REALIZĂRI ale Fundatiei Snagov (selecție / parțială)
Comisia C: Natură > Mediu – Biodiversitate – Conservare 

* Scuze: Această secțiune se va ajusta până la 15.02.2019!

[C] rapoartele anuale ale Custodelui ANPLS către autorități (XLink) (+Raportul de Activitate pentru perioada 2008-2012)

Re: perioada 2005-2007:
[?] – Acțiune educativă la Școala nr.2 Ghermănești: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=567 

[ABCD] Propunere de Proiect către Primăria Snagov (Fonduri Structurale) – în urma analizei locale și a feedback-ului consulantului internațional Huglio Foster;
[C] Acțiune educativă la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov – prima ediție a evenimentului ecologic dedicat “Zilei Internaționale a Zonelor Umede”: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=563 
[ABCD] Vizită la Liceul Mihail Kogălniceanu în 9-mai-2007 a d-lui Donatto Chiarini: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=466 
[C] Acțiune ecologică la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=564 
[B] Realizarea primei hărți turistice a zonei Snagov (cu o primă inventariere a obiectivelor cu potențial eco-turistic)
[ABCD] Organizarea unui circuit (autocar) cu ziariști – pentru explorarea (și scrierea de articole) despre potențialul zonei Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=197 
[B] Reprezentarea zonei turistice SNAGOV pentru prima dată la Târgul Național de Turism: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=453; în cadrul căreia s-a asigurat și vizitarea Târgului de Turism de către câteva zeci de elevi din zona Snagov (colaborare cu organizatorii și cu Liceul Mihail Kogălniceanu)
[D] Realizarea (și continuarea constantă) – de documentare despre Zona Snagov – în www.fundatiasnagov.ro și www.snagov.ro 
[BC] Serie de email-uri, discuții, preocupări legate de ecologie și ecoturism
[C] Aplicarea (susținerea repetată) și în final obținerea CUSTODIEI ariei protejate “Lacul Snagov”
[AD] Organizarea unui număr de întâlniri informale cu localnici din Zona Snagov
[ABCD] Transmiterea de Newslettere (la cei circa 600 de abonați și “ținte” – interesate de Zona Snagov)
[ABCD] Contribuții la FEADR-GAL din zona de Nord a județului Ilfov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=511 
[D] Prezentare (și sponsorizare) aferentă aniversării a 600 de ani de la atestarea documentară a Snagovului: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=461 
[ABCD] Reprezentarea zonei Snagov, la întâlniri și discuții publice referitoare la ZMB (World Trade 2006) în discuțiile și proiectele inițiate de ADR-BI etc.
[C] Realizarea a peste 4000 de poze ale malurilor lacului (ca bază de referință pentru ulterioare documentări și analize de diferențe – foarte utile în 2008, în calitate de custode)

* Scuze: Această secțiune se va ajusta până la 15.02.2019!

Custodele ANPLS si activitatea acestuia
 

Calitatea de CUSTODE al Ariei Naturale Protejate  “Lacul Snagov“ (ANPLS) (cod 2560 – infiintata prin Legea 5 / 2000) o detine FUNDATIA SNAGOV, în baza: Conventiei de Custodie nr. 354-08.07.2014 pe 10 ani (deci 8 aug 2014 – 8 aug 2024). Notă: Guvernul României a anulat această convenție (dar Parlamentul nu a promulgat-o OG 75/2018 până la data de 11.01.2019).

Anterior (2007-2012), custode a fost S.C. SNAGOV Tur S.R.L în baza Convenției de custodie a Ariei Protejate Lacul Snagov, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov sub nr. 20451 din 12.12.2007.

Activitatea custodelui este voluntară (adică cu auto-finanțare) şi constă în principal din:   
a) implementarea legislatiei specifice Legea 49 / 2011, Legea 195, etc 
Realizarea Regulamentului şi Planului de Management al ANPLS (ele au fost deja realizate de Custode şi urmează a fi revizuite printr-o mai bună detaliere ştiinţifică) – s-a realizat.
b) Monitorizare şi control în ANPLS (poate face sesizări asupra abuzurilor constatate) – se deruleaza permanent. 
c) Activităţi de informare şi diseminare către comunitate şi către terţii interesaţi – sse deruleaza permanent. 

RAPOARTE (anuale) de activitate ale Custodelui – REALIZARI: vezi RAPORT-Activitate_CUMULAT=2008-2012

Dintre principalele realizari, enumerăm succint aici:
1) stoparea focurilor de artificii si petarde de la locatiile riverane (ANPLS + 500m), în special pentru că încălcau legislația pentru arme și muniții (295/2004) – și (anterior) chiar IPJ Ilfov avizau/tolerau această situație; [vezi link-urile: x, y si filmele: 1,2,3)
2) stoparea / limitarea distrugerilor (în zona malurilor) – demers cu sute de adrese și circa 40 de sesizari – plângeri penale; (link);
3) inventarierea speciilor și habitatelor (si a rezultat ca in loc de circa 6 specii protejate, la Snagov, biodiversitatea de protejat are 311 specii protejate, rare și amenintate în 4 habitate principale, în urma identificării a circa 1400 de specii dintr-un total estimat de peste 2400 specii); (link);
4) salvarea malului impadurit a lacului Snagov (in special din perimetrul ANPLS) – deci pe o lungime de circa 2 km, printr-o campanie derulata pe o durata de circa 4 ani (sesizari, adrese, petitii, controale rezultate si cu cateva amenzi aplicate de cateva autoritati, inhibarea multor dorinte si initiative de constructii ilegale etc.); (link);
4) numeroase activitati si forme de informare – constientizare (..);
5) Plan de Management si Regulament al ANPLS (publicat in MO 318bis din 18.05.2016); (link);
6)  Centru de Informare Turistică / Centru Biodiversitate (+ set de 20+ activități interactive pentru copii – tineri – adulți); (link);
7) regasirea (și primirea oficială) a documentației HCM 894/1952 prin care s-a înființat Rezervația Naturală Complexă Snagov cu suprafața de 1147,70 ha. Sesizarea autorităților abilitate cu solicitare de remediere administrativă. Comunicat de presă. Petiție. Campanie de informare – constientizare aferenta; (link);
8) set de demersuri pentru stoparea tăierilor copacilor seculari (peste 3000) din padurile riverane lacului Snagov (suite de adrese + 2 petitii cu circa 3150 semnaturi aferente), cartare copaci, implicare corporatii, apeluri la autoritati – pt. flagrant, articole, chemarea televiziunilor etc.); (link);
9) documentatie completă pentru extinderea ariei naturale protejate la Snagov, de la 110 ha la 2080 ha (tot lacul si padurile riverane); (link);

Note: în toată această perioadă (10+ani) statul român nu și-a onorat angajamentele (atât la nivel de convenție de custodie, nici ca autorități cu rol în control – remedieri și nici pentru asigurarea finanțărilor necesare diferitelor nevoi și autoritățile au transformat zona Bucuresti – Ilfov și în ne-eligibilă pentru finanțare UE în perioada 2014-2020). Astfel că activitatea custodelui (voluntară) a fost auto-finanțată și direcționată în special către stoparea numeroaselor infracțiuni (chiar sprijinite de o parte de autorități – cel puțin prin omisiune voluntară și repetată) și lupte în instanțe etc. Mai mult chiar: custodele (și personalul / membrii / voluntarii) acestuia au fost de mai multe ori chiar atacați de infractori și autoritățile fie nu au reacționat (..) fie chiar au ales să fie parte (și să încurajeze) astfel de demersuri.

1Shares