REALIZĂRI ale Fundatiei Snagov (selecție / parțială)
Comisia C: Natură > Mediu – Biodiversitate – Conservare 

* Scuze: Această secțiune se va ajusta până la 15.02.2019!

[C] rapoartele anuale ale Custodelui ANPLS către autorități (XLink) (+Raportul de Activitate pentru perioada 2008-2012)

Re: perioada 2005-2007:
[?] – Acțiune educativă la Școala nr.2 Ghermănești: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=567 

[ABCD] Propunere de Proiect către Primăria Snagov (Fonduri Structurale) – în urma analizei locale și a feedback-ului consulantului internațional Huglio Foster;
[C] Acțiune educativă la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov – prima ediție a evenimentului ecologic dedicat “Zilei Internaționale a Zonelor Umede”: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=563 
[ABCD] Vizită la Liceul Mihail Kogălniceanu în 9-mai-2007 a d-lui Donatto Chiarini: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=466 
[C] Acțiune ecologică la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=564 
[B] Realizarea primei hărți turistice a zonei Snagov (cu o primă inventariere a obiectivelor cu potențial eco-turistic)
[ABCD] Organizarea unui circuit (autocar) cu ziariști – pentru explorarea (și scrierea de articole) despre potențialul zonei Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=197 
[B] Reprezentarea zonei turistice SNAGOV pentru prima dată la Târgul Național de Turism: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=453; în cadrul căreia s-a asigurat și vizitarea Târgului de Turism de către câteva zeci de elevi din zona Snagov (colaborare cu organizatorii și cu Liceul Mihail Kogălniceanu)
[D] Realizarea (și continuarea constantă) – de documentare despre Zona Snagov – în www.fundatiasnagov.ro și www.snagov.ro 
[BC] Serie de email-uri, discuții, preocupări legate de ecologie și ecoturism
[C] Aplicarea (susținerea repetată) și în final obținerea CUSTODIEI ariei protejate “Lacul Snagov”
[AD] Organizarea unui număr de întâlniri informale cu localnici din Zona Snagov
[ABCD] Transmiterea de Newslettere (la cei circa 600 de abonați și “ținte” – interesate de Zona Snagov)
[ABCD] Contribuții la FEADR-GAL din zona de Nord a județului Ilfov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=511 
[D] Prezentare (și sponsorizare) aferentă aniversării a 600 de ani de la atestarea documentară a Snagovului: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=461 
[ABCD] Reprezentarea zonei Snagov, la întâlniri și discuții publice referitoare la ZMB (World Trade 2006) în discuțiile și proiectele inițiate de ADR-BI etc.
[C] Realizarea a peste 4000 de poze ale malurilor lacului (ca bază de referință pentru ulterioare documentări și analize de diferențe – foarte utile în 2008, în calitate de custode)

* Scuze: Această secțiune se va ajusta până la 15.02.2019!

Custodele ANPLS si activitatea acestuia 

Calitatea de CUSTODE al Ariei Naturale Protejate  “Lacul Snagov“ (ANPLS) (cod 2560 – infiintata prin Legea 5 / 2000) o detine FUNDATIA SNAGOV, în baza: Conventiei de Custodie nr. 354-08.07.2014 pe 10 ani (deci 8 aug 2014 – 8 aug 2024). Notă: Guvernul României a anulat această convenție (dar Parlamentul nu a promulgat-o OG 75/2018 până la data de 11.01.2019).

Anterior (2007-2012), custode a fost S.C. SNAGOV Tur S.R.L în baza Convenției de custodie a Ariei Protejate Lacul Snagov, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov sub nr. 20451 din 12.12.2007.

Activitatea custodelui este voluntară (adică cu auto-finanțare) şi constă în principal din:   
a) implementarea legislatiei specifice Legea 49 / 2011, Legea 195, etc 
Realizarea Regulamentului şi Planului de Management al ANPLS (ele au fost deja realizate de Custode şi urmează a fi revizuite printr-o mai bună detaliere ştiinţifică) – s-a realizat.
b) Monitorizare şi control în ANPLS (poate face sesizări asupra abuzurilor constatate) – se deruleaza permanent. 
c) Activităţi de informare şi diseminare către comunitate şi către terţii interesaţi – sse deruleaza permanent. 

RAPOARTE (anuale) de activitate ale Custodelui – REALIZARI: vezi RAPORT-Activitate_CUMULAT=2008-2012

Dintre principalele realizari, enumerăm succint aici:Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?