BIODIVERSITATEA – Zonei Snagov
* Necesită conservare / monitorizări / informare – educația populației / prioritar – stoparea imediată a distrugerilor facilitate chiar de statul român

Definiții: Wikipedia (En / Ro) + filme scurte [pt. copii]

311+ specii protejate, rare și amenințate au fost identificate (din ≈1240 verificate – totalul estimat de specii fiind de peste 4200 de specii –  în zona Snagov).

4 habitate principale  (din 10+ identificate):
3150 = Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition
3160  = Lacuri şi iazuri distrofice naturale 
91M0 = 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
7210  = Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus şi specii din Caricion davallianae

3150 - habitat
3160 - habitat
91M0 - habitat
7210 - habitat

În Rezervația Naturală Complexă Snagov (HCM 894/1952 = 1147,7ha)  există 2 mici arii naturale protejate (2560, 2561 – Lacul și Pădurea Snagov) incluse prin Legea 5/2000 anexa 2.
Monitorizarile speciilor (protejate) identificate (ex: estimări populații – distribuție – sezonalități + tendințe) reprezintă obligații legale (vezi și lege: MO 318 bis 18.05.2015 = (măsurile) PLAN MANAGEMENT ANPLS Lacul Snagov cât și alte baze legale).
Dar este oportună și continuarea cercetărilor (alte specii de identificat etc.). Justificare: statul român considera în 2000 că la Snagov sunt decât 5-6 specii protejate (și acum există dovezi științifice – pentru sute). Doar datorită demersurilor și perseverenței (..) Fundatiei Snagov – s-a putut ajunge la o baza științifică actualizată (nivel 2014).

Plancton (≈121 specii) din care: fitoplancton (121) și zooplancton (105)

Mușchi + licheni (≈113) – ciuperci (≈62) etc.

FLORA
Habitate (principale): 3150, 3160, 91MO, 7210 formeaza ecosisteme interesante (in special in zonele de interferenta). Cu interesante combinate de specii aclimatizate (rămase din perioade tropicale precum 8 specii de orhidee ori de mici glaciațiuni precum Fagus sylvatica, alun, dar si anumite specii de ciuperci, mușchi licheni și insecte etc.)
Există și o listă a plantelor alohtone (provenite-aduse) dintre care câteva au comportament (considerat) invaziv (și necesită – urgent – măsuri de stopare/reducere/eliminare).

FAUNA: 
Nevertebrate (> 1200 specii .. insecte+) … spongier:1 /moluște:9 / crustacee:1-?2 / insecte: zeci din peste o mie – estimate / 
Vertebrate:
Pești (> 23 specii)
Amfibieni (> 11 specii) + Reptile ( 5 specii)
Păsări (>179 specii)
Mamifere (>32 specii + 13 specii de lilieci)

O parte din lacul Snagov a fost declarat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului național, sectiunea a III-a arii protejate. Suprafața declarată în Legea 5/2000 este de 100ha, dar după verificarea din Google Earth + cartarea în sistem electronic GPS, împreună cu zona tampon, suprafața ariei naturale protejate a ajuns la 159ha, din totalul de 600ha pe care îl deține tot lacul. 

Zona centrală a Lacului Snagov a fost pusă sub protecție (încî din 1952) datorită faptului că din punct de vedere științific, aici (initial) s-au regăsit  numeroase specii de plante și animale acvatice care necesitau protecție (explicită) legală, cunoscând faptul că lacul are şi o tradiție (din 193x) de utilizare / destinație de turism – agrement.

Lista speciilor protejate (din ANPLS – deci cele 100 – 159 ha = zona centrala a lacului Snagov). Aceasta listă nu mai este de actualitate (științifică) în sensul că față de cele 42 specii protejate (la nivelul anului 2014), ulterior (2016) s-a depus la Ministerul Mediului documentația (inclusiv cu avizul favorabil al CMN – Academia Română) pentru extindere la 2080,2 ha (tot lacul Snagov – față de cele 1147,7 ha care deja includ pădurile riverane) – fundamentat pe 311 specii protejate, rare și amenințate. Demers blocat (birocractic) în/la administrația Ministerului Mediului (care avea termen 30 de zile față de 17.11.2016 – să facă încadrările, anunturile și să deruleze dezbaterea publică).
Notă: Lista celor 311 specii – se poate  trimite la cerere (specialiștilor).

Îngrijoratoare sunt și:
a) lista speciilor protejate menționate în lucrări de specialitate (în trecut) și care în prezent nu s-au mai regăsit (≈ 40)
b) lista speciilor invazive care au intrat în habitate similare în Europa (dar nu încă și la Snagov (≈ 12)

* Căutăm sponsori (PJ/PF/voluntari) pentru:
1) a putea publica o broșură A5 color cu top circa 500 de specii (cu poze) și detalii despre biodiversitatea Zonei Snagov (+ liste complete si denumiri stiintifice a ceea ce s-a inventariat – confirmat stiintific – în Zona Snagov)
2) a scana si publica cele 10 studii stiintifice realizate (peste 3000 pagini, cu anexe A4 si A3 color etc.). Necesita desfacere – scanare – refacere dosare (cu mare grija)
3) pentru a realiza noi albume foto color la nivel de specie (+ link-uri la Wikipedia ori similar si alte referinte relevante)
4) realizarea (actualizarea) de Fișe de prezentare pentru speciile protejate > rare > amenințate. Acestea sunt necesare ne-specialistilor (informare / educatie / autoritatilor cu responsabilitati de control etc.)
5) de fapt exista cateva zeci de proiecte si evenimente (multe recurente – anuale) care au nevoie de finantare

> AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

LINK-uri utile:
1)  Raport de Mediu pentru ANPLS din 

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la [email protected] * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?