Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informează-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Presiuni și ameninățări în RNLS

Fiind situat la distanță mică față de capitala țării, Lacul Snagov, deși este inclus parțial în Rezervația Naturală Lacul Snagov și se învecinează cu Aria Naturală Protejată Pădurea Snagov, este supus unui grad ridicat al influenței antropice.
Presiunea antropică în perimetrul lacului Snagov produce pe lângă efecte directe, imediate, și consecințe indirecte cum ar fi poluarea, distrugerea habitatelor, micșorarea populațiilor, sau impact pe termen lung, manifestat prin dispariția unor populații importante sau a unor specii din zonă, precum și întreruperea conectivității habitatelor. 
Vezi  principalii factori antropici, presiuni, amenintari identificate în RNLS, precum și recomandările aferente acestora.

Pe scurt, câteva dintre aceste presiuni antropice (principale) sunt:

 1. destufizări, betonări de maluri, garduri din beton, construcţii prea masive (fundaţii prea mari din materiale neecologice: fier, beton, etc), defrişări de către noii proprietari ce vor să construiască ansambluri de locuinţe (chiar şi “de vacanta”) în pădure la marginea de lac, respectiv RNLS 
 2. variaţia nivelului lacului (la stăvilarul din aval) cu -1m respectiv +0,4m (cum s-a mai întâmplat în anii anteriori), afectează peste 40% din întreagă biodiversitate 
 3. deversări de ape menajere şi/sau industriale în lac/RNLS şi vecinătăţi 
 4. depozite de deşeuri necontrolate în RNLS şi vecinătăţi 
 5. existenţa ambarcaţiunilor de mare capacitate (chiar şi 275 cai putere – concepute pentru oceane şi mări) şi a sky jet-urilor în RNLS şi vecinătăţi – care generează valuri puternice ce erodează malurile, vibraţii şi zgomote transmise în apă (la care vietăţile sunt foarte sensibile) etc. 
 6. derularea unor activităţi de agrement necontrolat (ex: ski nautic, jet ski, vaporaşe foarte vechi ce poluează, etc.) 
 7. derularea activităţilor sportive de caiac-canoe prin RNLS – activitate derulată de 3 baze sportive 
 8. zgomotele puternice generate de activitatea pirotehnică (petarde, artificii, petreceri cu amplificatoarele date la maxim) derulată la/de locaţiile riverane
 9. sustrageri ilegale de floră în scop comercial (flori de nufăr alb, galben, etc.) 
 10. braconaj, inclusiv pentru specii protejate de lege (ex: obletele, şalăul, raţe, răci) şi uneori chiar utilizarea curentului electric la malurile lacului 
 11. umpluturi de pământ pe malul lacului menite să extindă teritoriul intravilan al comunelor riverane

Direct (dar şi cumulativ), problemele menţionate afectează întreagă faună (terestră şi mai ales acvatică). Totodată, ele afectează toate speciile din RNLS. Ele contribuie la scăderea condiţiilor de mediu prin:  
a) fragmentări ale habitatelor (prin garduri, betonări, escavari şi umpluturi la maluri, etc.);  
b) lanţuri trofice slăbite/distruse, potenţial întrerupte (ex: în fiecare an se aruncă substanţe chimice pentru eliminarea ţânţarilor, etc.);  
c) eutrofizarea lacului (prin iarbă şi crăcile rezultate din curăţirile curţilor vilelor, ce sunt aruncate în lac, deşeuri şi diferite substanţe chimice – ierbicidele pentru gazon, stropirile exagerate din avion pentru distrugerea tantatilor etc); 
d) bariere fizice artificiale sau prin prezenţa (prea vizibilă) a oamenilor şi obiectelor lor (nenaturale) – prin case/vile, pontoane, betonări, garduri, prezenţa oamenilor, etc.;  
e) stres asupra faunei şi părăsirea zonei umede/RNLS de către păsări (prin puternice zgomote, vibraţii, prezenţa abuzivă/necontrolată a oamenilor, etc.);  
f) malurile lacului sunt erodate (vizibil) în unele zone de valurile şalupelor puternice, astfel încât flora şi fauna din dreptul acestora s-a redus considerabil, etc. 

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).
Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?