Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Amfibieni (En/Ro) și Reptile (En/Ro) – Snagov

Fauna de amfibieni și reptile din zona Snagov  prezintă o diversitate ridicată datorită condițiilor specifice:  (lac – balți – pădure) zona umedă,  habitate diferite, biodiversitate ridicată, variații importante ale scărilor de temperatură, umiditate, lumină). Astfel încât aici sunt întâlnite specii cu o plasticitate ecologică ridicată (ex.: Pelophylax ridibundus, Lacerta agilis), dar și elemente care preferă temperaturile mai ridicate (ex.: Lacerta viridis, Natrix tessellata). 

Cu ocazia inventarierii herpeto-faunei în perioada 2011-2012 au fost identificate 19 specii de amfibieni și reptile, respectiv: 
2 tritoni: Lissotriton vulgaris (Triton comun, Sălămâzdră comună)), Triturus cristatus (Triton cu creastă (Sălămâzdră cu creastă),
9 broaște: Bombina bombina (Buhai de baltă cu burtă roșie; Izvoraș cu burta roșie),  Hyla arborea (Brotăcel; Răcănel; Brotac), Pelophylax kl. esculentus (syn Pelophylax esculentus, Rana esculenta) – Broasca de lac mică, Broasca mică de lac),  Pelophylax ridibundus, (syn Rana ridibunda ridibunda – Broasca de lac mare; Broasca mare de lac, Broscoi),  Rana dalmatina (Broasca roșie de pădure),  Rana temporaria (Broasca roșie de munte), Pelobates fuscus (Broasca de pământ; Broască de pământ brună; Broasca săpătoare brună, Broasca burduhănoasă brună), Bufo bufo (Broasca râioasă brună), Bufo viridis (Broasca râioasă verde, Broasca râioasă de piatră
8 Reptile: țestoasa de apă – Emys orbicularis,
3 șopârle: Lacerta agilis (Șopârla de câmp), Lacerta viridis (Gușterul), Anguis colchica ( syn Anguis fragilis colchicus  – Anguis fragilis colchica –  = Năpârca, Șarpe de rouă)
4 șerpi: Natrix natrix (Șarpele de casă), Natrix tessellata (Șarpele de apă),  Zamenis longissimus
(syn Elaphe longissima longissima – Șarpele lui Esculap), Coronella austriaca (Șarpele de alun)

  • În România, toate speciile de amfibieni și reptile – sunt protejate
Emys orbicularis (Țestoasa de lac - protejată)
Natrix tessellata (= șarpele de apă - denumire populara)
Natrix natrix (= șarpele de casă - denumire populara)
Lacerta viridis ( = gușter - denumire populara

Față de speciile menționate în literatura de specialitate, nu au fost găsite 2 specii (Ablepharus kitaibelii, Darevskia praticola)

Vezi listele cu inventarierea amfibienilor și inventarierea reptilelor.

Amfibieni din Zona Snagov
Rana ridibunda ( =Broasca verde mare de lac - denumire populara)
Rana dalmatina ( =broasca de pădure - denumire populara)
Bufo bufo ( =broasca raioasa bruna - denumire populara)
Hyla arborea (= Brotăcel, Răcănel, Buratec - denumire populara)

Observațiile de teren arată că habitatele favorabile celor 2 specii care nu au fost observate în teren încă există, deci prezența lor nu este exclusă. Mai mult, speciile în discuție sunt foarte greu de observat ca urmare a stilului de viață, preferând pădurile cu o litieră bogată, unde stau ascunse printre frunze sau sub trunchiurile de copaci căzuți.

Link-uri Utile:
1) Albume Foto (din Facebook) – realizate de Fundatia Snagov
(și cu ajutorul unor fotografi profesioniști):
1a) REPTILE din Zona Snagov (protejate+rare) [32dr+33R] (parțială)
1b) Listă de reptile din România (Wikipedia)
2a) AMFIBIENI din Zona Snagov (protejate+rare) [32da+33A] (parțială)
2b) Listă de amfibieni din România (Wikipedia)

#) Participă la sesiuni foto (macro) [link – FOTO: Natură-Cultură în Zona Snagov [2-4h]

DIVERSE / + ToDo:
0)
Lista de amfibieni din Romania + Lista de reptile din Romania
*)
Marea problema creată recent de oameni (prin tăierile intensive – abuzive de pădure), constă în reducerea umidității din păduri și zona și deci dispariția multora din bălțile temporare și chiar permamente. Concomitent cu schimbarea dramatică a condițiilor pentru nevertebrate (esențiale în lanțurile trofice ale consumatorilor secundari și deci și terțiari)
0) prezentarea publică a listelor mai sus menționate (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 24 ore (sau 300 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
1)
(participați la) activități disponibile: excursii tematice (pe trasee / zone – alese special) – pentru a regăsi – observa – nota detalii despre diferite specii  (optional – capturare temporară / poze – măsurători: eliberare, estimare populații, actualizare fișse și evidențe etc.). Cu instructaj inițial;
2) fotografii ale exemplarelor (dacă există aparate performante cu zoom mare – nu mai este necesară capturarea temporară)

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la Ofice@FundatiaSnagov.ro * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?