Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Amfibieni (En/Ro) și Reptile (En/Ro)

Fauna de amfibieni și reptile din zona RNLS prezintă o diversitate ridicată, aici fiind întâlnite specii cu o plasticitate ecologică ridicată (ex.: Pelophylax ridibundus, Lacerta agilis), dar și elemente care preferă temperaturile mai ridicate (ex.: Lacerta viridis, Natrix tessellata). 

În timpul deplasărilor de teren pentru inventarierea herpetofaunei în perioada 2011-2012 au fost identificate 17 specii de amfibieni și reptile, respectiv: Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Hyla arborea, Pelophylax kl. esculentus, Pelophylax ridibundus, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Anguis fragilis, Natrix natrix, Natrix tessellata și Zamenis longissimus

  • În România, toate speciile de amfibieni și reptile – sunt protejate
Emys orbicularis (Țestoasa de lac - protejată)
Natrix tessellata (= șarpele de apă - denumire populara)
Natrix natrix (= șarpele de casă - denumire populara)
Lacerta viridis ( = gușter - denumire populara

Față de speciile menționate în literatura de specialitate, nu au fost găsite 3 specii (Ablepharus kitaibelli, Darevskia praticola, Coronella austriaca) însă, au fost semnalate 11 specii noi pentru zona de studiu, specii care nu erau cunoscute până acum din perimetrul Lacului Snagov (Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Pelophylax kl. esculentus, Rana temporaria, Pelobates fuscus, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Zamenis longissimus).

Vezi listele cu inventarierea amfibienilor și inventarierea reptilelor.

Amfibieni din Zona Snagov
Rana ridibunda ( =Broasca verde mare de lac - denumire populara)
Rana dalmatina ( =broasca de pădure - denumire populara)
Bufo bufo ( =broasca raioasa bruna - denumire populara)
Hyla arborea (= Brotăcel, Răcănel, Buratec - denumire populara)

Observațiile de teren arată că habitatele favorabile celor 3 specii care nu au fost observate în teren încă există, deci prezența lor nu este exclusă. Mai mult, speciile în discuție sunt foarte greu de observat ca urmare a stilului de viață, preferând pădurile cu o litieră bogată, unde stau ascunse printre frunze sau sub trunchiurile de copaci căzuți.

DIVERSE / + ToDo:
*)
Marea problema creata recent de oameni (prin taierile intensive – abuzive de padure), consta in reducerea umiditatii din paduri si zona si deci disparitia multora din baltile temporare si chiar permamente. Concomitent cu schimbarea dramatica a conditiilor pentru nevertebrate (esentiale in lanturile trofice ale consumatorilor secundari si deci si tertiari)
0) prezentarea publică a listelor mai sus menționate (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 24 ore (sau 300 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
1)
(participați la) activități disponibile: excursii tematice (pe trasee / zone – alese special) – pentru a regăsi – observa – nota detalii despre diferite specii  (optional – capturare temporară / poze – măsurători: eliberare, estimare populații, actualizare fișse și evidențe etc.). Cu instructaj inițial;
2) fotografii ale exemplarelor (dacă există aparate performante cu zoom mare – nu mai este necesară capturarea temporară)

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

 

Total Page Visits: 213 - Today Page Visits: 2