Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Zooplanctonul (Zooplankton) din lacul Snagov

Zooplanctonul, una dintre comunitățile importante de organisme aflate în structura biocenotică a Lacului Snagov, se caracterizează printr-o gamă largă a diversității specifice, urmare a întrunirii unor condiții ecologice favorabile (valori optime ale parametrilor fizici și chimici ai apei, precum și un grad ridicat de heterogenitate a mediului ambiant, rezultat al unei conformații variate a bazinului lacustru, prevăzut cu numeroase golfuri înguste ce pătrund adânc în uscat, precum și alternanței zonelor de apă liberă cu zone de vegetație submersă, natantă sau emersă).

În condițiile ecologice ale perioadei 2011 – 2012 structura taxonomică a zooplanctonului a însumat 105 speciiintegrate în 6 grupe sistematice (ciliate, testacee, bivalve, rotifere, cladocere și copepode). 

Structura taxonomică a zooplanctonului din Lacul Snagov este dominată net de rotifere, ce însumează 52,39% din totalul speciilor. Pe locul secund, la distanță mare de acestea, se situează cladocerele, ce întrunesc 20,95% din spectrul taxonomic. Ciliatelor le revine 13,33% din totalul menționat, testaceelor 9,52%, copepodelor 2,86%, iar larvelor de bivalve 0,95%.

Vezi lista cu inventarierea zooplanctonului

În ansamblul structurii taxonomice doar speciile constante și euconstante (cu frecvență cuprinsă între 50,1-75%, respectiv între 75,1-100%) au șansa de a-și perpetua prezența de la un an la altul, pe când speciile accidentale sau accesorii (cu frecvență cuprinsă între 1-25%, respectiv 25,1-50%), care sunt majoritare în componența spectrului taxonomic, suferă modificări importante în cursul dinamicii interanuale.

Ca urmare a posibilităților crescute de a-și perpetua prezența într-un ecosistem, speciile constante și euconstante aduc o contribuție semnificativă la dinamica echilibrului ecologic al comunității zooplanctonice și la asigurarea unei continuități a existenței sale.
Din acest punct de vedere se poate considera că speciile euconstante Polyarthra remata (cu frecvență 100%), P. dolichoptera (95,55%) și Bosmina longirostris (84,44%) și de asemenea cele constante, precum Asplanchna priodonta Keratella cochlearis (ambele câte 66,67%), Polyarthra major și Brachionus diversicornis (însumând fiecare câte 57,78%) și Pompholyx complanata (53,33%) se situează printre cele mai importante componente ale biodiversitatii zooplanctonului din Lacul Snagov. Bineînțeles, acestora se adaugă speciile dominante ale abundenței numerice, biomasei și productivității. 

Aproximativ 27% din spectrul taxonomic revine speciilor ce populează zonele de apă liberă, 40% celor din zonele de vegetație și 33% celor ce populează ambele tipuri de habitate.

În categoria celor întâlnite în zonele de apă liberă fac parte ciliatele: Colpoda cucullus, Epystilis plicatilis, Trachelius ovum, Tintinnidium fluviatile, Vorticella convallaria, testaceul Centropyxis aculeata, rotiferele Brachionus calyciflorus dorcas, Br. falcatus, Br. forficula, Epyphanes macrourus, Polyarthra major, Pompholyx sulcata, Synchaeta pectinata, S. oblonga, Trichocerca capucina, Tr. elongata, Tr. pusilla și Filinia limnetica, F. terminalis, F. atra, cladocerele Bosmina longirostris, Daphnia cucullata kahlbergensis, Diaphanosoma orghidani, Leptodora kindtii și Moina micrura.
În zonele de vegetație s-a remarcat prezența ciliatelor: Dileptus anser, Ophryoglena flavicans și Paramecium caudatum, a testaceelor Arcella hemisphaerica și Diflugia oblonga, a rotiferelor Lecane acus, L. arcuata, L. bulla, L. closterocerca, L. luna, L. quadridentata, L. stenroosi, L. ungulata, Lepadella patella, Macrochaetus intermedius, Mytilina bisulcata, M. ventralis, Euchlanis dilatata, Platyas patulus, P. quadricornis, Testudinella patina, Trichocerca gracilis, Tr. mucosa, Tr. similis, Tr. cylindrica, Tr. rattus, a cladocerelor Acroperus angustatus, Alonella excisa, Al. exigua, Al. nana, Alona costata, Daphnia obtusa, Camptocercus rectirostris Disparalona rostrata, Eurycercus lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Pleuroxus
aduncus, Pl. truncatus și Simocephalus vetulus.
În categoria speciilor indiferente la tipul de habitat fac parte ciliatele: Carchesium polypinum, Codonella cratera, testaceele Arcella arenaria, Centropyxis discoides, C. ecornis, C. kolkwitzi, Difflugia acuminata, D. corona, D. globulosa, larva planctonică a bivalvei, Dreissena polymorpha, rotiferele Anuraeopsis fissa, Asplanchna priodonta, Brachionus angularis, Br. diversicornis, Br. quadridentatus melheni, Br. quadridentatus brevispinus, Keratella cochlearis, K. paludosa, K. quadrata, K. ticinensis, Polyarthra dolichoptera, P. euryptera, P. minor, P. remata, P. vulgaris, Pompholyx complanata, cladocerele Chydorus sphaericus, Alona rectangula, Ceriodaphnia pulchella și C. reticulata, copepodele Eurytemora velox, Mesocyclops crassus și Harpacticoida g.spp. 

DIVERSE:
1)
activitate disponibilă: observare la microscop a 5-10 specii de plancton (zoo și fito) – dintr-o picătură de apă (din iaz, cuve, acvarii)
2) organizam activitati pentru masurarea indexului biotic (si avem nevoie de sponsorizare si reconsiderare intr-o forma riguroasa stiintific);
3)
am facut cateva culturi de zooplancton si chiar macronevertebrate. Atat pentru lantul trofic din acvarii / (mini) iazuri (hrană) cat si ca experiment – de fezabilitate). Dorim sa reluam proiectele cu noi obiective;

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?