Plan de Management și Regulament ANPLS

Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informează-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Planul de management și Regulamentul ANPLS

PLAN de MANAGEMENT ANPLS și REGULAMENT ANPLS, au fost derulate la inițiativa Fundației Snagov, iar discuții – comentarii – propuneri de îmbunătățire pot fi accesate în http://FORUM.FundatiaSnagov.ro – la link – aici. (Notă:  vă invităm să propuneți îmbunătățiri argumentate pentru viitoarea revizuire a acestor documente).

Nota: Aceste documente au fost preluate de catre reprezentantii MMSC (via APM Ilfov, care au finalizat atat procedura SEA si emis aviz favorabil cat si un aviz suplimentar ulterior – finalizat de asemenea pozitiv. Astfel incat, acest demers realizat cu echipa larga de cercetatori si specialisti, cu procedurile complexe – extinse de consultanre publica si cu bani publici (+UE), cu predari si avizari asociate. Orice modificari necesită justificări de o rigurozitate – similară.

Nota: In perioada 2007-18.06.2016 (in lipsa existentei unui Regulament al ANPLS – aprobat), s-au aplicat restrictiile implicite prevazute in OUG 57/2007 (care sunt mult mai drastice decat cele din Regulamentul in cauza).

Față de versiunea inițială propusă de Custode în 2008 (in primele 6 luni), aceasta a fost îmbunătățită și actualizată în perioada 2011-2012 prin realizarea a 10 studii științifice pentru o mai bună fundamentare. 
Noua versiune a fost elaborată îmreună cu peste 10 cercetători științifici experți în: ingineria mediului, floră, fitoplacton, zooplancton, ihtiologie, herpetologie, entomologie, ornitologie, mamiferologie, impact antropic, zgomot și calitatea apei, etc.

Planul de management este un document care exprimă clar scopul și obiectivele administrării ariei protejate, fiind documentul oficial al unui proces continuu, care în timp face posibilă realizarea unui management ecosistemic și adaptativ al ariei protejate.
Scopul principal al Planului de Management este acela de protejare și conservare adecvată a biodiversității din ANPLS. Prezentul Plan de Management, fundamentează și susține, de asemenea, extinderea ariei naturale protejate, astfel încât să fie cuprinse zonele învecinate care adăpostesc elemente de faună, floră și habitate de interes comunitar și național.
Principalele obiective ale Planului de Management al ANPLS vizează:
1) Implementarea unor măsuri pentru protejarea habitatelor și speciilor de interes comunitar și național;
2) Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor prioritare; 
3) Monitorizarea impactului activităților antropice asupra biodiversității și peisajului;
4) Educarea ecologică a comunităţilor locale şi a tinerei generaţii prin implementarea unui program de educaţie ecologică în instituţiile de învăţământ din zona ariei naturale;
5) Menținerea colaborărilor existente și informarea și/sau atragerea ONGurilor, autorităților publice locale și naționale, precum și a mass-mediei pentru aplicarea PM;
6) Promovarea și susținerea cercetărilor știintifice în folosul managementului ariei. 

Cuprinsul Planului de Management al ANPLS:
[Nota: Informatiile prezentate in prezentul site (sectiunea paginilor dedicate mediului) sunt extrase in principal din planul de management – final.

A. INTRODUCERE ȘI CONTEXT … 8
A.1. Scurtă descriere a planului, scopului și obiectivelor sale … 8
A.1.1. Scopul Planului de Management … 8
A.1.2. Obiectivele Planului de Management … 8
A.1.3. Principiile Planului de Management al ANPLS … 8
A.2. Scopul și categoria ariei protejate … 10
A.3. Baza legală pentru aria protejată și pentru plan … 10
A.3.1. Legislația internațională cu aplicabilitate în Europa … 10
A.3.2. Legislația națională … 11
A.4. Procesul de elaborare a planului de management … 14
A.5. Procedura de modificare și actualizare a planului … 16
A.6. Procedura de implementare a planului … 17

B. DESCRIEREA ARIEI PROTEJATE … 17
B.1. Informații generale … 17
B.1.1. Localizare … 17
B.1.2. Proprietatea terenurilor și drepturile de management … 18
B.1.3. Resursele pentru management si infrastructura … 18
B.1.4. Acoperirea cu harti … 21
B.1.5. Acoperirea fotografica … 21
B.1.6. Limite, compartimente și zone … 22
B.1.6.1. Propunere de extindere a ANPLS … 24
B.2. MEDIUL FIZIC … 28
B.2.1. Relieful … 28
B.2.2. Solurile … 34
B.2.3. Hidrografia … 36
B.2.3.1. Resursele de apă … 37
B.2.3.2. Categorii de ape de suprafață … 37
B.2.3.3. Apele subterane … 39
B.2.3.4. Lacurile … 39
B.2.3.5. Calitatea apei din lacul Snagov … 42
B.2.3.5.1. Impactul activităților din ANPLS asupra calității apei din lac … 45
B.2.4. Încadrare seismică … 49
B.2.5. Clima … 50

B.3. Mediul biotic … 53
B.3.1. Flora și comunitățile de plante … 53
B.3.1.1. Fitoplancton … 53
B.3.1.1. Plante vasculare … 60
B.3.1.2. Ecosisteme / Comunităţi vegetale / Habitate … 66
B.3.2. Fauna … 69
B.3.2.1. Zooplancton … 69
B.3.2.1.1. Componența specifică … 69
B.3.2.1.2. Surse bibliografice … 69
B.3.2.1.3. Frecvența speciilor … 70
B.3.2.1.4. Distribuția spațială a biodiversității … 70
B.3.2.1.5. Structura și relațiile trofice … 71
B.3.2.1.6. Rolul de indicator al stării de saprobitate a Lacului Snagov … 72
B.3.2.1.7. Rolul de indicator al stării de trofie a Lacului Snagov … 73
B.3.2.1.8. Factorii de impact antropic asupra biodiversității zooplanctonului în Lacul Snagov … 73
B.3.2.2. Scurt istoric al cercetărilor faunistice în zonă … 76
B.3.2.2.1. Nevertebrate 77
B.3.2.3. Vertebrate 78
B.3.2.3.1. Pești 78
B.3.2.3.2. Amfibieni și reptile 79
B.3.2.3.3. Păsări 81
B.3.2.3.4. Mamifere 88
B.3.3. Peisaj 92
B.3.4. Procese și relații ecologice 92

B.4. Presiuni şi ameninţări identificate în ANPLS 96
B.1. Informații socio – economice și culturale: perspectiva istorică 114
B.1.1. Arheologie și istorie 114
B.1.2. Semnificația și interesul istoric 117
B.1.3. Folosința și managementul terenurilor în trecut 119
B.1.3.1. Activitățile tradiționale desfășurate în zona lacului Snagov 119
B.2. Informații socio – economice și culturale: în prezent 120
B.2.1. Comunitățile locale 120
B.2.2. Populația 120
B.2.3. Infrastructura locală 121
B.2.4. Factori interesați 122
B.2.5. Folosința actuală a terenurilor 122
B.2.6. Desemnarea prezentă pentru conservare 122
B.2.7. Facilitățile pentru activitățile educative 134
B.2.8. Utilizare și facilități pentru practicarea ecoturismului 134

C. SCOP, TEME ȘI OBIECTIVE 135

D. PROGRAM DE MONITORIZARE 147

E. MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU HABITATELE ȘI SPECIILE NATURA 2000 DIN ANPLS 148

F. Regulamentul ANPLS 151
F.1. Capitolul I – ÎNFIINȚAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ȘI MANAGEMENTUL 151
F.2. Capitolul II – reglementări 152
F.2.1. Capitolul II a) Reglementarea activităților Custodelui ANPLS 152
F.2.1.1. Considerații generale 152
F.2.2. Capitolul II b) Reglementări privitoare la speciile și habitatele de interes comunitar, național și alte specii protejate 153
F.2.3. Capitolul II c) Reglementarea activităților economice din ANPLS și zona tampon 154
F.2.3.1. Ecoturism, agrement, activități sportive 154
F.2.3.2. Vânătoarea și pescuitul 157
F.2.3.3. Silvicultura 158
F.2.3.4. Construcțiile 159
F.2.3.5. Gestionarea deșeurilor 160
F.2.4. Capitolul II d) Reglementarea activităţilor științifice din ANPLS și zona tampon 160
F.2.5. Capitolul III – EXERCITAREA CONTROLULUI 161
F.2.5.1. Finanțarea activitătilor 161
F.3. Capitolul IV – Sancțiuni 161
F.4. Capitolul V – Dispoziții finale și tranzitorii 162

G. Bibliografie 162
G.1. Bibilografie electronică 165

H. Anexe 165
H.1. Liste inventarieri În rnls 165
H.2. Hăți 165
H.3. Acoperire fotografică 167
H.4. ALTE DOCUMENTE 167

Nota: În http://FORUM.FundatiaSnagov.ro sunt prevazute per sectiuni zone pentru propuneri – discutii – dezbateri. Speram ca cei interesati sa completeze acolo (in timp) tot ce considera relevant, astfel ca in perioada dezbaterilor publice aferente noii versiuni (revizuite – daca si cand va fi nevoie), sa existe o baza si mai larga si detaliata de elemente de considerat.

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?