Centru Biodiversitate al Zonei Snagov

Zona Snagov are o bogată biodiversitate: 311 specii protejate, rare și amenințate, din 1450 specii inventariate  în 4 habitate principale (cu o estimare de circa 4200 specii).

Prin HCM 894/1952 s-a înființat Rezervația Naturală Snagov de 1470,20 ha (pădurile riverane lacului Snagov și partea centrală a acestuia).
Ulterior, prin legea 5/2000 (a Administrației Publice), în mod greșit s-a omis (“uitat”) de existența HCM 894/1952 și s-au (mai) înființat două noi arii naturale protejate:
Lacul Snagov” de 100 ha – Cod 2560 (al cărui Custode este Fundația Snagov)
Pădurea Snagov” de 10 ha – Cod 2561

Fundația Snagov a acumulat multă experiență și o serie de realizări. Prin munca membrilor și voluntarilor s-au realizat și o serie de mici expoziții, începuturi de colecții, spații (iaz, mini-iazuri, jgheaburi, acvarii, terarii etc.) pentru stocarea temporară a unor specii (cu refacerea parțială a habitatelor naturale specifice).

Centrul – Biodiversitate, oferă (și cu sprijinul partenerilor săi):
1)  mai multe detalii despre biodiversitatea Zonei Snagov;
2) un set de Expoziții (exponate) colectate din natură (parțial documentate).  Cu exponate găsite (primite) în circuitele (patrulările) făcute prin păduri și pe lac. Astfel devine posibil a vedea de aproape diferite exemplare.
În timp se vor putea completa colecții mult mai interesante (chiar și pentru cercetători).
3) posibilitatea de a vedea un set de specii vii (faună și floră) aflate în: iaz, 2 mini-iazuri, 2 mini-cuve, 2 jgheaburi, 4 acvarii, 6 terarii (în care mai ținem pe termen scurt și exemplare recuperate, rănite, în monitorizare, în observație);
4) o mini-bibliotecă (determinatoare, set de studii științifice legate de biodiversitatea Zonei Snagov). 60+ cărți de specialitate (200+ cărți scanate)
5) un set de dispozitive, scule, recipiente, microscoape etc. – necesare în activitatea de monitorizare / patrulare, făcută de custozi;
6) câteva propuneri / modalități interactive de implicare a iubitorilor de natură în activitățile de monitorizare specii și habitate
7) un set de atracții și activități – disponibile la sediu (în Centrul de Biodiversitate). Concepute pentru copii-elevi (educație) și adulți (rol de informare)
8) pentru copii: activități – jocuri – ateliere

* Notă: Realizarea acestui centru a costat ≈12.000 € (până in 2020: cuve din beton, instalatii, cort de 6x12mp, instalatii etc.).
In 12 ani (pe parte investitionala) au fost mai multe refaceri si dezvoltari si mai ales reparatii si completari. Si cele mai mari costuri sunt cele anuale (pregatirile din primavara si cele din toamna – conservare specii si instalatii etc.) Si mai ales cheltuielile operationale.
* A contribuit la unele reparatii – imbunatatiri (≈2.000 €) Fundatia pentru Parteneriat + MOL Romania prin Programul Spatii Verzi. (de fapt proiectul si contributia – ajutorul celor enumerati se regaseste in mai multe parti – zone – evenimente si activitati ale Fundatiei Snagov (legat de Patrimoniul Natural al Zonei Snagov).

* Notă: Realizarea acestui centru a costat ≈12.000 € (până in 2019). A contribuit la unele reparatii – imbunatatiri (≈2.000 €) Fundatia + MOL Romania in 2017. .

Mai multe detalii: Tel: 0720 762 468 email: office@FundatiaSnagov.ro, www.FundatiaSnagov.ro > Mediu

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?