Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Mamifere

Ca rezultat al inventarierilor din perioada 2011-2012 au fost identificate 32 specii de mamifere. Dintre acestea 2 specii sunt incluse în Anexa 3 a OUG 57/2007, 1 specie este inclusă în Anexa 4A a OUG 57/1007, iar 1 specie este inclusă în Anexa 4B a aceleași ordonanțe. Global, 25 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 3 specii sunt aproape amenințate (NT), 1 specie este vulnerabilă (VU), 1 este deficientă de date (DD) și 2 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

Vezi lista cu inventarierea mamiferelor

26 de specii din totalul de 32 identificate pentru RNLS se regasesc in pădurea Snagov ce inconjoara lacul. Această zonă beneficiază și de cea mai mare varietate de habitate dintre toate investigate, combinația de pădure de amestec cu luminșuri și bălți temporare oferind condiții pentru un număr mare de specii de animale. De asemenea, o diversitate mare de specii este prezentă și în zona Complexului Astoria. Deși aici se resimte un impact antropic destul de pronunțat fiind un loc frecvent circulat, zona de pădure a pepinierei, cuplată cu o vegetație de mal bogată oferă suficiente locuri de hrănire, adăpost și reproducere pentru mamifere. Tot de aici au fost observați și indivizi de vidră, probabil existând o familie în colțurile mai retrase ale acestui braț. 

Pădurile înconjurătoare lacului cu arbori bătrâni și numeroase scorburi, precum și cele mai rare dar cu desișuri și arbuști crescuți compact adăpostesc populații importante de pârși, fiind inventariate 3 specii: Glis glis, Elyomis quercinus și Muscardinus avellanarius. Populațiile numeroase de rozătoare observate indică ecosisteme foarte bine susținute, aceste specii fiind o sursă principală de hrană pentru majoritatea prădătorilor din zonă (păsări răpitoare, șerpi, vulpi, dihori, nevăstuici). De altfel, numărul mare de mamifere carnivore observate în RNLS vine în confirmarea aestei afirmații.

Popândăul (Spermophilus citellus), specie listată în Anexa 3 a OUG 57/2007 și Anexa 2 a Directivei Habitate ca specie de interes comunitar poate fi observat în zonele de pajiști și pășuni din vecinătatea RNLS și reprezintă și el o sursă de hrană importantă, în special pentru mamiferele carnivore și păsări de pradă. 
Brațele laterale ale Lacului Snagov sunt esențiale pentru supraviețuirea pe termen mediu și lung a populațiilor de vidră (Lutra lutra), în care au fost observați indivizii speciei. Păstrarea lor în stare naturală asigură locuri unde indivizii se pot stabili, pot construi adăposturi și se pot reproduce. De asemenea, este necesară păstrarea unei prezențe umane scăzute în această zonă pentru a nu perturba activitățile indivizilor, specia fiind susceptibilă la impactul antropic.

În general toate zonele investigate, cu excepția zonelor amenajate sau cele cu un impact antropic pronunțat, prezintă habitate diverse și într-o stare bună de conservare, favorabile pentru supraviețuirea mamiferelor.

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).

1Shares