoțională, plus insuficienta – surse credibile, iar datele de obținut de la unele autorități locale și centrale este dificilă și chiar costisitoare. Și nu în ultimul rând, am considerat ca aceste date sunt si mai puțin relevante (din perspectiva propusă: istorie, cultură, natură)

CUPRINS (curent) al Monografiei:
* Structura (cuprinsul considerat – nu este prezentat public din mai multe motive).
M1)
Harta a Zonei Snagov cu straturi (layere), accesibile online și postate și sub forma de pdf ori jpg. Realizată (cel puțin) în Google Earth. Cu iconițe și coduri și legende (de regula separate sub formă de tabele). 20+ de obiective (“locuri”) mai importante, vor fi făcute public în Google Maps (Earth etc.).
Va exista si o anexa cu toponime (denumiri ale unor locuri – corelate cu hărțile) si unele considerații legate de limbajul, cuvintele si alte caracteristici lingvistice locale;
O astfel de hartă este necesară pentru toate celelalte secțiuni.
în Google Earth cu peste 600 de “locuri” (cu 80% din info – pe parte de biodiversitate: habitate și specii). 2) Există și o hartă turistică (chiar tipărită în 2005 – cu circa 30+ atracții relevante turistic).
Rezultate propuse: 1) set hărți (online cu layere) publică + operationale / pe hârtie (mare + pe zone + personalizata per membru) / minim 5 hărți de 2x1m amplasate in Zona Snagov (cu QR code-uri + referințe mobile și rapide
Proiect: BT=200 ore / BBani=1000-2000Euro (nevoie de sponsorizare)

M2) Cronologie (time line): principalele evenimente, schimbări. Tabel cu cel puțin 5 coloane. 
Realizări: Excel cu 200+  înregistrări. Vezi exemple de postări bazate pe astfel de date: ex1:, ex2 (via Calendar recurent)
Rezultate propuse: 500+ (si la versiunea următoare, peste 800 (contând si pe feedback-ul și reacțiile specialiștilor și din comunitate)
Proiect: BT=100 ore / BBani=2000-5000 lei (nevoie de sponsorizare)

M3) Personalități bune și “nebune”: Lista de circa 100 personalități, cu detalieri pentru 50+ personalități sub forma de fișe cu text (în medie) de circa 0,5-1 pagina A4 si 1-3 poze relevante. Nu includem pe cele de după 1989 (de regulă pe cei care sunt în viață). Versiunea 2 ar putea avea o listă de 300+ personalități și 100+ fișe.
Realizări: În CMS-C03 există un prim set de date și detalieri care vor fi reutilizate și completate.
Rezultate propuse: 1) o versiune online (via internet) 2) o broșură sub forma de pdf înregistrată cu cod ISBN, tipărită (2×15=30) și transmisă la top 15 biblioteci din România;
Proiect: BT=150-400 ore / BBani=3000-6000 lei (nevoie de sponsorizare)

M4) Patrimoniul natural (descrierile specifice de mediu, geografie, biodiversitate). 
Realizări: 1) Prezentarea Biodiversitatii Zonei Snagov (12 pagini de site + 10 albume foto + 100-1000 postări în Instagram) 2) 
Rezultate propuse: Trecerea la utilizarea sustenabila
Proiect: BT=200-2000 ore / BBani= x (UE / nevoie de sponsorizare)

M5) Patrimoniul cultural (estimăm că există circa 20 principale și până la 100 – dacă includem statui și troițe). Versiunile inițiale vor avea prioritate pe inventariere, o primă descriere și set de poze. Iar versiunile ulteriore vor avea poze mai bune și mai ales completări legate de apariția și evoluția acestora în timp;
Realizări: Colecțiile Muzeale Snagov 
Rezultate propuse: Creste interactivitate + vizibilitate > Vizitatori > asigurare sustenabilitate
Proiect: BT=200+ ore / BBani=3000+ lei (nevoie de sponsorizare)

M6) Istoria turismului în Zona Snagov (1918 – prezent)
Realizări: CMS-C06, (vezi paginile ?-? din broșura de prezentare). Plus Oferta turistica curenta (www.snagov.ro/services). Plus sinteza realizarilor (2001-prezent) de la pagina ???
Rezultate propuse: Relansare turism (segmente) + public (R447) cu depășirea nivelului de 1200 turiști de zi de weekend pana in 2023 (si 15.000 in 10 ani)
Proiect: BT=1000+ ore / BBani= lei (nevoie de sponsorizare)

M7) Oferta turistică curenta a Zonei Snagov
Realizări: www.snagov.ro > Oferta
Rezultate propuse:  actualizare (cu implicarea directa a minim 7 furnizori locali din cei circa 12 existenți / doar oferte legale si de calitate)
Proiect: BT=200+ ore / BBani= x lei (nevoie de sponsorizare)

M8) Istoria sporturilor nautice profesioniste în Zona Snagov
Realizări: CMS-C07, (vezi paginile ?-? din broșura de prezentare)
Rezultate propuse: (re)Lansare sporturi (nautice) sustenabile (caiac – canoe – bărci cu rame – ânot etc.) / + AUR = Patzaichin cu RowMania etc.
Proiect: BT=200+ ore / BBani= x lei (nevoie de sponsorizare)

M9) Comunismul și securitatea – la Snagov
Realizări: CMS-Cnx, (vezi paginile ?-? din broșura de prezentare)
Rezultate propuse: valorificarea si altor nise (de turism cultural ori grupuri recurente cunoscute: Malta – Ceausescu+Comunism / Israel – tot ce a fost deosebit inainte de 1944 / US+Spania+UK – Dracula)
Proiect: BT=200+ ore / BBani= x lei (nevoie de sponsorizare)

# Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro  / Tel: 0720762468

+Link la (alte) PROIECTE: REALIZATE / PROPUSE  / Idei-Schițe / COMUNITĂȚI Sustenabile + DIY / COVID-online+Educatie / Nevoi Punctuale + Recurente

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?