BIODIVERSITATE

Biodiversitate – Zona Snagov
Liste cu specii de plante și animale observate

311 specii protejate, rare și amenințate identificate în 4 habitate principale (3150, 3160, 91M0, 7210) dintr-un estimat de peste 4000 de specii. Există 2 mici arii naturale protejate (2560, 2561 Lacul și Pădurea Snagov) incluse în Rezervația Naturală Complexă Snagov (HCM 894/1952). 

FLORA: 
Ecosisteme / Habitate : 3150, 3160, 91MO, 7210
Fitoplancton  (≈112 specii de plancton)
Plante (> 800 specii)

FAUNA: 
Zooplancton (≈112 specii de plancton)
Nevertebrate (> 1200 specii)
Vertebrate:
– Pești (> 23 specii)
– Amfibieni (> 14 specii)
– Reptile ( 5 specii)
– Păsări (>179 specii)
– Mamifere (>32 specii + 13 specii de lilieci)

+ Muschi – licheni (121) – ciuperci (62) etc.

O parte din lacul Snagov a fost declarata arie protejata prin Legea nr.5/2000 privind amenajarea teritoriului national, sectiunea a III-a arii protejate. Suprafata declarata in Legea 5/2000 este de 100ha, dar dupa cartarea in sistem electronic GPS, impreuna cu zona tampon, suprafata ariei protejate a ajuns la 159ha, din totalul de 600ha pe care il detine tot lacul. 

Aceasta zona a Lacului Snagov a fost pusa sub protectie, datorita faptului ca, din punct de vedere stiintific, aici se regasesc numeroase specii de plante si animale acvatice care necesitau protectie legala, cunoscand faptul ca lacul este si o zona intens populata pentru agrement.

* Căutăm sponsor pentru a putea publica o broșură cu top circa 500 de specii (cu poze) și detalii despre biodiversitatea Zonei Snagov (+ liste complete si denumiri stiintifice a ceea ce s-a inventariat – confirmat stiintific – în Zona Snagov).

2Shares