BIODIVERSITATE

Zona Lacului Snagov – Lista cu specii de plante si animale observate


Flora: 
Ecosisteme / Habitate 
Fitoplancton 
Plante


Fauna: 
Zooplancton 
Nevertebrate
Vertebrate:
– Pesti
– Amfibieni
– Reptile 
– Pasari 
– Mamifere ++++ 

O parte din lacul Snagov a fost declarata arie protejata prin Legea nr.5/2000 privind amenajarea teritoriului national, sectiunea a III-a arii protejate. Suprafata declarata in Legea 5/2000 este de 100ha, dar dupa cartarea in sistem electronic GPS, impreuna cu zona tampon, suprafata ariei protejate a ajuns la 159ha, din totalul de 600ha pe care il detine tot lacul. 

Aceasta zona a Lacului Snagov a fost pusa sub protectie, datorita faptului ca, din punct de vedere stiintific, aici se regasesc numeroase specii de plante si animale acvatice care necesitau protectie legala, cunoscand faptul ca lacul este si o zona intens populata pentru agrement.

0Shares