REALIZĂRI

(* Această pagină necesită o refacere … + actualizare riguroasă).

Fundația Snagov are (și intenționează să publice):
1) rapoarte anuale de activitate (2008-prezent) [considerate – de uz intern – cu acces doar pentru membri]
2) rezultate per cele 4 Comisii: A / B / C / D [de decis – modul de prezentare)
3) Evenimentele – per ani (centralizator)
4) rapoartele anuale ale Custodelui ANPLS către autorități (XLink) (+Raportul de Activitate pentru perioada 2008-2012)
5) Proiecte (cel puțin pentru o parte din cele finalizate > pot fi prezentate diferite forme de livrabile / realizări)

+++
Fundația Snagov se poate bucura de o serie largă de realizări mai ales în condițiile în care acestea au fost derulate în regim de voluntariat și cu resurse limitate, fără sprijinul autorităților locale (ba din contră au existat blocaje majore din partea acestora). 


Re: perioada 2005-2007:
– Acțiune educativă la Școala nr.2 Ghermănești: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=567 

– Propunere de Proiect către Primăria Snagov (Fonduri Structurale) – în urma analizei locale și a feedback-ului consulantului internațional Huglio Foster;
– Acțiune educativă la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov – prima ediție a evenimentului ecologic dedicat “Zilei Internaționale a Zonelor Umede”: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=563 
– Vizită la Liceul Mihail Kogălniceanu în 9-mai-2007 a d-lui Donatto Chiarini: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=466 
– Acțiune ecologică la Liceul Mihail Kogălniceanu din Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=564 
– Realizarea primei hărți turistice a zonei Snagov (cu o primă inventariere a obiectivelor cu potențial eco-turistic)
– Organizarea unui circuit (autocar) cu ziariști – pentru explorarea (și scrierea de articole) despre potențialul zonei Snagov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=197 
– Reprezentarea zonei turistice SNAGOV pentru prima dată la Târgul Național de Turism: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=453; în cadrul căreia s-a asigurat și vizitarea Târgului de Turism de către câteva zeci de elevi din zona Snagov (colaborare cu organizatorii și cu Liceul Mihail Kogălniceanu)
– Realizarea (și continuarea constantă) – de documentare despre Zona Snagov – în www.fundatiasnagov.ro și www.snagov.ro 
– Serie de email-uri, discuții, preocupări legate de ecologie și ecoturism
– Aplicarea (susținerea repetată) și în final obținerea CUSTODIEI ariei protejate “Lacul Snagov”
– Organizarea unui număr de întâlniri informale cu localnici din Zona Snagov
– Transmiterea de Newslettere (la cei circa 600 de abonați și “ținte” – interesate de Zona Snagov)
– Transmiterea a circa 8 adrese cu propuneri către Primăria Snagov (de colaborare, de proiecte etc.) – aferent cărora nu s-a primit niciun răspuns
– Contribuții la FEADR-GAL din zona de Nord a județului Ilfov: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=511 
– Prezentare (și sponsorizare) aferentă aniversării a 600 de ani de la atestarea documentară a Snagovului: http://www.old.fundatiasnagov.ro/ro/index.php?s=461 
– Reprezentarea zonei Snagov, la întâlniri și discuții publice referitoare la ZMB (World Trade 2006) în discuțiile și proiectele inițiate de ADR-BI etc.
– Realizarea a peste 4000 de poze ale malurilor lacului (ca bază de referință pentru ulterioare documentări și analize de diferențe – foarte utile în 2008, în calitate de custode)

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

0Shares