COMISII / Secțiuni

Activitatea Fundației SNAGOV este grupată în 4 categorii principale (cu colective, proiecte și bugete – dedicate):

COMISIA A=Buna Utilizare/Administrare a Resurselor din Zona Snagov
                   Pentru o creștere/dezvoltare sustenabilă/durabilă => STRATEGIE (agreată)

COMISIA B=Eco-Turism – dezvoltare/promovare
                   Reprezintă principalul avantaj competitiv (sustenabil) al zonei/comunității

COMISIA C=Ecologie / Mediu / Biodiversitate
                    Reprezintă principala Prioritate/Obligație/Responsabilitate – locală (+via UE)

COMISIA D=Cultură, Educație, Învățământ, Pregătire Profesională
                   Reprezintă pre-condiția implicării localnicilor în noile proiecte (șansă)

Activitatea fiecărei COMISII se realizează prin derularea unor PROIECTE (care au cel putin o FIȘĂ DE PREZENTARE (iar când sunt mai complexe, chiar o documentație completă de proiect, cu bugete/resurse, grafic de implementare, termene etc).
Pentru fiecare proiect, există un MANAGER DE PROIECT (și – dacă este necesar – o echipă, pe lângă care mai pot ajuta voluntari).

Astfel că în fiecare an, fiecare comisie are câteva activități/proiecte de implementat, de care se răspunde Directorul Comisiei în cauză.
Există un CALENDAR (chiar în prima pagină a site-ului) în care sunt prezentate toate activitățile planificate (deci acolo se prezintă partea “vizibilă”, publică a activității Fundației Snagov). Căci toate activitățile de pregătire, lucru, ședințe, raportări, administrative, sunt prezentate într-un alt calendar de lucru (cu uz intern – accesibil pe bază de parolă).

ȘEDINȚE:
1) LUNAR: Comitetul Director (+ Directorii Comisiilor): în ultima joi a lunii, ora 17:00. Cei care nu pot participa fizic, vor putea comunica prin teleconferință (inițiată de către Președinte). Durata: 1 ora. AGENDA: Noutăți + Raport per proiecte/comisii + Planul pe următoarea lună + probleme/oportunități + discuții diverse.
2) TRIMESTRIAL: idem + câte 30 minute de prezentare detalii per fiecare proiect aflat în derulare, de către Managerii de Proiect.
3) ANUAL: (uzual) în luna aprilie – se organizează Adunarea Generală

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?