“Ajută Natura – Zona Snagov
Grupul Candidat – Organizația Națională Cercetașii României  * Inițiativă a Fundatiei Snagov (parte a obiectivelor din 2022)

Clarificare: Fundatia Snagov este cea care susține, pune la dispoziție resurse (sediu, activități etc.) deci este partener. Însă partea cercetășească o face Grupul Candidat (GC) a cărui identitate (chiar separată) se construiește prin munca (în special) a Liderilor (= adulți voluntari ce se pot și forma prin programele oferite). 

NOTA: Prezenta pagină este doar UN DRAFT aferent proiectului de finalizare a Dosarului de înființare a Grupului canditat din Zona Snagov (nordul Ilfovului).
Un Grup Candidat se poate transforma în Centru Local după minim 6 luni de monitorizare – evaluare.
Utilitatea acestei pagini (sinteză) este în comunicările cu circa 20 de potențiali membri (adulți și părinți) – în vederea prezentării detaliilor generale și specifice (centrului de înființat). Deci de promovare – informare – învățare – Q&A – feedback și îmbunătățiri a prezentului proiect (..)
Am informat Organizația Națională Cercetașii României despre intenția (proiectul nostru) și am transmis și link-ul la această pagină (versiune Draft) și ne propunem ca până la 25.04.2022 să depășim etapa de DRAFT (și deci această info accesibilă public să nu creeze confuzii etc.)

Context și Oportunități – legate de Cercetașii României – în Zona Snagov

CONTEXT:
1)
Zona Snagov (= nordul Ilfovului) are un foarte bogat Patrimoniu natural (2 situri N2000, o Rezervație, 2 arii naturale protejate) cu 4200+ specii in 4 habitate principale si cu 311+ specii protejate, rare și amenințate. Deci un cadru (natural) ideal pentru activitățile tinerilor (+ Cercetași)
2) Fundatia Snagov are o îndelungată experiență + resurse materiale inițiale – adecvate:
2a) de lucru cu copii si tinerii (7000+ intre 2008-2021)
2b) o oferta de 33+ activități și atracții (din 55+) – destinate copiilor si tinerilor (cu ajutorul membrilor și partenerilor săi – interesați de relansarea eco-turistică a Zonei Snagov)
3) 10+ ani de experiența în calitate de Custode (voluntar) al ANPLS = Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov”)
4) o infrastructura adecvată pentru centre/grupuri – activități – evenimente (si pentru / specifice: Cercetașii României):
4a) sediu cu 1400 mp / cort de 60mp + altele mici + biciclete, caiace etc.)
4b) Centru de Biodiversitate, Centru recuperare fauna, Educatie non formala si outdoor
5) de prin 2015, diferiți părinți ne întreabă de ce nu înființăm un Grup Candidat (Centru local) (având în  vedere: cadrul natural + resursele necesare + experiența – expertiza + realizări cu grupuri de copii – tineri. Anterior am tot ezitat – pentru ca fiind Custozi voluntari ai Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov, această responsabilitate ne consuma resursele.
6) 10+ parteneriate relevante (instituționale + alte ONG-uri relevante). Cât și în rețeaua școlară (+ Inspectorate Școlare). Și zeci de parteneriate cu grădinițe și școli (în special – private – acumulate de-a lungul anilor). (vezi link)
7) am scris (+câștigat) și implementat proiecte cu diferite finanțări (AFCN, Mediu, Programul Spatii Verzi etc.)
X) Alte elemente interesante:
X1) Personalități cu legături multiple și diverse  la și asupra zonei Snagov: 1a) 
Principele Nicolae ( = Comandant – 1929) + Palatul Snagov / 1b) Regele Mihai / 1c) Regele Carol * Aceștia (dar și alții precum Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Brătescu Voinești, Mircea Eliade etc.) au apreciat, promovat și unii participat și direct). Detalii și în Colecțiile Muzeale Snagov (înființat tot de Fundatia Snagov)
X2) Ziua Lacului Snagov – 25.06.1933 ( + eveniment si cu Cercetași ai României / vezi și film vechi)

OPORTUNITĂȚI:
1)
o abordare nouă / suplimentară demersurilor de Informare – Conștientizare (prin copii – tineri – voluntari – CERCETAȘI) – legat de (nevoile de conservare a) Patrimoniului Natural din Zona Snagov
2) alternativă (=destinația Snagov) pentru Cercetași (transportul costă numai 2×1,5 lei și durează 55 minute de la București, cu R447) – pentru ieșiri lunare în natură / la activități
3) surplus de tineri la activitățile în natură (explorare / supraviețuire / mișcare – sănătate / ecologizare / igienizare / monitorizare si conservare specii si habitate etc.). Pe care (oricum) Fundatia Snagov le derulează recurent de mai mulți ani
4) Posibilitatea de colaborări (asocieri punctuale în activități sau direct in proiecte) – a cercetașilor din diferite Centre (apropiate geografic). Toate Centre Locale de la Cercetașii României au propriile proiecte – excursii – acțiuni și evenimente (ca Fundatia Snagov – pana in 2022). Și din acest moment, le putem derula împreună (mai integrat) și astfel multiplica rezultatele (cu mai puține resurse necesare)
5) O soluție alternativă (locală sau zonală) pentru familiile care doresc să completeze educația copiilor și tinerilor – la cercetași. Aceștia deprind abilități pentru viață (prin activitățile non-formale, care urmăresc metoda  “metoda scout“, desfășurată în principal în mijlocul naturii, aceștia învață diverse lucruri ce îi vor ajuta în diverse contexte din viață – de la abilități de supraviețuire, construcții, orientare, STEM, până la competențe în zona de relații inter-umane, socializare, leadership, comunicare și multe altele) și consolidează valorile exprimate și trăite prin Legea Scout. (=  deci abordări educaționale outdoor și nonformale)
6) (potențial) exemplu pentru (elevii – cadrele) școlile din Zona Snagov (legat de educația non-formală, legat de ce – cum fac Cercetașii României, în acțiune)
7) Sărbătorire în comun (și cu Cercetașii României) a Zilei Lacului Snagov (loc și context legat și de istoria Cercetășiei Românești)
8) legat de Supraviețuire / “Preparedness” / (noi folosim manualul SAS de 10+ ani)
9) experimentări (completări + multiplicări) de activități educative outdoor – nonformale / STEM etc.
10) oportunități de NETWORKING a familiilor (părinților) (în special) din Zona Snagov – care au o educație + valori + deschideri trainice / moderne (cât și preocupări legate de sustenabilitate, conservarea și utilizarea sustenabilă a patrimoniului natural și cultural). Concret: sâmbăta – la sediul Fundatiei Snagov se pot organiza (2-4 ore) întâlniri “lărgite” de networking – în diferite formate (picnic / aferent unor teme diverse: prezentări, demonstrații, expoziții etc.)

ORGANIZARE locală = Zona Snagov (propunere Draft 2.1)

1) Denumire: “Ajută Natura – Zona Snagov” (pentru ca Patrimoniul Natural este determinant)
     Deviza: ‘Gata Oricând!
     * Niveluri (de competente):
                Lupișori: copii cu vârste între 7 și 10 ani
                Temerari: copii și tineri cu vârste între 11 și 14 ani
                 Exploratori: tineri cu vârste între 15 și 18 ani
                  Seniori: tineri cu vârste între 19 și 24 de ani
                 Lideri: adulți cu vârste peste 18 ani
                   * O patrulă este formată din 4-9 cercetași.   Mai multe patrule formează o unitate, mai multe unități formează centrul local.

2) Google Drive (directoare – fișiere cu drepturi de acces)
2a) Fișiere (acces) Public:  =2+ [în curs de completare]
      * (Inițial) utilizăm formularele de Adeziune ale asociației naționale (transmise prioritar la office@FundatiaSnagov.ro):
        2a1) Pentru copii – tineri (7-24 ani) (scurtă justificare – “Fii Cercetaș!
        2a2) Pentru adulți  (scurtă justificare – “Fii voluntar!“)
       * Pentru completarea adeziunii pentru adulți sunt necesare două recomandări – sunați-ne la 0720 762 468 pentru detalii)
       ** Re: “Legea Cercetașului” (diferențe culturale, credințe, valori etc.) > (sunați-ne la 0720 762468 pentru detalii)
         * Mai multe detalii [.. la cerere prin email după discuție telefonică prealabilă ..]

2b) Fișiere (acces) Membri: (uz intern = acces limitat)
        2b1)  Dosar Înființare /
        2b2) Lista Membrilor (20+ tineri / 5+ Adulți) * Căutăm noi membri cu implicare reala multi-anuală
         2b4) Proiecte și Evenimente (recurente = anuale / propuse / idei de proiecte / ateliere DIY / Nevoi punctuale – specifice
                     * Notă în fiecare Sâmbăta avem (implicit o tură prin natură+ set de nevoi și activități în aer liber)
                     ** Mai există 20+ evenimente recurente anuale (la care se pot “atașa” patrule ale Cercetașilor (din București – Ilfov)
                     *** Infrastructura de la sediul Fundatiei Snagov – poate fi utilizată de Patrule ale Cercetașilor (doar să facă rezervare prealabilă – dar să aibă și ceva activități benefice patrimoniului natural din Zoan Snagov)
         2b3) Calendar Anual (activitățile publice se vor completa în acest – Calendar)
         2b4) Conducere / Rapoarte etc.

3) Grup în WhatsUp (doar pentru membri / susținători – se comunica la cerere – privat, dupa aderare)

4) Ședințe lunare  – via Zoom (cu link permanent + per proiecte – categorii) 

5) COD de Etică / Regulament intern (suplimentar față de cadrul ONCR) care vizează specificul, proceduri, fise de lucru, decizii etc.  – legat de: 5a) Părinți 5b) Lideri 5c) Copii 5d) activități: formulare – finanțare – transparență etc. (accesibil pentru lectură – la sediul Fundatiei Snagov). Asumarea acestora – este obligatorie.

Pentru aderare (înscriere) in Centrul Local “Ajută Natura – Zona Snagov”, completați Adeziunile (tip) de la punctele 2a1, 2a2 și trimteți-le la ambele adrese de email: contact@scout.ro si office@FundatiaSnagov.ro 

Mai multe detalii prin: a) email la office@FundatiaSnagov.ro / Tel: 0720 762468

METODOLOGIA specifică (despre / primele elemente = Draft 2.1)

Metoda Scout este un sistem progresiv de  educaţie nonformală, preponderent outdoor (în natură) bazată pe diferite instrumente educaţionale  (vezi și Istoric) Acestea sunt:
• Legea şi Promisiunea;
• Învăţarea prin acţiune (learning by doing);
• Lucrul în grupuri mici (sistemul patrulelor);
• Cadrul simbolic;
• Progres personal de dezvoltare ;
• Natura;
• Implicarea în comunitate;
• Suportul adulţilor

O serie de materiale sunt de uz public, cel mai accesibil (dar si reutilizabil) este Manual 100 idei de educatie non-formala (care este o buna “prima lectura”)

Cadrul simbolic (diferit per ramură de vârstă) este extrem de util, pentru construirea și consolidarea valorilor, reperelor, metodelor atât de necesare pentru dezvoltarea caracterului, relațiile sociale etc.
Exemple: 
1) Lupișorii >  folosesc Cartea Junglei / Personaje simbol (din carte) / locuri (cu semnificații) și activități
2) Temerarii > folosesc (explorarea) Ținuturilor (Câmpie – Podiș – Deal – Munte). Cu personaje simbol: Ciobănaș /Negustorul / Hangița / Pădurarul / Polițista / Alpiniștii
3) Exploratorii > O Cetate, cu ETAPE de parcurs
4) Seniorii > călătoria; seniorii trec prin diferite etape de progres de la hoinar, ucenic, ajungând fie călăuze.

Liderii (= adulții voluntari)  parcurg o formare specifică (..). Există câte un manual de referință per ramură de vârstă.

Cercetăşia este un mod de viaţă bazându-se pe cele trei principii ale sale:
a) principiul personal – dezvoltarea responsabilităţii personale şi stimularea dorinţei de exprimare a acesteia.
b) principiul social – participarea la dezvoltarea societăţii respectând demnitatea celorlalţi şi integritatea lumii;
c) principiul spiritual – implicarea în căutarea valorilor spirituale, a vieţii dincolo de lumea materială;

Cercetașul este „loial, de încredere, săritor, prietenos, politicos, bun, ascultător, econom, vesel, curajos, pur, credincios”.

VALORI (adaptate per ramură de vârstă – corelate cu nevoile copilului și puterea sa de înțelegere).
La diferite etape (și prin numeroase jocuri și activități cât și în contextele simbolice cu personajele aferente), tinerii (în evoluție) își tot (re)formulează (idealuri despre) echipe, grupuri, comunități (… cetăți etc.) și evaluează implicațiile etc.
Partea teoretică nu există propriu-zis (în sistemul Scout) – totul se învață la cercetași explorând, făcând, descoperind (DIY dar mai ales în echipe).

Valorile schimbătoare (copil – adolescent – adult) – sunt vizate explicit și bine susținute prin metoda Scout (supervizate de Lideri).

Per ramuri de vârstă, trebuie menținute corelațiile dintre: dimensiuni ale personalității și arii de dezvoltare.

Notă: Întreaga metodă Scout a fost re-actualizată prin 2010 (ex: cadre simbolice, activități, metode etc.) – pentru a asigura atractivitatea copiilor – tinerilor.

Un Grup Candidat are nevoie (pe ramuri de vârstă) de minim 20+ de copii – tineri și de minim 5+ lideri aferenți (care se formează urmând cursuri specifice de formare:  introducere în cercetășie, introducere în pedagogia Scout, animație, etc. – minim 3 / vezi link)

Un an Cercetășesc are o durata egală cu cea școlară + Calendar (cu întâlniri – minim bi-săptămânale – noi am propune – implicit – sâmbăta)
Există 6 arii de dezvoltare: fizică, intelectuală, socială, emoțională, spirituală și a caracterului. Pe fiecare arie de dezvoltare au fost definite obiective specifice, adaptate în funcție de nevoile vârstei.
Activitățile sunt realizate prin joc, abordând în principal una-două arii de dezvoltare și au diferite tematici, căutând să contribuie la dezvoltarea echilibrată a copiilor și tinerilor. În cadrul activităților se urmărește progresul personal al fiecărui cercetaș, activitățile fiind personalizate și în funcție de nevoile punctuale ale acestora. Tematicile abordate în cadrul activităților ce dezvoltă diferitele arii sunt dintre cele mai diverse: protecția mediului, prim ajutor, etc. (+ personalizabile / proprii).

Re: Progres / evaluări: Fiecare copil are propria sa progresie personală  (personalizabilă sub îndrumarea și cu ajutorul unui lider adult). Este mai importanta mărimea progresului fiecăruia decât comparațiile în raport cu un etalon ori alți copii/tineri. Ex: există Jurnale + foi de lucru variate (care permit observarea muncii și progresului)

Note:
a) Există o cotizație anuală cuprinsă între 50 și 100 de lei (50 lei e cotizația națională, la care se adaugă o cotizație locală, din care se acoperă cheltuielile de la activitățile (bi)săptămânale). Pe lângă cotizație pot exista diferite contribuții adiționale (în funcție de activitățile desfășurate/tabere). Costuri convenite în fiecare Grup Candidat/Centru Local (corelat cu Calendarul – deci obiective – activități și de aici costurile suplimentare asociate)
b) în discuțiile din sub-grupuri private, se va detalia (căci unele materiale sunt și cu drepturi de copyright etc.)
c) Referitor la dimensiunea spirituală, există grade de libertate (la implementare) – care pot fi decise la nivel de Grup Candidat/Centru Local.  (Ex: „Cine sunt eu?”, „Există Dumnezeu?”, „Spiritualitatea este aceeaşi cu religia?” „Dacă nu, prin ce diferă?” etc.). 
Propunerea curentă a CL “Ajută natura – Zona Snagov” este:  “Spiritualitatea și puterea unei credințe sunt foarte importante. Tinerii vor fi ajutați să exploreze și să compare ne-emoțional alternativele, istoria și implicațiile ofertelor curente și să decidă singuri – la majorat”. Pentru și până atunci, trebuie să își dezvolte competențe de gândire analitică – critică într-o formă constructivă tolerantă și cu multă empatie.

Comparații – corelații cu alte cu alte sisteme / metode etc.

Observație: Metoda Scout are propriul set de termeni și (re)definiții a unor concepte etc. Ceea ce poate face dificilă o primă (mai rapidă) înțelegere (comparație) cu alte sisteme / metode.
* Unii părinți (interesați) cunosc sisteme Montesori, Waldorf , militare, etc.)
> Pentru a facilita o (mai) rapidă înțelegere (..) vă propunem să ne întâlnim și apoi vă putem ajuta cu clarificări, materiale (+link-uri etc.). De exemplu s-ar putea organiza si prezentări online cât și cu mentori (voluntari) de la ONCR.

Următoarele imagini sunt preluate din Ghidul Ghidul liderului de lupișori, 2010, ONRC

LoBCR Lord Baden Powell - Fondatorul Miscării Scout
Interdependențe în Metoda Scout * OMMS denumit “Scouting: An Educational System”
Interdependențe în Metoda Scout * Ghidul Ghidul liderului de lupișori, 2010, ONRC
Interdependențe în Metoda Scout * Ghidul Ghidul liderului de lupișori, 2010, ONRC
Exemplu de caracteristici ale liderului animator
Exemplu de Interese - Simboluri - Imagini pentru "Lupisori" * Ghidul Ghidul liderului de lupișori, 2010, ONRC
Ultimul mesaj al lui Baden Powell, fondatorul Cercetășiei.
Exemplu de cerințe pentru primirea însemnului de merit, Lupișorul Ecologist.

REFERINȚE (+link-uri utile):

1) Despre Cercetașii României: (www.scout.ro / contact@scout.ro / Tel: +4 0723 72 38 27)
1a) Brosura (15p – pdf) / Contact
1b) Organizare / Statut  / Regulament / Centre locale (în Ilfov= 3+ / în București = 6+)
1c)  Viziune și Misiune  + Viziunea 2023 / Mesaj catre Parinti: Lord Robert Baden Powell’s (fondator)
1d) Resurse / Manual: 100 de idei de educatie non-formala
1e) Magazin (alte resurse)
1f) metoda Scout
1g) Politica de protecție a copilului, tânărului și adultului în cercetășie

2)
La nivel Mondial: 2a) Sinteza 2b) Wikipedia – En 2c) Wikipedia – Ro / 2d) Scouting (perspectiva istorică)

3) Exemple concrete de proiecte – activități – evenimente (care pot fi derulate în contextul de la Snagov): – de completat .. (și cu ajutorul noilor membri / parteneri / cercetași)

RESURSE (la Fundatia Snagov):
1) Biblioteca (800 titluri + 67.000 online în engleză). Din care pentru copii și tineri: 50+ respectiv 400. Avem în vedere (ca proiect) o Ludoteca Educațională (..)

Alte link-uri (cu detalii necorelate cu noutățile / schimbările, viziunile – valorile – organizațiilor Cercetașilor la nivel național și mondial): 1) Cercetășia României  2) Asociația Frații Dimăncescu  etc.

### 6+ Centre Locale din București – Ilfov care au experimentat ofertele (infrastructura) de la Snagov: Bucureștii Noi 1, Ferdinand I, Sfântul Nicolae, Albaștri (FB), “Sfânta Fecioară Maria Regină”,  Drumul Crinului, + încă una (de identificat)

Mai multe detalii: office@FundatiaSnagov.ro / Tel: 0720 762468 

Nota: În prezent căutăm Adulți Voluntari cu experiență (pentru supervizare / Mentorat). Și oricum (orice) Grup Candidat – rămâne în monitorizare (și asistență de la centru) – cel puțin 6 luni (+ evaluări periodice etc.) – înainte de a deveni Centru Local.

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?