Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Fitoplancton

Cercetările realizate de specialisti, întreprinse în intervalul mai 2011 – aprilie 2012, asupra fitoplanctonului din Lacul Snagov au dus la identificarea a 121 de taxoni algali și bacterieni, în cea mai mare parte microscopice. 

Au fost identificate numai 12 specii de macroalge, toate incluse în fil. Clorophyta (alge verzi). Cele mai multe dintre acestea (3 genuri cu 7 specii) sunt alge pluricelulare, cu tal filamentos, neramificat, incluse în clasa Zygnematophyceaea (Conjugatophyceae): genul Zygnema (1 specie – Z. stellinum), genul Mougeotia (2 specii – M. genuflexa și M. scalaris) și genul Spirogyra (4 specii – S. maxima, S. neglecta, S. reticulata și S. varians. Tal filamentos neramificat prezintă și Ulotrix zonata, cu cloroplast în formă de inel incomplet. O structură ceva mai complexă prezintă Cladophora glomerata (filament ramificat), cele 2 specii ale genului Oedogonium (O. undulatum, O. echinospermum) și Coleochaete soluta. 

Vezi lista cu inventarieri fitoplancton

În ceea ce privește categoria macroalgelor identificate în Lacul Snagov, trebuie menționat că densitatea și variabilitatea lor a fost redusă (au fost identificate doar 3 specii) în perioadele de vară și toamnă ale studiului (mai-octombrie 2011) atingând însă o dezvoltare majora și o diversitate mai accentuată (au fost identificate încă 9 specii) în perioada de primăvara (martie-aprilie 2012), perioada lor caracteristică de reproducere. De asemenea trebuie semnalat faptul că nu au mai fost găsite nici una dintre speciile de Characeae (Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisl.) J. Groves, Chara tenuispina A. Braun., Chara fragilis Desvaux, Chara coronata Ziz., Chara vulgaris Linné) citate anterior, în special în lucrările Venerei Ionescu-Teculescu (1969, 1970, 1974, 1976). Acestea sunt specii de macroalge (macroscopice) folosite frecvent și pentru amenajarea acvariilor.

Este cunoscut faptul că agitația apei este un factor important al dezvoltării algelor verzi, mai ales a macroalgelor. Algele verzi se dezvoltă de obicei în straturile superficiale ale apei adâncimea la care pot cobori fiind restricționată de transparența apei (de lumină).

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sai imprumutarea documentatiei (text si imagini).

0Shares