Aria Protejată Pădurea Snagov = ANPPS

CUSTODE  a fost Ocolului Silvic  Snagov, subunitate a Directiei Silvice Bucuresti din cadrul Regiei Nationale a Padurilor “Romsilva”, infiintata prin HG 1105 din 2003, privind reorganizarea RNP “Romsilva”, cu anexa 2 modificata de HG 160 din 2000.
In prezent responsabil este APM Ilfov.

Introducere si context
Padurea Snagov este declarata arie protejata prin HCM 894 din 1952 (1147,70 ha) – sub denumirea “Rezervatia Complexa Snagov”.

Prin Legea 5/2000, in mod ilegal (“omisiune” a autoritatilor) se precizeaza o suprafata de numai 10 ha (inclusa in perimetrul mai sus mentionat).

Padurea Snagov este o arie protejata pentru conservarea unor arborete, cu destinatie de cercetare stiintifica, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect dendrologic, oferind posibilitatea cercetarii in scopuri stiintifice si vizitarii in scopuri educative. Este posibil ca presiunea turistica existenta s creasca in viitor, pereclitand aspectul natural, salbatic, nealterat de prezenta umana. Planul de management a fost elaborate in vederea unei planificari integrate a activitatilor ce trebuie intreprinse in vederea indeplinirii obiectivului major al rezervatiei, respectiv conservarea biodiversitatii.
Planul de management va sta la baza activitatii administratiei ariri protejate Padurea Snagov si se constituie un document de referinta pentru planificarea tuturor activitatilor legate de aria protejata.

Scopul ocrotirii ariei protejate 
Conform prevederilor OUG privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice publicae in M.O nr 442 din 29.06.2007 aria naturala Padurea Snagov, face parte din categoria parcurilor nationale (rezervatie naturala stiintifica), ce au drept scop protectia si conservarea unor esantioane cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect dendrologiv (15 exemple de Fagus sylvatica). Aceasta rezervatie corespunde categoriei I.I.U.C.N.

* Detalii exacte gasiti in urma citirii detaliilor din:
a) Regulamentul ANPPS
b) Planul de Management ANPPS

+++   Detalii suplimentare (oferite deci voluntar – fara responsabilitati asociate) Puteti obtine astfel:
  a)  completand direct in formularul de contact al site-ului
  b)  prin email transmis la custode@snagov.ro
  c)  prin telefon  la 0730 097 505 
  d) cu o vizita la APM Ilfov (Bucuresti / Str. Lacul Morii)

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?