Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Mamifere – Snagov

Ca rezultat al inventarierilor din perioada 2011-2012 au fost identificate 32 specii de mamifere. Dintre acestea 2 specii sunt incluse în Anexa 3 a OUG 57/2007, 1 specie este inclusă în Anexa 4A a OUG 57/1007, iar 1 specie este inclusă în Anexa 4B a aceleași ordonanțe. Global, 25 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 3 specii sunt aproape amenințate (NT), 1 specie este vulnerabilă (VU), 1 este deficientă de date (DD) și 2 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

* Ulterior (2014-2016) Fundatia Snagov (+ partenerii săi) a continuat cercetările și nr. de specii protejate, rare și amenințate – s-a mărit. Atat datorită extinderii suprafeței cercetate (mai mult decat ANPLS + 400m de jur-împrejur) cât și perioadei de timp disponibile.

Vezi lista cu inventarierea mamiferelor

Mamifere (selecție) din Zona Snagov
Lutra lutra ( = vidra - denumire populara)
Felis silvestris ( = Pisica salbatică - denumire populara)
Ondatra zibethica ( = Bizam - denumire populara)
Myotis myotis ( = Liliac comun - denumire populara)
Muscardinus avellanarius (= pârșul de alun - denumire populara)

26 de specii din totalul de 32 identificate pentru RNLS se regăsesc în pădurea Snagov ce înconjoară lacul. Această zonă beneficiază și de cea mai mare varietate de habitate dintre toate investigate, combinația de pădure de amestec cu luminșuri și bălți temporare oferind condiții pentru un număr mare de specii de animale. De asemenea, o diversitate mare de specii este prezentă și în zona Complexului Astoria. Deși aici se resimte un impact antropic destul de pronunțat fiind un loc frecvent circulat, zona de pădure a pepinierei, cuplată cu o vegetație de mal bogată oferă suficiente locuri de hrănire, adăpost și reproducere pentru mamifere. Tot de aici au fost observați și indivizi de vidră, probabil existând o familie în colțurile mai retrase ale acestui braț. 

[2011] Pădurile înconjurătoare lacului cu arbori bătrâni și numeroase scorburi, precum și cele mai rare dar cu desișuri și arbuști crescuți compact adăpostesc populații importante de pârși, fiind inventariate 3 specii: Glis glis, Elyomis quercinus și Muscardinus avellanarius.
Notă: în perioada 2011-2014, peste 3000 de stejari seculari au fost tăiați din fostii Codri ai Vlăsiei (Zona Snagov). Așa că au fost distruse: foarte multe din cuiburi și adăposturi (păsări, lilieci, insecte, mamifere etc.)

Populațiile numeroase de rozătoare observate indică ecosisteme foarte bine susținute, aceste specii fiind o sursă principală de hrană pentru majoritatea prădătorilor din zonă (păsări răpitoare, șerpi, vulpi, dihori, nevăstuici). De altfel, numărul mare de mamifere carnivore observate în RNLS vine în confirmarea aestei afirmații.

Popândăul (Spermophilus citellus), specie listată în Anexa 3 a OUG 57/2007 și Anexa 2 a Directivei Habitate ca specie de interes comunitar poate fi observat în zonele de pajiști și pășuni din vecinătatea RNLS și reprezintă și el o sursă de hrană importantă, în special pentru mamiferele carnivore și păsări de pradă. 

Brațele laterale ale Lacului Snagov sunt esențiale pentru supraviețuirea pe termen mediu și lung a populațiilor de vidră (Lutra lutra), în care au fost observați indivizii speciei. Păstrarea lor în stare naturală asigură locuri unde indivizii se pot stabili, pot construi adăposturi și se pot reproduce. De asemenea, este necesară păstrarea unei prezențe umane scăzute în această zonă pentru a nu perturba activitățile indivizilor, specia fiind susceptibilă la impactul antropic.

În general toate zonele investigate, cu excepția zonelor amenajate sau cele cu un impact antropic pronunțat, prezintă habitate diverse și într-o stare bună de conservare, favorabile pentru supraviețuirea mamiferelor.

Speciile de mamifere cu protectie mai mare:
Lutra lutra (Vidra), 
Myotis blythii (Liliac comun mic), 
Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu), 
Myotis myotis (Liliac comun), 
Spermophilus citellus (Popandau, Suita, syn  Citellus citellus)

Specii de mamifere (cu protecție mai mică):
Apodemus agrarius (Șoarecele agricol, Şobolanul de câmp), 
Apodemus flavicollis (Șoarecele gulerat), 
Apodemus sylvaticus (Șoarecele de pădure), 
Arvicola amphibius (Șobolanul de apă , Syn. Arvicola terrestris), 
Capreolus capreolus (Căprioara, Căprior), 
Crocidura leucodon (Chițcan mic), 
Eliomys quercinus (Pârșul de stejar ), syn Elyomis quercinum), 
Erinaceus europaeus (Ariciul comun,), Ariciul răsăritean (syn Erinaceus concolor), 
Felis silvestris (Pisica salbatică)
Glis glis (Pârșul mare), 
Lepus europaeus (Iepure de câmp, Iepurele european), 
Martes martes (Jderul de copac , de pădure, comun), 
Meles meles (Bursuc, Viezure), 
Microtus arvalis (Șoarecele de câmp), 
Microtus subterraneus (Șoarecele cu bot scurt), 
Mus musculus (Șoarece comun), 
Mus spicilegus Șoarecele (de stepă), 
Muscardinus avellanarius (Pârș de alun), 
Mustela erminea (Hermelina, Helge, Hermina), 
Mustela nivalis (Nevăstuica), 
Mustela putorius (Dihorul de casă), 
Myodes glareolus (Soarecele roșcat, şoarecel scurmător de pădure syn Clethrionomys glareolus), 
Ondatra zibethicus (Bizamul), 
Oryctolagus cuniculus (Iepurele de vizuină), 
Rattus norvegicus (Șobolan cenușiu, comun), 
Sciurus vulgaris (Veverița roşcată), 
Sorex araneus (Chițcan comun), 
Spalax leucodon (Orbete mic syn Spalax leucodon, syn Nannospalax leucodon), 
Sus scrofa (Mistreț), 
Talpa europaea (Cârtița), 
Vulpes vulpes (Vulpe)

Lilieci identificați în zona Snagov (2016):
Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă), 
Barbastella barbastellus (Liliac cârn, Liliacul cu botu lat, Liliacul cu urechi late),
Hypsugo savii (Syn Pipistrellus savii), 
Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari), 
Myotis blythii (Liliac comun mic, liliac cu urechi de șoarece),
Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi), 
Myotis dasycneme (Liliac de iaz), 
Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu),
Myotis myotis (Liliac comun), 
Myotis daubentonii (liliacul de apă),
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii (Syn. Vespertilio kuhlii Kuhl, 1817), 
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus (Liliacul bicolor)

Link-uri Utile:
1) Albume Foto (din Facebook) – realizate de Fundatia Snagov
(și cu ajutorul unor fotografi profesioniști):
1a) MAMIFERE Protejate din Zona Snagov (protejate+rare) [32c+33M]
1b)
MAMIFERE Comune din Zona Snagov (comune)

2) Lista mamiferelor sălbatice din România (Wikipedia)

#) Participă la sesiuni foto (macro) [link – FOTO: Natură-Cultură în Zona Snagov [2-4h]

##) Set de mini-proiecte ale Fundatiei Snagov pentru (re)facerea unor adăposturi / hrănitori (ex: lilieci etc._

DIVERSE / + ToDo:
0)
prezentarea publică a unei liste + poze (seturi) ale mamiferelor identificate în Zona Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1) un scurt film de prezentare (structurată) a mamiferelor din Zona Snagov (285x5s=25 min);
2)
publicarea studiului științific despre mamifere din zona Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 80 ore (sau 600 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
3) crearea unei retele de locuri pentru (suplimentare cu) hrana si mai ales apa (sezonul rece = zapada / gheata)
4) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTERe cu speciile de mamifere (eventual cu diferite grupari: acvatice, ierbivore, carnivore, omnivore etc.) ;
5) realizarea unei broșuri cu mamiferle din Zona Snagov. Macar în versiunea digitală (dar cu cod ISBN). Circa 27x pasari (cu poze de calitate – cu copyright), incadrari stiintifice, link-uri (+QR coduri), detalii despre stare (conservare etc.);

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la Ofice@FundatiaSnagov.ro * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?