SCOP+OBIECTIVE ale Fundatiei Snagov (preluare din statut)

Scopul fundatiei este de a actiona ca un catalizator al societatii civile din zona Snagov (ca punct stabil de initiativa si opinii) pentru:
a) asigurarea unui cadru de comunicare, facilitare, dezbatere, cercetare, initiere, implementare, monitorizare si evaluare – a diversitatii aspectelor ce vizeaza zona Snagov.

b) dezvoltarea, consolidarea si promovarea sustenabila a zonei Snagov din diferitele perspective, dintre care cele mai importante sunt:
1. (in prezent) statiune turistica cu un deosebit potential pentru care trebuie definita o strategie de dezvoltare
2. (din trecut) in sensul traditiei, rolului si perceptiilor seculare: loc strategic (administrativ, religios, militar, financiar) format de codrii Vlasiei ce inconjuraul lacul Snagov si insula de pe acesta
3. cea mai importanta zona umeda din Câmpia romana (cel mai mare lac) cu arii protejate in care biodiversitatea, speciile protejate (peste 20), ecosistemele (important popas in traseele pasarilor migratoare etc) – sunt si trebuiesc protejate adecvat
4. principala destinatie de lux din jurul Bucurestiului si in Romania unde se organizeaza cele mai renumite si mondene evenimente. Principalul loc (mai ales traditional) de reuniune al elitelor si liderilor nationali si regionali
5. entitate socio-economica cu multiple disparitati/dezechilibre ce trebuiesc re-identificate, evaluate, conciliate si reduse (economice, localnici versus noii proprietari, sat versus oras etc). Comunitatea contine mai multe grupuri disparate care nu comunica si interactioneaza productiv (noii proprietari devin majoritari si totusi nu pot influenta administratia locala prin voturi, neavand domiciliul in Snagov etc)

c) crearea de Comisii de specialitate – pentru principalele prioritati

d) infiintarea Clubului Eco-Snagov – ca structura de intalniri si deliberare a unor oportunitati si probleme cu impact si de perspectiva

e) atragerea de parteneri si mijloace materiale si financiare pentru crearea infrastructurii necesare in zona Snagov (centru de informare, campanii pe teme asociate, seturi de materiale tiparite, mixuri adecvate ATL si BTL, organizare de evenimente etc). Implicare in crearea/asigurarea unui centru multifunctional pentru prezentare si coordonarea multitudinii aspectelor de considerat

f) colaborare regionala si internationala in vederea transferului de cunostiinte, experienta cu si in alte zone si comunitati

Obiectivele fundatiei, in vederea realizarii scopului propus sunt urmatoarele:

I. Legat de crestere/dezvoltare sustenabila/durabila si o buna utilizare/administrare a resurselor:
a) colaborarea cu diferite organizatii, institutii, firme private si specialisti/experti, pentru multiplicarea experientelor reusite, promovarea noilor abordari si tehnologii, facilitarea diseminarii aspectelor relevante, multiplicarea relatiilor (networking) intre factori relevanti de decizie si influenta (stakeholderi)
b) activitati focalizate (specifice) la nivel national si de regiuni (ca de exemplu ADR-BI / Snagov), pentru:
1. catalizarea resurselor relevante de stakeholderi si profesionisti/experti (facilitarea networking-ului cu competente relevante si a factorilor de decizie); crearea unui loc de intalnire a cererii cu oferta pentru servicii profesionale, la un nivel ridicat de competente
2. “Imbunatatirea gradului de atractivitate a regiunilor si crearea de noi locuri de munca” si crearea de “oportunitati de crestere economica regionala si locala”
3. “abordarea integrata a problemelor economice, sociale si de mediu”
4. “rezolvarea simultana a unor serii de probleme intre care exista relatii de interdependenta si care sunt rezolvabile prin proiectele integrate de regenerare a arealelor, caci “afecteaza si arealele adiacente zonei de interventie propriu-zise”
5. “dezvoltarea mediului antreprenorial pentru impulsionarea activitatilor economice si crearea de noi locuri de munca”
6. contributii / facilitarea infrastructurii necesare si “crearii incubatoarelor de afaceri, sprijinirea crearii si dezvoltarii retelelor locale de servicii”
7. sprijinirea initiativelor de interes comun, dezvoltare rurala/locala/regionala, sprijinirea initiativelor private, IMM (antreprenoriat, start-up-uri): analize, initiere, facilitare, conceperea / promovarea / implementarea de proiecte
8. comunicare, diseminare, educare si reconversie a fortei de munca
9. dezvoltarea sustenabila a zonei Snagov (din punct de vedere: economic, social, cultural, turistic, ecologic, etc) in contextul incadrarii in ZMB, statiune linistita, rezervatie naturala, 
10. creare a unor retele locale (network), instrumente de comunicare, diseminare a informatiilor, dezbateri publice, solutii si mijloace de educatie si reconversie profesionala
11. creearea infrastructurii si asistenta punctuala pentru: situatii/cazuri deosebite (sociale, medicale, consiliere/asistenta etc)

II. Legat de dezvoltarea/promovarea TURISMului:
a) colaborarea cu diferite organizatii, institutii, firme private si specialisti/experti, pentru multiplicarea experientelor reusite, promovarea noilor abordari si tehnologii, facilitarea diseminarii aspectelor relevante, multiplicarea relatiilor (networking) intre stakeholderi (factori relevanti de decizie si influenta)
b) legat de potentialul turistic al zonei Snagov (experienta ce poate fi asimilata/multiplicata si din/in alte regiuni):
1. “dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regionala”, “acordat reabilitarii infrastructurii zonelor turistice si valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii turistilor”
2. “valorificarea durabila a patrimoniului cultural si a resurselor naturale cu potential turistic, precum si imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement, in vederea cresterii atractivitatii regiunilor, dezvoltarii economiilor locale si crearii de noi locuri de munca”
3. “folosirea avantajelor oferite de potentialul turistic si patrimonial cultural in identificarea si consolidarea identitatii proprii”; “valoare adaugata mare si continut calitativ si cognitiv ridicat”
4. cresterea calitatii infrastructurii de mediu, a serviciilor, in general, si a serviciilor de cazare si agrement, in special, toate acestea constituind obstacole in dezvoltarea turismului” – “valorificarea atractiilor turistice ce sunt in mare parte limitate”
5. imbunatatirea infrastructurii zonelor turistice si a serviciilor de cazare si agrement, sa determine cresterea calitativa, la standarde europene, a ansamblului conditiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra cresterii cererii de turism pentru Snagov/Romania, ca destinatie turistica europeana”
6. “cresterea atractivitatii zonelor rurale prin crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilitatilor si atractiilor turistice”
7. noi oferte, atractii, obiective, locatii, circuite turistice locale (eco, istorice, culturale etc): cercetare, conceptie, propuneri, monitorizare, diversificare, etc
8. promovarea turismului (eco-turism, circuite si programe in natura si in site-uri protejate, agro-turism, agrement, sporturi nautice etc): cercetare, conceptie, propuneri, monitorizare, diversificare, etc.

III. Legat de Ecologie / Mediu / Biodiversitate:
a) colaborarea cu diferite organizatii, institutii, firme private si specialisti/experti, pentru multiplicarea experientelor reusite, promovarea noilor abordari si tehnologii, facilitarea diseminarii aspectelor relevante, multiplicarea relatiilor (networking) intre stakeholderi (factori relevanti de decizie si influenta)
b) in ceea ce priveste biodiversitatea zonei Snagov (experienta ce poate fi corelata cu cea din alte zone comparabile):
1. “sprijinirea conservarii biodiversitatii si a naturii prin actiuni de dezvoltare a cadrului de management pentru ariile protejate”
2. “dezvoltarea infrastructurii pentru ariile protejate si Natura 2000 precum si activitati de intretinere, de operare si monitorizare”. Cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii protejate
3. “cresterea gradului de constientizare in ceea ce priveste protectia mediului si comportamentul prietenos pentru mediu”
4. biodiversitatea zonei umede Snagov: cercetare, monitorizare, protejarea, conservare, regenerare etc
– aferent lacului Snagov – si in special aria protejata “Lacul Snagov” (caracteristici: “arie protejata” de tipul “habitat semi-natural” cu “zone interioare”“comunicati locale” si “vecinatati ale ariilor protejate”)
– padurea Snagov – si in special aria protejata
– studii referitoare la: flora, fauna, speciile protejate locala (si pasarile migratoare) si proiecte de regenerare
– implicare in managementul ariilor protejate. Propuneri de noi sit-uri (arii protejate, Natura 2000) si monitorizarea unor habitate si specii, promovarea acestora
– sistem de monitorizare a unui set de parametri relevanti ecologic – pentru biodiversitatea si sit-uri: justificarea/solicitarea/realizarea-dotarea/operarea unui laborator (preferabil – mobil si/sau retea de puncte de observare/monitorizare)
5. conservare imagistica a zonei Snagov (in special – combinatiile de padure, lac): cercetare, fundamentare, propuneri, implementare proiecte
6. protejarea biodiversitatii si promovarea masurilor si proiectelor ecologice
7. monitorizarea factorilor antropici (impact asupra mediului) si implicare in diseminari, propuneri, monitorizari si solutionari
8. antrenarea comunitatilor in activitati de valorificare a produselor naturale (intr-o perspectiva de sustenabilitate ecologica dar si de fructificare a specificului local/traditional)
9. conceperea / propunerea / derularea de proiecte pe parte de mediu (din perspectiva unui echilibru cat mai bun/sustenabil: om – mediu, in spiritul conservarii naturii)
10. mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor
11. consultare, constientizare si informare in ceea ce priveste protectia mediului si conservarea biodiversitatii

IV. Legat de Cultura, Educatie, invatamant, pregatire profesionala:
a) Cultura:
1. infiintarea unui sistem de evaluare, premieri si sponsorizari a unor contributii relevante
2. Colectii, Monumente, Muzee, Obiective turistice si culturale locale etc: cercetare, fundamentare, propuneri, implementare proiecte
b) Educatie, invatamant, pregatire profesionala, reconversii profesionale etc
1. actiuni cu elevii din zona (inclusiv via scolile specializate din zona)
2. dezvoltarea competentelor (indeosebi legate de turism)
3. filme educative, concursuri si tabere tematice
4. initirea/multiplicarea unor actiuni comune (batrani si tineri, localnici si noii proprietari, cu comunitatile religioase/bisericile din zona etc)

Activitatea Fundatiei SNAGOV este grupata in 4 categorii principale (cu colective, proiecte si bugete – dedicate):

A=Buna Utilizare/Administrare a Resurselor
B=Eco-Turism – dezvoltare/promovare
C=Ecologie / Mediu / Biodiversitate
D=Cultura, Educatie, Invatamant, Pregatire Profesionala

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?