ORGANIZATORICE

ORGANIZAREA Fundatiei Snagov este stabilită prin:
1) ROF – Regulament de organizare si functionare (transmis la cerere, membrilor)
2) proceduri de lucru (accesibile doar celor care lucrează în proiecte, pe baza de user/parolă) 

ORGANIGRAMA (generică):

Organigrama generică - Fundatia Snagov

PREȘEDINTE                    : Constantin Turmac
Secretar General             : Ștefan Dan
Coordonator Proiecte  : Andreea Zoica

Comisia A: Ștefan Dan
Comisia B: Andreea Zoica
Comisia C: Constantin Turmac
Comisia D: Despina Georgescu  (Ștefania Luca)
* Notă: e nevoie de mai mulți membri + voluntari + proiecte – în toate comisiile.

Financiar-Contabil: Madalina Opriș
IT + Juridic: Terți

Manager de Proiect: Valerica Maitan
Asistenta tehnica: Adriana Coteș
Secretariat: Ștefan Dan
Coordonator Proiecte: Andreea Zoica

Alte pagini recomandate:
– Detalii pentru fiecare COMISIE: A, B, C, D
LISTE: Membri (la cerere) / Voluntari per comisii / Sponsori + Parteneriate (corelat cu acceptul acestora de a fi mentionați public)

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?