Motivele înființării (2007)

MOTIVELE (principale) ale înființării/apariției ONG-ului “Fundația Snagov” (la momentul 2007):
01dorința lui Constantin Turmac de a putea continua să aibă o preocupare socială / culturală / responsabilă + să încerce să facă ceva, chiar în și pentru locul natal (care este totodata și o zonă relevantă la nivel național);
02foarte bună cunoaștere a patrimoniului natural și cultural al zonei Snagov (peste  40 de ani) în calitate de Snagovean (și-a făcut copilăria și buna parte din adolescență pe marginea lacului și în pădurile învecinate);
03inițiativa lui Constantin Turmac – constatând că după peste 15 ani de la 1989, tot nu se coagulează / lansează o viziune și abordare (strategică) coerentă, pentru zona Snagov. Deci, considerând lipsa unor demersuri a altora (care ar fi trebuit să aibă motivații, mijloace și resurse mult mai mari), m-am gândit să încerc să încep (să fac) câteva proiecte/acțiuni mai mici (și mai rar – dupa posibilități, dar de calitate și coerente (de-a lungul efortului de completare a unui set de elemente obligatoriu de realizat pentru + de + în Zona Snagov);
04experiența anterioară cu/din alte asociații (servicii profesionale) + competențe importante (inginer, evaluator, trainer, consultant în management);
05) cunoșteam un set minim de persoane (și personalități) nepolitice, serioase – cu care să pot colabora + lucra consecvent, cumulativ, cu plăcere – la acțiuni/proiecte. În comunitate, eram cunoscut ca o persoană pozitivă (rude în comunitate, elev și localnic, fost elev model  – premiant – câștigător a diferite concursuri și competiții etc);
06sediu disponibil în zonă:  tatăl meu mi-a permis să folosesc (inițial) casa bunicilor – ca sediu. Infrastructura inițială (echipamente, site, transport etc) precum și sprijin în unele (primele acțiuni) – puteam primi din partea firmelor de consultanță și training COMPASS Consulting și COMPASS Training (care au fost de fapt – chiar membre fondatoare);
07câteva proiecte/nevoi critice pentru zona Snagov au fost adresate încă din 2001 prin prima încercare (chiar prea modestă) via prima (și în prezent principala) agenție de eco-turism local Snagov Tur SRL. De fapt, primele inițiative de reprezentare la 2-3 târguri de turism a ofertei (potențiale) a zonei Snagov – a fost făcută (voluntar / gratuit) via această firmă. La fel și primele încercări de coagulare/asociere a ofertei turistice locale. Mai realizasem (deja) și primul site și prima hartă eco-turistică a zonei.
08) pentru că deja (din 12 dec 2007) devenisem și Custode al Ariei Naturale Protejate “Lacul Snagov” și constatam multe (și majore) categorii de probleme/diferențe (care în timp am apreciat – corect  – că se vor agrava). Și anume legate de ce promisese statul român (via ANAP care nu s-a mai înființat) că ar acorda ca asistență custozilor, legat de gradul extrem de redus în care instituțiile statului sunt dispuse să își îndeplinească rolul, etc. Am devenit custode hotărât să ajung să prezint (științific) patrimoniul existent + (ca bun consultant) să propun o soluție sustenabilă + fezabilă + coerentă la multitudinea de factori + presiuni + interese din zonă. Știam extrem de bine și că voi ajunge să “deranjez” (la un moment dat) prin corectitudinea mea (și ne-luarea de mită) și că în timp se va dori să fiu înlocuit (proporțional cu eficiența și eficacitatea demersurilor de conservare și protecție a patrimoniului natural – care ar putea intra în conflict cu diferite interese, din care cel mai probabil era cel imobiliar). Așadar, era necesară o platformă juridică (de rezervă / back-up) pentru a continua să ajut la conservarea patrimoniului natural – și după ce (anticipam) poate voi fi înlocuit. Și deci Fundația Snagov ar fi putut/trebuit să poată continua protejarea (odată de studii științifice și un Plan de Management + regulament) ar fi fost aprobat [indiferent cine ar mai fi fost ulterior “noul” custode];
09) ceea ce doream să fac, ar fi ajutat foarte mult atât comunitatea locală (inclusiv riveranii – care pe termen lung ar fi trebuit să înțelagă că valoarea proprietăților lor este mai mare doar dacă zona Snagov rămâne: verde, naturală, liniștită, cu multe specii naturale, cu resurse bogate și bine gestionate);
10) credeam că după ce voi realiza primele 3-5 proiecte vizibile, ar putea apărea și sprijin/sponsorizări – corelate cu noile proiecte [lucru care s-a întâmplat într-o măsură extrem de mică, în raport cu aceste asteptări];
11) voiam să creez o mică “comunitate | + “loc” (ca  oază de normalitate), atât de mică – cât să poată să rămână coerentă cu un set de valori și direcții, clar și detaliat definite prin Statutul Fundației Snagov (la care am muncit foarte mult de la început și la care încă tot nu simt nevoia să schimb ceva).

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la  office@FundatiaSnagov.ro 

 

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?