Documentatia prezentată în continuare a fost depusă la:
1) ANANP = Agenția Națională a Ariilor Naturale Protejate (care are toate obligațiile + competențele pt. astfel de demersuri)
2) Ministerul Mediului  – Biodiversitate (unde a mai fost depusă – ultima data în nov. 2016)
3) Consiliul Judetean Ilfov (care ar putea ajuta cu detaliile administrative suplimentare – potențial necesare / + plăti eventuale mici studii necesare / ori derula parte din demers prin LIFE etc.)

Adresa redepusă la autorități în 23.07.2019
+ OPIS aferent

OPIS al setului de documente re-depus la autoritățile abilitate pentru instituirea ariei naturale protejate Rezervația Naturală Complexă Snagov" de 2080,22 ha
Răspunsul favorabil al Academiei Române - Comisia Monumentele Naturii nr 3899/27.10.2015 re Extinderea ariei naturale protejate Lacul Snagov de la 100 ha la 2080,22ha
Formular N2000 completat pentru 288 specii protejate, rare și amenințat (în 4 habitate principale) din Zona Snagov
Lista speciilor cu precizarea surselor științifice

Anexe (mai) relevante. Depuse și în adresa depusă. Față de acestea au fost depuse mai multe anexe la Academia Română – Comisia Monumentelor Naturii (la obținerea avizului).
* La cerere – Fundatia Snagov mai poate furniza detalii suplimentare (mai ales ca din 2015 și până în 2019, nr. de specii protejate, rare și amenințate a crescut – în evidențele noastre – de la 288 la peste 311). Deși starea de conservare (habitate + specii) a scăzut în ultimii 10 ani.

În centru se află Rezervația de 1147,7 ha înființată în 1952 (în care sunt incluse cele 2 mici arii naturale protejate re-înființate prin L5/2000: "Lacul Snagov"=100 ha și Pădurea Snagov= 10 ha). În amonte (stânga) este sit N2000 Scroviștea iar în aval sit N2000 Căldărușani-Dridu [ambele au mai puțină biodiversitate ca nr. specii și populații decât Zona Snagov aflată la mijloc. Procedura solicitată - anunțată + înițiată de includere în rețeaua N2000 a fost preluată de la Fundatia Snagov de APM Ilfov care apoi nu a mai finalizat-o.
HARTA (satelit) cu vedere de ansamblu a zonei de nord a Ilfovului, cu delimitarile zonelor relevante (Scenariul OPTIM – retinut). Contine contururi ale urmatoarelor zone (arii protejate): [galben] ANPLS = Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” (100ha) – prin Legea 5/2000 [verde] ANPPS = Aria Naturală Protejată “Padurea Snagov” (10ha) – prin Legea 5/2000 [roșu] Rezervația naturală complexă Snagov (1147,70ha), infiintata prin HCM 894/1952 [albastru] Lacul Snagov (859,99 ha) [alb] Gradiștea - Căldărușani – Dridu: ROSPA0044 [galben] Scroviștea: ROSCI0224, ROSPA0140 * Suprafața ariei naturale protejate extinse (de 2080,22 ha) este formată din: [roșu] (terenul – padurea): aferent și HCM 894/1952 [albastru] Lacul Snagov (859,99 ha) [albastru intens] canalul de scurgere al lacului Snagov în râul Ialomița
Harta (satelit) cu vedere de detaliu asupra RNCS, ANPLS, ANPPS (Detaliu) * Codurile culorilor sunt cele din anexa (harta) anterioara (se mentin) Harta cu vedere din satelit si prezentarea limitelor ANPLS (100ha) si ANPPS (10 ha), conform Legii 5 / 2000 (si deci insumeaza 100+10=110 ha, suprafete care sunt incluse in suprafata de 1147,70 ha, din harta si prevederile HCM 894/1952 - a carei preluare in toate legislatiile de conservare, este asigurata prin art 55 din legea 137 – 1995 dar si prin art. 13 din OUG 57/2007)
CENTRALIZATOR Suprafete, utilizari, apartenenta administrativa, diferite grupari/totaluri, proprietar [nu este necesara pentru instituire, dar este utila pentru MMAP, art 12 aliniatele 1 si 2]

Copia (oficială) a HCM 894/1952 de înființare ca Monument al Naturii a pădurilor riverane de la  Snagov – plus lacul dintre acestea cu suprafața totală de 1147,70 ha (și care include și zonări științifice).
Acesta este Comunicatul de Presă dat de Fundatia Snagov după ce a constatat că timp de 4+ luni, nicio autoritate nu reacționează la suite de adrese scrise, telefoane etc. După circa 2 săptămân Rise Project prezintă cazul (dosarul) de corupție legat și de pădurile de la Snagov (Prințul Paul de România / Remus Truică etc.) – care sunt incluse în cele 1147,70 ha. Dar (totuși) nicio autoritate nu dorește să vadă în plus față de cele 47 ha în discuție, mai exact cele 960 ha de padure riverana lacului Snagov.

Adresa emisa de Secretariatul General al Guvernului (aferenta HCM 894/1952)
Hotărârea Consiliului de Miniștri 894 / 1952 din 02.06.1952
HCM 894 / 1952 * Harta originala (scanata)
HCM 894 / 1952 * Harta originala + Legenda cu explicatia semnificatiilor + Detalii - clarificari

Link-uri la filmulețe aferente evenimentului public organizat la Muzeul National de Istorie Naturală Grigorie Antipa în 03.11.2016 legat cu titlul “BIODIVERSITATEA ZONEI SNAGOV” (vezi și în YouTube). La care 11 cercetători prezintă și susțin cu argumente motive pentru care protecția în Zona Snagov trebuie consolidată și extinsă la 2080 ha (tot lacul și pădurea riverană).

SINTEZA Evenimentului 03.11.2016 de la Muzeul Antipa:  (1:32:39) https://youtu.be/6J5lOoX9L1c
(20min) ZS Fundatia Snagov ANTIPA 0= Introducere – Prezentare generală – https://youtu.be/X6fu37OnGO0
(2:20min) ZS Fundatia Snagov ANTIPA A= Suită de 11 prezentări relevante științific – https://youtu.be/6Va2GuTk6is
(12min) ZS Fundatia Snagov ANTIPA B= Fundamentarea Extinderii Ariei Protejate –  https://youtu.be/D34S5eLCieM
(12min) ZS Fundatia Snagov ANTIPA C= mini Expozitia Foto de la Muzelul Antipa – https://youtu.be/X1bvS0yuHZE
(40min) ZS Fundatia Snagov ANTIPA D= Discuții de Grup + Recomandări – https://youtu.be/TOjMoS0C1Pw

  • Vă invităm să ajutați cu LIKE + SHARE. Reprezintă sinteza muncii din 7 ani (∼20 cercetatori + ∼ 20 voluntari cu diferite competențe + ∼12 fotografi wildlife // peste 9000 de ore de lucru // 3100+ de susținători – Petiție // 5000+ de simpatizanți)

Alte demersuri mai relevante pentru susținerea extinderii ariei naturale protejate la Snagov (tot lacul + pădure riverană):

Memoriu științific (07.12.2011) in format similar N2000 pentru extindere (sustinut de cercetatorii: Anastasiu Paulina / Sanda Lițescu / Crăciun Nicolai / Zinevici Victor / Dodu Alexandru / / Săhlean C. Tiberiu
Aviz de Mediu (cu nr. 2494 din 11.02.2013 /eliberat de APM Ilfov - in urma procedurii SEA) pentru Planul de Management - Aria Naturala Protejata Lacul Snagov (prin care s-a ales varianta 2 din raportul de mediu). Mai concret: extinderea cu 500m a suprafetei ariei naturale protejate fata de limitele celor 2 noi si mici arii naturale protejate "Lacul Snagov" si "Padurea Snagov" (dar care reprezinta circa 50% din Rezervatia infiintata prin HCM 894/1952)
PLAN de MANAGEMENT publicat și în MO 380bis din 18.05.2016. Poate fi aplicat întregii zone (după extinderea solicitată) – într-o primă etapă (date fiind studiile științifice făcute
REGULAMENT publicat și în MO 380bis din 18.05.2016. Poate fi aplicat întregii zone (după extinderea solicitată) – într-o primă etapă (date fiind studiile științifice făcute

PETITIE (peste 3105 persoane au solicitat extinderea și conservarea biodiversității de la Snagov). Fundatia Snagov a transmis de 3 ori petiții la 7-11 autorități (responsabile dar și de control – sancționare), însă nici una nu a răspuns (ori solicitat detalii – clarificări etc.)

Cateva din autoritatile contactate. In unele cazuri am trecut si numele responsabililor (la care am cerut si audiente si care stiau subiectul - dar l-au evitat)
Denumirea exactă a PETIȚIEI (și partea de început). CONCLUZIE: cand lucrurile sunt foarte clare si riguros facute, "autoritatile" ... le ignoră. Fundatia Snagov le-a transmis / depus de 3 ori .. Si tot degeaba. Sute de semnatari au ajuns sa creada ca poate nici nu am (mai) depus (de fapt). Atat de socant parea atunci (2011-2013) ca sa ignore atat de total - un subiect atat de vizibil .....
ORIGINALE: Dosare pline cu formulare listate si semnate. Numerotate > indosariate. Care apoi au fost multiplicate + depuse la mai multe autoritati ...
Dosare pline cu formulare listate si semnate. Numerotate > indosariate > multiplicate > depuse ...

Note finale:
1) În perioada 2011-2018, Fundatia Snagov a adnotat detalii despre interacțiunile și experiențele cu majoritatea funcționarilor și conducătorilor (peste 30, dintre care – marea majoritate – au blocat, minimizat și complicat demersurile Fundatiei Snagov – chiar și în rol de Custode, deci reprezentant al statului). Detalii concrete publice pot apare imediat ce apar noi excaladări cu presiuni și șicanări. Considerăm că între aceștia există și multe cazuri clare de abuzuri și chiar legături cu mafia imobiliară cu interese la Snagov (via conexiuni politice / șefi). Câțiva dintre cei în cauză – deja – au fost anchetați și o parte și condamnați (dar încă nu și pentru subiectele sesizate de Fundatia Snagov)
2) În 10 ani s-au acumulat 40+ de distrugeri documentate în raport cu care autoritățile abilitate nu au făcut nimic (și distrugerile au rămas). Totuși patrimoniul natural al zonei Snagov este foarte bogat astfel că și dacă s-ar continua distrugerile (..) – asa cum au existat și ameninățri explicite – tot vor subzista suficiente specii protejate și ușor de regăsit pentru ca și peste 10 ani, să merite ca zona să fie (rămână) protejată. Căci din sute de specii – tot vor ramane câteva …
3) Iată un link cu exemple de abuzuri (doar după preluarea ANANP a administrării ANPLS – aug.2018- și care nu a trecut niciodată pe aici, față de patrulările săptămânale făcute de Fundatia Snagov în ultimii 11 ani, cu zero costuri pentru bugetul statului)

>  Vă invităm să ajutați cu LIKE + SHARE. Reprezintă sinteza muncii din 7 ani (∼20 cercetători + ∼ 20 voluntari cu diferite competențe + ∼12 fotografi wildlife // peste 9000 de ore de lucru // 3100+ de susținători – Petiție // 5000+ de simpatizanți)

* Avem nevoie de circa 2000 lei pentru un eveniment public cu toata mass-media organizat in Bucuresti sub forma de Conferință de Presă pentru a putea (și astfel) reaminti autorităților cu responsabilități că: 
a) s-a “pierdut” o rezervație de 1147,7 ha (pentru a se crea o miză imobiliară de pădure riverană lacului Snagov de circa 960 ha). În acest sens (scop) s-au creat prin Legea 5/2000 două mici arii naturale protejate (poate pt. a creea impresia că mai “există” arii protejate la Snagov). Apoi Primăria Snagov a creat PUG din 2005 cu multe nereguli și probleme dar care a facilitat o serie de abuzuri imobiliare. După sesizarea problemelor legate (și de) PUG Snagov din 2005, autoritățile in loc să actualizeze la fiecare 5 ani un nou PUG, din 2010 până în 2019 “prelungesc” anual pe cel din 2005 pentru a amâna un moment al adevărului (când se ajunge la dezbatere publică – unde se poate aduce și mass media, dacă autoritățile tot continuă să ignore problemele) 
b) distrugerile de habitate și starea de conservare (și populații) ale speciilor – continuă să scadă
c) sesizările penale făcute (40+) nu au fost rezolvate (nicio distrugere nu a fost stopată!)
d) Custodele ANPLS (Fundatia Snagov) a fost amenințat, șicanat (în special de autorități) și chiar atacat de interlopi (iar autoritățile – iar – nu au făcut ce și cum trebuia). Plus distrugeri de bunuri (panouri de informare, ambarcatiune, autoturism)
e) în final, ANANP preia și la Snagov custodia derulată de un ONG (“pentru că ONG-urile nu lasă investitorii să dezvolte ..”) dar timp de 11 luni nici nu trece pe la Snagov – unde se reiau abuzurile … 

### Din experiență (și dovezile) acumulate de  Fundatia Snagov, principala sursă a problemelor în efortul de conservare a biodiversității a reprezentat-o autoritățile (în special pe parte de aplicare a prevederilor legale, chiar așa discutabile, ambigue și interpretabile – cum sunt)

### Aici prezentam CE + CUM a evoluat (“rezolvat”) solicitarea depusă la: ANANP / Ministerul Mediului – Biodiversitate / Consiliul Judetean Ilfov
> 23.07.2019 s-a depus cu nr. de inregistrare: 3 exemplare identice (cu inele / 37 pag color A4 si A3) cu un cost de circa 156 lei / circa 5 ore pt. depunere (Snagov-Buc-Snagov) + benzina (10 litri). Actualizarea documentației + articol postat: ∼ 21 ore
> .. 30 zile .. așteptăm răspunsuri scrise … 

3 Seturi de documentatii color (circa 37 de pagini - inclusiv A3 color / harti etc.)
Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?