Rezervația Naturală Complexă Snagov = RNCS

CUPRINS: 1) EXISTENȚĂ / 2) FUNDAMENTĂRI: Legal – Științific – Politic
3) IMPLICAȚII / 4) VALOARE Prejudiciu / 5) ANEXE-Link-uri

1) EXISTENȚA RNCS

a) ÎNFIINȚATĂ prin HCM 894/1952, în suprafață de 1147,7 ha (pădurile riverane lacului Snagov și lacul dintre aceste maluri). Vezi 1, 2, 3 ,4 + 5.
Academia Română (care rămâne și în prezent – autoritatea supremă pentru înfințări – modificări – eventuale reduceri ori anulări de arii naturale protejate ori similare) – fundamentează înființarea și delegă administrarea (Primăria Capitalei, ICAB, Romsilva etc.)

b) ÎN VIGOARE (conform răspunsului scris al Ministerului Mediului din 07.01.2020 – pdf) – desi a fost “omisă” și “uitată” de autorități cu ocazia L5/2000 (într-un mod pe care nici Ministerul Mediului nu și-l explica a cerut explicații scrise mai multor autorități – vezi corespondenta ). Ministerul Mediului clarifică că neincluderea în L5/2000 nu afectează valabilitatea legală a HCM 894/1952 (nefiind explicit aborgată). Iar Ministerul Mediului a luat și inițiativa legală de completare a L5/2000 (vezi adresa oficială ??? dar și dezbaterea publică derulata 10 zile în martie 2020). În 2015 Academia Romana – CoMN a dat aviz chiar pentru extinderea RNCS (de la 1147,7 ha) la 2080,2 ha – însă executivul, prin Ministerul Mediului nu a inițiat procedura prevazută prin lege).

Iată (mai jos) răspunsul oficial al Secretariatului General al Guvernului – despre EXISTENȚA acestui HCM 894/1952.
Act (și continuarea conservării în teren) care au fost “omise”, “uitate” de autoritați și funcționari publici (aceeași circa 8 funcționari – aflați și în 2020 în poziții de vârf – conducere) . Act (și situație juridică) despre care, timp de 10+ ani, nu au vrut să răspundă (caute / regăsească HCM-ul) peste 10 autorități ale statului. Comportament care implică multiple forme de abuz și încălcare a obligațiilor legale / instituționale / de serviciu / fișă de post etc. Mai ales în contexte de sesizare scrisă si repetate (și prin L544/2001) și corelate cu sesizări penale (asociate).

Raspunsul oficial al Secretariatului General al Guvernului
Monument al Naturii ... padurea si lacul dintre acestea
Harta originala / oficiala
Harta colorata + legenda aferenta (sintetizata de Fundatia Snagov)

2) FUNDAMENTĂRI

Fundatia Snagov consideră că prezentul subiect este extrem de clar (legal + științific). Iar “greșeala” s-a “întâmplat” numai prin colaborarea (sincronă – organizată) a mai multor autorități (cu sprijinul funcționarilor din acestea).
Funcționari (și autorități) care și ulterior (timp de mulți ani) – au “protejat” făptuitorii și beneficiarii. Majoritatea funcționarilor (identificați de Fundatia Snago) fiind și promovați în timp (până în 2020 – circa 20 de ani) și adăugând noi abuzuri și ilegalități impactului negativ initial. Toate în favoarea uriașei mize imobiliare (circa 930 de ha de pădure riverană lacului Snagov – în chiar Rezervația “pierdută” …).

LEGAL – fundamentare (pagina dedicată): oficial există din 02.06.1952 și până în prezent. Institutiile statului roman (incalcand legea!) au incetat sa mai asigure o protectie reala (in special din 2000) si chiar au emis avize si alte aprobari prin care au contribuit la distrugeri. La acestea e adauga cea mai masiva forma de distrugere si anume tolerarea / ignorarea distrugerilor prin incalcarea legii (in context de coruptie) – ceea ce a avut si are semnificatia de incurajare tacita a faptuitorilor (infractorilor).

ȘTIINȚIFIC – fundamentare (pagina dedicată). Peste 70+ de cercetări și studii științifice (începând cu 1906?).
10 studii științifice realizate între 2012-2014 au reconfirmat bogata biodiversitate existentă și sute de argumente valabile chiar și considerate individual (specii, habitate etc.) pentru și prin care este imperativă conservarea din zona (chiar extinsă).

POLITIC + GIO (pagina dedicată): evidențele științifice si semnificatiile + implicatiile asociate (mai ales legate de natura – mediu) nu au fost cenzurate, reprimate,  ignorate – nici macar in perioada comunista. Dar iata ca dupa 1989, datorita mizelor imobiliare (si a coruptiei rezultate) – s-a ajuns la omiterea evidentelor (stiintifice si chiar legale) si chiar (birocratic si in mod repetat) la favorizarea infractiunilor (si infractorilor). Din analiza corespondentei inregistrate timp de 10 ani (si a raspunsurilor , dar si a lipsei acestora) – devine evidenta existenta chiar a unui GIO (grup infractional organizat) transpartinic cu control asupra administratiei (din mai multe autoritati).

3) IMPLICAȚII:
3a) RNCS (doar aparent) a fost “pierdută” din 2000 – în sensul ca nu a mai fost inclusă (și) în Legea 5/2000 (a administrării teritoriale – în enunerarea din anexa 2). Totuși, cadrul legal din România operează în sensul că dacă un text de lege nu este explicit abrogat – rămâne în vigoare. Ceea ce funcționarii – știu foarte bine (și mai ales cei care erau responsabili cu/de ea și dupa 2000 au început să “fructifice” “ambiguitatea” în loc să o corecteze. Interpretarea corectă a dat-o în scris și Ministerul Mediului în 07.01.2020 (după 20 de ani – căci ceilalți conducători au preferat să nici nu răspundă, inclusiv via L544/2001). Iar MM chiar a organizat in martie 2020 si dezbaterea publica aferenta includerii RNCS in L5/2000) – demers nefinalizat
Fundatia Snagov considera ca (de fapt) RNCS a fost ascunsă (HCM 894/1952 – actul, baza juridică de înființare). Desi RNCS era/este menționată în multe studii științifice și de turism – promovare (de până în 1989), timp de circa 15 ani nu am reușit să găsim HCM 894/1952. Singura sursă publică (abia din 2015) este dovada oficială obținută de Fundatia Snagov (care a și dat Comunicat de Presă în 24.11.2015)
3b) RNCS a fost negată  ca existență (verbal) de toți conducătorii autorităților cu responsabilități. Chiar si cei care se ocupau de ea si raportau periodic date despre ea. Autoritatile nu au vrut niciodata sa raspunda si in scris – ca nu exista. Concomitent mentineau si inmulteau (noile) avize si acte prin care distrugeau RNCS. (PUG-uri, PUD-uri, PUZ-uri, autorizatii etc.) – desi am facut solicitări scrise timp de circa 7 ani (sau cel puțin în raport cu Fundatia Snagov)
3c) RNCS a fost omisă în mod consecvent de mai multe autorități (care au emis noi acte / reglementări – ilegal – în ipoteza greșită că nu ar există RNCS). Autorități care până în 1999, raportau anual date despre (starea) RNCS și (știau că) ar fi trebuit să participe explicit la un eventual demers (complex) de eliminare a RNCS.
3d) RNCS a fost “înlocuită” (în caz că ar verifica cineva ulterior 2000 – angajamentele internaționale ale României din anii 199x) prin 2 mici Arii Naturale Potejate (ANPLS = 100 ha de lac și ANPPS=10 ha de pădure) – care însă nu au documentațiile necesare – specifice (și par a fi create doar “din pix”)
3e) RNCS (odată atenționate autoritățile și oficial – în scris, despre evidența legală – că oficial este în vigoare) –  distruge esafodajul de preluare ilegală a pădurii riverane lacului Snagov (∼930 ha) – construită consecvent, timp de mai mulți ani de GIOs (cu ajutorul unui grup de autorități). Prejudicul statului (miza / tunul imobiliar) fiind de sute de milioane de euro. 
* Alternative: constatarea și impunerea / forțarea imediată pe cale juridică (instanță) – cu tot cu Ministerul Mediului. Corelată cu cea mediatică (o nouă conferință de presă – similar celei din 06.02.2020). Demers la DNA. Și poate ar fi oportun și un demers pentru Infringment. Și poate există și posibilitatea legată de fonduri UE (detalii – la cerere);
3f) dat fiind deosebitul interes imobiliar (speculativ etc.) pentru terenuri la Snagov, a fost suficient sa se creeze o (prima / oricare) oportunitate de interpretare “diferită”.
3g) există “personalități” (care ulterior – majoritatea au ajuns cel puțin în presă ca “penali” dar câțiva – deja – și în pușcărie) au început să preia pădurea riverană lacului Snagov. Căci in baza L5/2000 (incomplet – prin omisiunea RNCS) se putea interpreta (cu ceva amnezie și “bunăvoință” că este pădure a statului și liberă de orice fel de restricții). Preluare – prin schimburi de pădure (adică iei 1 ha de pădure de aiurea cu 0,05-0,1 Euro/mp și cu ajutor de la “partid” ori Romsilva ori “prieteni”, schimbi cu teren extrem de valoros de pe malul lacului Snagov). Apoi, unii construiesc, alții (când văd că e și mai penal) – gajează cu terenurile la bănci (care nici ele nu verifică riguros etc.). Obținând o multiplicare de sute-mii de ori a investitiei inițiale;

4) VALOARE PREJUDICIU (estimări):
În pădurea statului (din 198x) au apărut “noii proprietari” (cu acordul ROMSILVA) prin  schimbare suprafețe de pădure din țară (unde prețul era de 0,05-1 €/mp) cu teren împădurit pe malul lacului Snagov, unde prețul are și valori (maxime) de 500-1200 €/mp. Deci creșteri și de 1200-10.000 de ori.
Iar terenul (in Ilfov – devenit intravilan și construibil – vezi PUG Snagov 2005, la rândul lui cu ilegalități), cel puțin 20-80 €/mp. Deci creșteri de minim 80-400 ori

Exemple numerice:
4a) fâșia de numai 100m de-a lungul malului împădurit al lacului x 2 km lungime în ANPLS reprezintă 200.000 mp (20ha) La prețul de 300 – 500 €/mp, reprezintă 60-100 milioane Euro
4b) întreaga suprafață de teren împădurit (“omisă” de autorități) este de ≈930 ha.
Iată valoarea prejudiciului statului român (doar pentru teren – nu și pentru lemnul furat și cel încă existent), calculat la diferite prețuri de vâzare:
 x      5 €/mp =>    46,500,000€
 x   10 €/mp =>     93,000,000€
 x   20 €/mp =>  186,000,000€
 x   30 €/mp =>  279,000,000€
 x   50 €/mp =>  465,000,000€
*  Unele parcele merită și 1200 €/m. Iar unele bănci au acceptat drept garanție astfel de terenuri (ex; BRD) și posibil la prețuri supraevaluate (prin corupție).
** În întreaga fâșie împădurită de pe malul lacului (2 km lungime) există o mulțime de proprietari, cu identitate protejată (în special de OCPI și Romsilva). În baza corespondenței înregistrate de Fundatia  Snagov (timp de circa 10 ani) cu peste 7 autorități, se poate face dovada comportamentului ilegal a cel putin 8 funcționari (aflați și în 2020 în poziții importante de conducere).

Mai trebuie adaugat:
4c) valoarea celor circa 3000 de stejari seculari (de peste 200 ani, cu circumferințe ce peste 300 cm deci peste 200 de ani) care au fost tăiați  în special între 2011-2014. Numai valoarea trunchiurilor (de circa 6ml) variază între 300-1000 Euro/buc, deci rezultă cel puțin 900.000 Euro
4d) valoarea reconstrucțiilor ecologice (pădure și lac) datorate antropizării (construcții ilegale, modificări maluri, sporturi nautice motorizate etc.) – care se pot estima și depășesc ușor 30 milioane euro

5) ANEXE-Link-uri utile:
1) 24.11.2015: Comunicatul de presa al Fundatiei Snagov re: RNCS (47 de pagini cu detalii – interpretari etc.) : Cum s-a redus Rezervatia Naturala Snagov (infiintata in 1952) de la 1147,70 ha la 110 ha. Pierderi si Beneficii. Situatia curenta. Nevoi. Solutii.
2) Răspunsul Ministerului Mediului – prin care confirma în 07.01.2020 că HCM 894/1952 (deci textul legal de înființare) al RNCS este în vigoare și în 2020 (vezi în special pagina 2)
3) Legea 5/2000 care omite RNCS (deci gresit / ilegal – deci toate celelalte autoritati si institutii trebuiau – puteau sa continue sa foloseasca restul legislatiei si deci si HCM 894/1952)
4) PUG Snagov 2005 (care ignora complet RNCS, ignora partial si RNLS si RNPS) si dispune masuri si modificari (reglementari) care sunt ilegale (iar ulterior emite avize si autoritati – deci gresite si distructive)
5) zeci de corespondente scrise cu mai multe autoritati ale statului din care rezulta caracterul si comportamentul penal (infractional si chiar in mod repetat) a mai multor conducatori de institutii;

25.11.2015: Comunicat de presa al Fundatiei Snagov: Fundatia Snagov anunta existenta a 311 specii protejate si rare in Zona Snagov in 4 habitate principale. MMAP intarzie cu anii sa le conserve

+++
2011 Memoriu Stiintific pentru (solicitarea) extinderii ANPLS + protejarea habitatului 7210 (de interes comunitar) – adresat Ministerului Mediului + 
+++
2013.02.11 Aviz  de Mediu RNLS extindere cu 500m fata de limitele ANPLS (deci cu includere – unificare a ANPLS cu ANPPS si recuperarea a aproape 50% din RNCS) – procedura derulata si finalizata de APM Ilfov. Mai trebuia doar completat dosarul si apoi publicat si in MO). Dar  Ministerul Mediului a dat in judecata (administrativa) APM Ilfov (nu se stie cum si de ce) si a anulat acest aviz si (deci) a stopat intreg demersul (in beneficiul tunarilor imobiliari, coerente cu PUG SNagov 2005 cu ilegalitati, avize de constructie date, schimburi ilegale de padure in RNCS, deja date ca garantii la banci cu valori de peste 42 mil Euro (vezi scandal BRD) etc.
+++
2012.08.14 Se constituie  Grup de Lucru cu toate autoritatile cu responsabilitati. Nu au participat si ulterior (in repetate randuri – desi au mai participat ocazional la diferite alte evenimente asociate), chiar si in scris au afirmat ca nu isi asuma implicatiile (=obligatiile) despre care nu au stiut (..) si mai ales ca nimeni – niciodata nu i-a informat (invitat / consultat) despre discutii – intalniri si mai ales modificari legate de administrare (..) in zona Snagov. Si ca (in final) ei fac doar ce (si daca) li se solicita explicit de catre conducerea directa (..)
+++

2015 (din) Planul de Management al ANLS (de fapt – valabil și pt. ANPPS si RNCS) Cap 10 – Factori antropici, presiuni, amenintari 

+++
2015 >> Extindere RNCS de la 1147,7 la 2080,2ha >> Formular N2000 RNLS-Extindere Comun=36_EG=2019 
Lista celor 228 specii protejate, rare si amenintate
+++
? Setul de 10 studii stiintifice – Link
?Articolul FS cu ocazia 03.11.2016 re sinteza comparativa si specii etc.
+++
2016.12.06 (comunicat de presa) EXTINDEREA Ariei Naturale Protejate de la Snagov, de la 100 ha la 2080 ha. Evidentele științifice recente reconfirmă decizia din 1952, pentru 1147 ha 

+++

 

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la Ofice@FundatiaSnagov.ro * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?