Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pești

În urma activităților de teren derulate in 2011-2012 pentru inventarierea ihtiofaunei au fost identificate 19 specii de pești în Rezervația Naturală Lacul Snagov: Abramis brama, Abramis sapa, Alburnus alburnus, Carassius carassius, Carassius auratus gibelio, Cotibis danubialis, Cyprinus carpio, Esox lucius, Gymnocephalus cernuus, Lepomis gibbosus, Misgurnus fossilis, Neogobius gymnotrachelus, Perca fluviatilis, Proterorhinus marmoratus, Rhodeus amarus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis și Tinca tinca. 

Dintre cele 19 specii identificate, 5 nu au fost mentionate in literatura de specialitate (Petru Bănărescu 1964) iar dintre cele mentionate nu au fost regasite 6 specii: Acerina cernua, Aspius aspius, Blicca bjoerkna, Leuciscus cephalus, Leuciscus delineatus, Stizostedion lucioperca. 

Vezi lista cu inventarierea pestilor. 

Speciile cu o importanță conservativă ridicată au avut o frecvență scăzută în capturi și au o pondere mică în compoziția ihtiofaunistică a lacului, preferințele de habitat fiind mai stricte. Astfel, Rhodeus amarus, specie inclusă în Anexa 3 a OUG 57/2007, preferă zonele cu vegetație submersă bogată, substrat nisipos sau cu un strat fin de mâl și zonele de apă puțin adâncă, ceea ce explică de ce nu a fost găsită decât în zona debarcaderului și a deversorului. Carassius carassius, specie inclusă și ea în Anexa 3 a OUG 57/2007, deși nu prezintă cerințe ecologice ridicate, intră în competiție pentru hrană cu Carassius auratus gibelio, motiv pentru care populațiile sunt mici și frecvența în capturi a fost scăzută. 

Misgurnus fossilis este un pește nocturn și petrece ziua ascuns în mâl, acesta fiind capturat doar accidental și numărul de indivizi prinși nu reflectă mărimea reală a populației. Zona imediat dinainte de deversor oferă condiții ideale pentru această specie, deoarece lacul se îngustează în acest sector, există vegetație submersă bogată și fundul este mâlos.

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).

 

0Shares