Natura 2000

Reteaua ecologica europeana Natura 2000 este o retea de arii naturale protejate al carei scop este pastrarea biodiversitatii prin mentinerea sau restaurarea unei stari favorabile de conservare a habitatelor naturale si/sau populatiilor speciilor de interes comunitar.

Reteaua ecologica europeana Natura 2000 este alcatuita din:
– SCI – situri de interes comunitar, constituite in baza Directivei Habitate
– SPA – arii de protectie speciala avifaunistica  , constituite in baza Directivei Pasari

Declararea unui sit Natura 2000 nu inseamna izolarea acestuia:
– Se tine seama de interesele economice, culturale si sociale din zona vizata, fiind permise activitati economice care sunt in spiritul dezvoltarii durabile si nu afecteaza starea de conservare favorabila a sitului respectiv.

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?