Tipuri de Membri

Art. 9. Fundatia este formata din membrii fondatori precum si din membri individuali (persoane fizice), membri institutionali, membri de binefacere si membri onorifici. Toti acestia desfasoara o activitate voluntara, fara obtinerea unui avantaj pecuniar.

Membrii fondatori
Persoanele care au participat la intemeierea fundatiei si au contribuit material si moral la formarea ei si la constituirea patrimoniului initial.

Membri individuali
Membri individuali ai fundatiei sunt persoane fizice care isi exprima dorinta, sprijinul material si logistic pentru activitatile fundatiei si care pot contribui la valorificarea potentialului Fundatiei Snagov.

Membri institutionali
Membri institutionali sunt persoanele juridice de drept public sau de drept privat care au aceleasi preocupari cu cele numite la membrii individuali.

Membri de binefacere
Membrii fondatori pot conferi titlul de membru de binefacere oricarei persoane fizice sau juridice care a facut Fundatiei o donatie importanta, in bani sau in natura. Aceasta numire trebuie sa fie insotita de o documentatie care sa sublinieze natura aportului pentru care este propus titlul de membru de binefacere.
Acordarea titlului va fi asociata unui moment oficial/solemn, conform unui protocol.

Membri onorifici
Calitatea de membru onorific se poate acorda oricarei persoane, institutii sau societati care a adus servicii semnificative Fundatiei, pe baza votului Consiliului Director si a aprobarii Adunarii Generale. Aceasta numire trebuie insotita de o documentatie care sa sublinieze natura serviciilor exceptionale pentru care este propus titlul de membru de onoare.
Acordarea titlului va fi asociata unui moment oficial/solemn, conform unui protocol.

Art. 10. Criteriile de dobandire a calitatii de membru dupa data infiintarii fundatiei vor fi specificate in Regulamentul de Organizare si Functionare adoptat.

Art. 11. Cazurile de pierdere, suspendare sau incompatibilitati la calitatea de membri in cadrul fundatiei – vor fi specificate in Regulamentul de Organizare si Functionare.

Art. 12. Tipurile de contributiile financiare si voluntariat vor fi specificate si detaliate in Regulamentul de Organizare si Functionare.

* Lista membrilor este actualizata anual (cei care nu activeaza 2 ani consecutiv – pierd calitatea de membru si trebuie sa redepuna cerere pentru a redeveni membri).

Notă: Toate informatiile de mai sus sunt extrase din STATUTUL Fundatiei SNAGOV.

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?