Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Pești – Snagov

În urma activităților de teren derulate în 2011-2012 pentru inventarierea ihtiofaunei au fost identificate 25-28 specii de pești în Rezervația Naturală Lacul Snagov:
1) 20 specii autohtone: 
1.1) 5 omnivore:  de la suprafața și mijlocul apei (zona natantă + mediană): Alburnus alburnus (Ro / obletețârâitor – hamsia de lac), Scardinius erythrophthalmus (Ro / roșioară), Rutilus rutilus (Ro / bălos, babușca, ocheană, gardonul), Tinca tinca (Ro / lin),  Rhodeus amarus (Ro / boarță, burta verde, rânchiţă, boarchiţă)
1.2) 10 omnivore: pești bentonici: Ballerus ballerus (Ro / cosac), Abramis brama (Ro / platică), Abramis sapa = White-eye bream (Ballerus sapa)  (Ro / cosac cu bot turtit, ocheana comuna, boțogul),
Carassius carassius (Ro/ caracudă), Carassius auratus gibelio (Ro / caras), Cyprinus carpio (Ro / crap românesc, cu solzi, Lausitz),
Gymnocephalus cernua syn Acerina cernua (Ro / ghelmez, ghiborț), Proterorhinus marmoratus, (Ro / moș, moaca de brădiș, cățelul, guvidia mică, guvidul de baltă, ciobănașul ), Neogobius gymnotrachelus (Ro / moș, moaca de namol),  Ponticola kessleri (Ro / moș, guvid de baltă, scârba de baltă)
1.3) 5 răpitoare – carnivore:  Perca fluviatilis (Ro / biban), Sander lucioperca (syn Stizostedion lucioperca) (Ro / șalăul), Esox lucius (Ro / știuca), Silurus glanis (Ro / somnul european), Misgurnus fossilis (Ro / țipar, chișcar),
2) 8 Specii de pești alohtoni (introduși în lac accidental – intenționat – experimental):
2.1) 3 fitofage / ierbivore: crapi chinezesti (considerati cu potential invaziv): Hypophthalmichthys nobilis syn Aristichthys nobilis (Ro / novac, marmorat –  potențial invaziv), Hypophthalmichthys molitrix (Ro /  fitofagul, sânger, crapul argintiu),  Ctenopharyngodon idella) (Ro / ten, cteno, armur)
2.2) 5 carnivoreLepomis gibbosus (Ro /  sorete,  regina bălții, regina soarelui, biban soare),  Mylopharyngodon piceus (Ro / scoicar, armur negru – carnivor – crap chinezesc considerat cu potențial invaziv),  Ameiurus nebulosus (Ro / somnul pitic, somn american, somnicaș, biș cu coarne, opt mustăți – 1 ex la Tâncăbești), Clarias gariepinus (Ro / somnul african – 1 ex la deversor în Siliștea Snagovului), Benthophiloides brauneri (Ro / guvidul de Dunăre – 1 ex – la Tâncăbești)

Peștii alohtoni concurează cu speciile autohtone, le pot mânca icrele și aleviinii iar crapii chinezesti pot prefera anumite plante (mugurii stufului – primăvara etc.) și consuma plante acvatice cu tot cu icre – larve – alevini – macro nevertebrate etc.).

În 2012 nu au fost regăsite următoarele specii mentionate (pt. lacul Snagov) în literatura de specialitate (Petru Bănărescu 1964) :  Aspius aspius, (Ro / avat)  Blicca bjoerkna, Leuciscus cephalus (Ro / clean), Leuciscus delineatus (Ro / plevușcă). 

Note:
1) lacul Snagov are crap comun (european, typica), exemplare de crap sălbatic (românesc), exemplare (rămase – mari) de crapi din populările anilor 198x cu crap oglindă (Salonta / Galița), crap golaș (Aischgrund) și cele 4 specii de crap chinezesc;
2) în lacul Snagov exista câteva variații la unele specii: știuca (cea normală dar și una scurtă, lată și grea) / biban (cel normal dar si unul gălbui, mai scurt și gros) / caras (unul argintiu și altul auriu: Carassius auratus gibelio) / plătica normală dar și una mai ruginoasă – mare – puternică
3) riscuri alimentare:  fitofagul poate acumula în carne și toxine (din algele – ciano) . Icrele somnului – pot fi toxice. Boarța are carne cu gust amar. Peștii mici au (mai) multe oase.
4) apa lacului nu are suficient oxigen și un exces de materii vegetale (de la riverani) iar malurile (necesare pentru depuneri de icre) au fost betonate – escavate – modificate etc.
5) (și) în 2021, chiar administratorul lacului (delegat al ANPA) a introdus ilegal puiet de crapi chinezești în lacul Snagov – ceea ce reprezintă un foarte mare pericol dacă exemplarele mature vor reuși să se și reproducă. La nivel internațional aceste specii sunt cunoscute – pentru comportamente invazive și modificarea ecosistemlor. Orice introducere de exemplare (din orice specie) necesită și aviz ANANP (mediu etc.) – pentru că este și arie naturală protejată. Mai prioritar ar fi introducerea de puiet de oblete, plevușcă (pentru lantul trofic);
6) Pescuit: catch & release (prin Regulamentul ANPLS). Există și competiții anuale care merită sprijinite. Ar fi oportun pescuitul comercial – numai cu năvodul (cum a existat între 1918 – 1986). Există braconaj pe lacul Snagov (cele mai grave variante: cu curent electric și cu vârșe uitate – pierdute în lac)
7) ToDo: de re-analizat 7a) speciile de pești  mici bentonici omnivori (Cobitidae, / guvizi / zglăvoacele și similare din lacul Snagov, ex: Cottus gobio etc.) 7b) speciile de macronevertebrate 7c) lanțurile trofice (și stabilirea cotelor anuale per specii de pești) 7c) îmbunatățirea calități apei

??? Vezi lista cu inventarierea pestilor. 

Câțiva din peștii din lacul Snagov
Rhodeus amarus ( =boarță, sorete - denumire populara)
Misgurnis fossilis ( = Țipar, Vârlan - denumire populara)
Carassius carassius Linnaeus, 1758 (= Caracudă - denumire populara)
Gobius gymnotrachelus (= Moș Guvid de baltă Baboi de glod)

Speciile cu o importanță conservativă ridicată au avut o frecvență scăzută în capturi și au o pondere mică în compoziția ihtio-faunistică a lacului, preferințele de habitat fiind mai stricte. Astfel, Rhodeus amarus, specie inclusă în Anexa 3 a OUG 57/2007, preferă zonele cu vegetație submersă bogată, substrat nisipos sau cu un strat fin de mâl și zonele de apă puțin adâncă, ceea ce explică de ce nu a fost găsită decât în zona debarcaderului și a deversorului. Carassius carassius, specie inclusă și ea în Anexa 3 a OUG 57/2007, deși nu prezintă cerințe ecologice ridicate, intră în competiție pentru hrană cu Carassius auratus gibelio, motiv pentru care populațiile sunt mici și frecvența în capturi a fost scăzută. 

Misgurnus fossilis este un pește nocturn și petrece ziua ascuns în mâl, acesta fiind capturat doar accidental și numărul de indivizi prinși nu reflectă mărimea reală a populației. Zona imediat dinainte de deversor oferă condiții ideale pentru această specie, deoarece lacul se îngustează în acest sector, există vegetație submersă bogată și fundul este mâlos.

Link-uri Utile:
1) Albume Foto (din Facebook) – realizate de Fundatia Snagov
(și cu ajutorul unor fotografi profesioniști):
1a)  20160924= Câteva MII de PESTI MORȚI + raci +scoici pe lacul Snagov
1b) 160924=MOSTRE prelevate de Custodele ANPLS
1c) 160926=Pesti Morti Zona Snagov Plaja spre Navasart

2) Peștii din România (lista – Wikipedia – incompleta in 2021.10.31)

#) Participă la sesiuni foto (macro) [link – FOTO: Natură-Cultură în Zona Snagov [2-4h]

DIVERSE / + ToDo:
00)
lista peștilor din România (este incompletă) – la data de 15.08.2021
0)
prezentarea publica a unei liste + poze (seturi) ale peștilor din lacul Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1)
publicarea studiului științific despre inthiofauna (pești) din lacul Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 24 ore (sau 300 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
2) mentinerea în viață a speciilor (9-11) de pești din mini-iazurile și acvariile din Centrul de Biodiversitate de la sediul Fundatiei Snagov. Cheltuieli operaționale (aeratoare, mâncare + hrănire zilnică, întreținere etc.). Corelat cu cresterea nr. vizitatorilor (dat fiind rolul educativ cat si a faptului ca – de fapt – sunt singurele acvarii cu un ecosistem auto-sustenabil cu pești – amfibieni – reptile etc.
3) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTER cu toate speciile de pesti din lacul Snagov (inclusiv cei alohtoni > comportament invaziv). Deci circa 30 de specii;
4) în Planul de Management ANPLS, există o serie de obligații (masuri) legale (deci obligatorii) către ANPA, Apele Române etc. Care (în continuare) sunt total omise (ceea ce continua înrăutățirea condițiilor de mediu – și – pentru pești);
5) exista o lungă serie de activiățti umane distructive (..). Care trebuie încetate imediat (sporturi nautice motorizate, betonarea malurilor, deversări etc.). In 11.2020 – niște iresponsabili (cu bani) au introdus în lacul Snagov câteva mii de pui de crapi chinezești (fără autorizații și avize necesare) – în condițiile în care există ANPLS (care interzice explicit așa ceva) iar speciile în cauză sunt considerate la nivel internațional ca fiind cu comportament invaziv;
6) pescuitul a fost o tradiție a comunității locale din Snagov și trebuie să redevină o activitate sustenabilă. Trebuie reconsiderate: pescuitul sportiv (catch & release) cât și pescuitul comercial (doar cel cu năvodul – unde se pot selecta peștii per specii și mărimi – și reține doar în baza cotelor stabilite).
7) sistem de clasificare și evaluare a corpurlor de apă (pt. macro neverebrate .. ihtio faună)

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la Ofice@FundatiaSnagov.ro * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?