Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Mamifere

Ca rezultat al inventarierilor din perioada 2011-2012 au fost identificate 32 specii de mamifere. Dintre acestea 2 specii sunt incluse în Anexa 3 a OUG 57/2007, 1 specie este inclusă în Anexa 4A a OUG 57/1007, iar 1 specie este inclusă în Anexa 4B a aceleași ordonanțe. Global, 25 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 3 specii sunt aproape amenințate (NT), 1 specie este vulnerabilă (VU), 1 este deficientă de date (DD) și 2 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

* Ulterior (2014-2016) Fundatia Snagov (+ partenerii săi) a continuat cercetările și nr. de specii protejate, rare și amenințate – s-a mărit. Atat datorită extinderii suprafeței cercetate (mai mult decat ANPLS + 400m de jur-împrejur) cât și perioadei de timp disponibile.

Vezi lista cu inventarierea mamiferelor

Mamifere (selecție) din Zona Snagov
Lutra lutra ( = vidra - denumire populara)
Felis silvestris ( = Pisica salbatică - denumire populara)
Ondatra zibethica ( = Bizam - denumire populara)
Myotis myotis ( = Liliac comun - denumire populara)
Muscardinus avellanarius (= pârșul de alun - denumire populara)

26 de specii din totalul de 32 identificate pentru RNLS se regăsesc în pădurea Snagov ce înconjoară lacul. Această zonă beneficiază și de cea mai mare varietate de habitate dintre toate investigate, combinația de pădure de amestec cu luminșuri și bălți temporare oferind condiții pentru un număr mare de specii de animale. De asemenea, o diversitate mare de specii este prezentă și în zona Complexului Astoria. Deși aici se resimte un impact antropic destul de pronunțat fiind un loc frecvent circulat, zona de pădure a pepinierei, cuplată cu o vegetație de mal bogată oferă suficiente locuri de hrănire, adăpost și reproducere pentru mamifere. Tot de aici au fost observați și indivizi de vidră, probabil existând o familie în colțurile mai retrase ale acestui braț. 

[2011] Pădurile înconjurătoare lacului cu arbori bătrâni și numeroase scorburi, precum și cele mai rare dar cu desișuri și arbuști crescuți compact adăpostesc populații importante de pârși, fiind inventariate 3 specii: Glis glis, Elyomis quercinus și Muscardinus avellanarius.
Notă: în perioada 2011-2014, peste 3000 de stejari seculari au fost tăiați din fostii Codri ai Vlăsiei (Zona Snagov). Așa că au fost distruse: foarte multe din cuiburi și adăposturi (păsări, lilieci, insecte, mamifere etc.)

Populațiile numeroase de rozătoare observate indică ecosisteme foarte bine susținute, aceste specii fiind o sursă principală de hrană pentru majoritatea prădătorilor din zonă (păsări răpitoare, șerpi, vulpi, dihori, nevăstuici). De altfel, numărul mare de mamifere carnivore observate în RNLS vine în confirmarea aestei afirmații.

Popândăul (Spermophilus citellus), specie listată în Anexa 3 a OUG 57/2007 și Anexa 2 a Directivei Habitate ca specie de interes comunitar poate fi observat în zonele de pajiști și pășuni din vecinătatea RNLS și reprezintă și el o sursă de hrană importantă, în special pentru mamiferele carnivore și păsări de pradă. 

Brațele laterale ale Lacului Snagov sunt esențiale pentru supraviețuirea pe termen mediu și lung a populațiilor de vidră (Lutra lutra), în care au fost observați indivizii speciei. Păstrarea lor în stare naturală asigură locuri unde indivizii se pot stabili, pot construi adăposturi și se pot reproduce. De asemenea, este necesară păstrarea unei prezențe umane scăzute în această zonă pentru a nu perturba activitățile indivizilor, specia fiind susceptibilă la impactul antropic.

În general toate zonele investigate, cu excepția zonelor amenajate sau cele cu un impact antropic pronunțat, prezintă habitate diverse și într-o stare bună de conservare, favorabile pentru supraviețuirea mamiferelor.

DIVERSE / + ToDo:
0)
prezentarea publică a unei liste + poze (seturi) ale mamiferelor identificate în Zona Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1) un scurt film de prezentare (structurată) a mamiferelor din Zona Snagov (285x5s=25 min);
2)
publicarea studiului științific despre mamifere din zona Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 80 ore (sau 600 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
3) crearea unei retele de locuri pentru (suplimentare cu) hrana si mai ales apa (sezonul rece = zapada / gheata)
4) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTERe cu speciile de mamifere (eventual cu diferite grupari: acvatice, ierbivore, carnivore, omnivore etc.) ;
5) realizarea unei broșuri cu mamiferle din Zona Snagov. Macar în versiunea digitală (dar cu cod ISBN). Circa 27x pasari (cu poze de calitate – cu copyright), incadrari stiintifice, link-uri (+QR coduri), detalii despre stare (conservare etc.);

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

Total Page Visits: 254 - Today Page Visits: 3