Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Amfibieni si reptile

Fauna de amfibieni și reptile din zona RNLS prezintă o diversitate ridicată, aici fiind întâlnite specii cu o plasticitate ecologică ridicată (ex.: Pelophylax ridibundus, Lacerta agilis), dar și elemente care preferă temperaturile mai ridicate (ex.: Lacerta viridis, Natrix tessellata). 

În timpul deplasărilor de teren pentru inventarierea herpetofaunei în perioada 2011-2012 au fost identificate 17 specii de amfibieni și reptile, respectiv: Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Hyla arborea, Pelophylax kl. esculentus, Pelophylax ridibundus, Rana dalmatina, Rana temporaria, Pelobates fuscus, Bufo bufo, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Anguis fragilis, Natrix natrix, Natrix tessellata și Zamenis longissimus

Față de speciile menționate în literatura de specialitate, nu au fost găsite 3 specii (Ablepharus kitaibelli, Darevskia praticola, Coronella austriaca) însă, au fost semnalate 11 specii noi pentru zona de studiu, specii care nu erau cunoscute până acum din perimetrul Lacului Snagov (Lissotriton vulgaris, Triturus cristatus, Bombina bombina, Pelophylax kl. esculentus, Rana temporaria, Pelobates fuscus, Emys orbicularis, Lacerta agilis, Natrix natrix, Natrix tessellata, Zamenis longissimus).

Vezi listele cu inventarierea amfibienilor si inventarierea reptilelor.

Observațiile de teren arată că habitatele favorabile celor 3 specii care nu au fost observate în teren încă există, deci prezența lor nu este exclusă. Mai mult, speciile în discuție sunt foarte greu de observat ca urmare a stilului de viață, preferând pădurile cu o litieră bogată, unde stau ascunse printre frunze sau sub trunchiurile de copaci căzuți.

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).

 

0Shares