C=Ecologie / Mediu / Biodiversitate

DIRECTOR Comisie: Profesor Dr. Adriana Coteș
KP: Nicolae Crăciun, Adrian Ionașcu, Lițescu Sanda, Paulina Anasnasiu, Radu Mihai, Tiberiu Săhlean

Obiectivele Fundației Snagov (și ale Comisiei C) sunt prezentate în Statut (obiective > III).
Resurse: Cele ale Fundației, contribuții ale membrilor, atrase de fiecare Comisie

Fundația SNAGOV este preocupată de conservarea și utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural din Zona Snagov și se angajează să asigure asistență custozilor din:
1) Aria protejată naturală “Lacul Snagov” (ANPLS) [100 ha prin L5/2000]
2) Aria protejată naturală “Pădurea Snagov” (ANPPS) [10 ha prin L5/2000]
3) Rezervația Naturală Complexă Snagov [1147,70 ha prin HCM 894/1952 – care nu poate fi legal redusă ori abrogată – uitată – așa cum doresc interesele imobiliare]

Acțiuni generice (de fond):
a) Să sprijine acțiunile custozilor (în special informare/conștientizare). De exemplu, prin acțiuni derulate în parteneriat cu școlile din zonă (educative, jocuri, concursuri, etc)
b) Să faciliteze/contribuie la scrierea unor cereri de finanțare (proiecte) pentru custozi în vederea asigurării (în principal) a infrastructurii logistice (baza materială) necesară derularii activității [R=POS-MEDIU 2010-2012 – implementat / Spații verzi 2016]
c) Să caute/atragă surse de finanțare pentru acțiunile și proiectele selectate  [R=statul român nu a mai asigurat eligilibilitate și surse de finanțări pentru perioada 2014-2020]
d) Să informeze/atragă profesioniști (cadre profesorale, de specialitate, oameni de știință) – în formarea de echipe mixte care să asigure baza științifică a proiectelor din Zona Snagov. Să atragă voluntari, pentru acțiunile strategice și proiectele concrete, prevăzute în planul anual. [R=50+ care au contribuit punctual și 10+ multianual]

PLANUL Proiecte – Activități:
PC1: Organizarea de evenimente anuale cu implicarea de preșcolari și elevi * PM: Constantin Turmac * Echipa: + 3 voluntari [R=9 ediții – concurs școlar local / Școala Altfel / tururi circuite ghidate prin natură – cu grupuri]

Note:
a) Voluntarii,Sponsorii, Membrii echipelor de proiect – cu toții vor fi menționați în scris în sintezele proiectelor și vor primi și Diplome de recunoaștere a contribuțiilor lor. Aceștia vor primi și unele gratuități și reduceri la (alte) evenimente și acțiuni organizate de Fundația Snagov (sau partenerii lor);
b) Găsirea unei soluții pentru a asigura accesul / vizitarea ariilor naturale protejate, derularea de circuite de informare/conștientizare pentru grupuri.

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?