REALIZĂRI

(* Această pagină va avea o actualizare importanta pana in martie 2019).

Fundația Snagov are (și intenționează să publice):
1) rapoarte anuale de activitate (2008-prezent) [considerate – de uz intern – cu acces doar pentru membri];
2) rezultate per cele 4 Comisii
A = Administrare – Dezvoltare Sustenabilă > Realizări relevante (selecție-sinteză);
B
 = Eco-Turism > Realizări relevante (selecție-sinteză);
C = Biodiversiate-Conservare > Realizări relevante (selecție-sinteză);
D = Cultură-Educație > Realizări relevante (selecție-sinteză);
   
3) Evenimentele > unde puteți regăsi cronologic (cel puțin) o enumerare a principalelor activități – per ani (centralizator). Și la unele dintre acestea există și link-uri fie la ce s-a realizat fie la tipul de activitate derulata uzual (sau propusă).  Conține și Calendarul pe anul în curs (deci cu propuneri);

[ABCD] LISTA cu PROIECTERealizate / Propuse / Idei de Proiecte (secțiunile A, B, C, D);

* Realizările Fundației Snagov sunt limitate de puterea de muncă (în general – voluntariat) și finanțări limitate (auto-finanțări).
Mulțumim încă odată celor care ne-au ajutat de-a lungul timpului (și iată – aici – o listă parțială a acestora).

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

2Shares