Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Plante / Flora

Pe baza datelor din teren colectate / identificate în 2011-2012 şi a celor bibliografice existente referitoare la flora lacului Snagov şi a împrejurimilor sale imediate au fost listate 14 specii de briofite şi 460 specii şi subspecii de plante vasculare. Dintre cele 460 specii, 410 sunt specii autohtone, spontane, iar 50 sunt specii alohtone, cultivate, scăpate din cultură sau invazive. 

Din totalul plantelor identificate şi menţionate în diferite surse bibliografice de pe lacul Snagov şi din imediata vecinătate, 105 specii sunt listate în IUCN Red List 2011 (Bilz et al. 2011). Un procent semnificativ dintre acestea sunt plante acvatice (67,6% – 71 specii), multe dintre ele foarte frecvente, dar care necesită o atenţie sporită având în vedere că habitatele acvatice sunt în prezent aflate sub presiunea multor factori cu impact negativ.

Specii importante
Dintre speciile aflate pe anexele Directivei Habitate şi ale OUG 57/2007, în zona Snagov au fost raportate (de interes comunitar): Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel de baltă), Marsilea polycarpa (syn. M. quadrifolia) (Trifoiaş de baltă), Caldesia parnassifolia, Galanthus nivalis (Ghiocel). Acestora li se adaugă si Salvinia natans, dacă e să menţionăm speciile din zona Snagov aflate pe anexa I a Convenţiei de la Berna. Dintre speciile listate în Convenţia CITES, în zona Snagov se află orhideele: Cephalanthera damasoniumEpipactishelleborine, E. atrorubens, E. palustris, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia
În Lista Roşie naţională (Oltean et al. 1994) și Cartea Roşie naţională (Dihoru & Negrean 2009) se găsesc, pe lângă cele prezentate anterior ca fiind listate în diferite instrumente legislative internaţionale / europene, şi Hordeum bulbosum (Rar),  Urtica dioica (VU), Najas minor (Rar), Urtica kioviensis (Rar), Wolffia arrhiza(K/EN). 

Vezi lista cu inventarierea plantelor. 

Cateva din plantele rare cu protectie stricta sunt:

Plante neregasite in perioada de cercetare in RNLS si imprejurimi:

Unele dintre speciile menţionate în literatura de specialitate nu au fost găsite si pe teren în timpul cercetărilor efectuate în perioada respectiva. 
Astfel, dintre briofite nu au fost regăsite: Ricciocarpus natans, Riccia fluitans şi Ceratodon purpureus. Precizăm că primele două specii de briofite sunt acvatice. 
Dintre plantele vasculare raportate de-a lungul timpului nu au fost regăsite: Achillea asplenifolium, Achillea millefolium, Alpecurus geniculatus, Avena fatua, Berula erecta, Bidens cernua, Caldesia parnassifolia, Carex cuprina, Carex remota, Centaurea solstitialis, Ceratophyllum submersum, Cicuta virosa, Digitalis lanata, Eleocharis palustris, Epilobium parviflorum, Epilobium tetragonum, Epipactis atrorubens, Epipactis palustris, Euphorbia platyphyllos, Galium palustris, Glyceria fluitans, Glyceria maxima, Hippuris vulgaris, Inula conyza, Juncus effusus, Lycopus exaltatus, Marsilea polycarpa (sin. M. quadrifolia), Melampyrum arvense, Mentha × dumetorum, Mentha arvensis, Myosotis scorpioides, Oenanthe aquatica, Panicularia plicata, Persicaria minor, Poa palustris, Poa pratensis, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus lingua, Sium latifolium, Stuckenia pectinata, Urtica urens, Utricularia vulgaris, Veronica anagallis-aquatica, Elodea canadensis

Două dintre plantele vasculare neregăsite, Caldesia parnasifolia şi Marsilea polycarpa (sin. M. quadrifolia), sunt de interes comunitar.

Plante alohtone (invazive) in RNLS si imprejurimi

Cu ocazia cercetarilor din RNLS si imprejurimi au fost identificate si 50 specii alohtone (invazive) printre care: Acer negundo, Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Amorpha fruticosa, Artemisia annua, Bidens frondosa, Conyza canadensis, Cuscuta campestris, Chenopodium botrys, Elaeagnus angustifolia, Erigeron annuus s.l., Fallopia aubertii, Galinsoga quadriradiata, Helianthus tuberosus, Helianthus annuus, Morus alba, Nelumbo nucifera, Oxalis dillenii, Parthenocissus inserta, Portulaca grandiflora, Quercus rubra, Robinia pseudacacia, Sagittaria latifolia, Solanum tuberosum, Solidago canadensis, Sorghum halepense, Xanthium italicum, etc.

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).

0Shares