Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pești

În urma activităților de teren derulate in 2011-2012 pentru inventarierea ihtiofaunei au fost identificate 19 specii de pești în Rezervația Naturală Lacul Snagov: Abramis brama, Abramis sapa = White-eye bream (Ballerus sapa), Alburnus alburnus, Carassius carassius, Carassius auratus gibelio, Cotibis danubialis, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gymnocephalus cernuus, Lepomis gibbosus, Misgurnus fossilis, Neogobius gymnotrachelus, Perca fluviatilis, Proterorhinus marmoratus, Rhodeus amarus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis și Tinca tinca

Dintre cele 19 specii identificate, 5 nu au fost mentionate in literatura de specialitate (Petru Bănărescu 1964) iar dintre cele mentionate nu au fost regasite 6 specii: Acerina cernua, Aspius aspius, Blicca bjoerkna, Leuciscus cephalus, Leuciscus delineatus, Stizostedion lucioperca

Vezi lista cu inventarierea pestilor. 

Câțiva din peștii din lacul Snagov
Rhodeus amarus ( =boarță, sorete - denumire populara)
Misgurnis fossilis ( = Țipar, Vârlan - denumire populara)
Carassius carassius Linnaeus, 1758 (= Caracudă - denumire populara)
Gobius gymnotrachelus (= Moș Guvid de baltă Baboi de glod)

Speciile cu o importanță conservativă ridicată au avut o frecvență scăzută în capturi și au o pondere mică în compoziția ihtiofaunistică a lacului, preferințele de habitat fiind mai stricte. Astfel, Rhodeus amarus, specie inclusă în Anexa 3 a OUG 57/2007, preferă zonele cu vegetație submersă bogată, substrat nisipos sau cu un strat fin de mâl și zonele de apă puțin adâncă, ceea ce explică de ce nu a fost găsită decât în zona debarcaderului și a deversorului. Carassius carassius, specie inclusă și ea în Anexa 3 a OUG 57/2007, deși nu prezintă cerințe ecologice ridicate, intră în competiție pentru hrană cu Carassius auratus gibelio, motiv pentru care populațiile sunt mici și frecvența în capturi a fost scăzută. 

Misgurnus fossilis este un pește nocturn și petrece ziua ascuns în mâl, acesta fiind capturat doar accidental și numărul de indivizi prinși nu reflectă mărimea reală a populației. Zona imediat dinainte de deversor oferă condiții ideale pentru această specie, deoarece lacul se îngustează în acest sector, există vegetație submersă bogată și fundul este mâlos.

DIVERSE / + ToDo:
0)
prezentarea publica a unei liste + poze (seturi) ale peștilor din lacul Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1)
publicarea studiului științific despre inthiofauna (pești) din lacul Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 24 ore (sau 300 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
2) mentinerea în viață a speciilor (9-11) de pești din mini-iazurile și acvariile din Centrul de Biodiversitate de la sediul Fundatiei Snagov. Cheltuieli operaționale (aeratoare, mâncare + hrănire zilnică, întreținere etc.). Corelat cu cresterea nr. vizitatorilor (dat fiind rolul educativ cat si a faptului ca – de fapt – sunt singurele acvarii cu un ecosistem auto-sustenabil cu pești – amfibieni – reptile etc.
3) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTER cu toate speciile de pesti din lacul Snagov (inclusiv cei alohtoni > comportament invaziv). Deci circa 30 de specii;
4) în Planul de Management ANPLS, există o serie de obligatii (masuri) legale (deci obligatorii) catre ANPA, Apele Romane etc. Care (in continuare) sunt total omise (ceea ce continua inrautatirea conditiilor de mediu – si – pentru pesti);
5) exista o lunga serie de activitati umane distructive (..). Care trebuie incetate imediat (sporturi nautice motorizate, betonarea malurilor, deversari etc.). In 11.2020 – niste prostovani (cu bani) au introdus in lacul Snagov cateva mii de pui de crapi chinezesti (fara autorizatii si avize necesare) – in conditiile in care exista ANPLS (care interzice explicit asa ceva) iar speciile in cauza sunt considerate la nivel international ca fiind cu comportament invaziv;
6) pescuitul a fost o tradiție a comunității locale și trebuie să redevină o activitate sustenabilă. Trebuie reconsiderate: pescuitul sportiv (catch & release) cât și pescuitul comercial (doar cel cu năvodul – unde se pot selecta peștii per specii și mărimi – și reține doar în baza cotelor stabilite).

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

 

Total Page Visits: 256 - Today Page Visits: 4