Localizarea și limitele ANPLS

Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov” este situată în partea de nord a județului Ilfov, la aproximativ 30 de km de Municipiul București și la mai puțin de 15 km distanță de Aeroportul , Internațional București – Otopeni.

Principalele căi de acces sunt pe șoseaua națională București – Ploiești (DN1 – E60) pâna la kilometrul 35, apoi la dreapta, încă 9 km pe drum asfaltat (DC2) prin comunele Vlădiceasca, Ciofliceni, Ghermănești, Snagov. 

ANPLS se învecinează în partea de vest cu pădurea Scroviștea, declarată prin H.G. nr.792/1990, sit de importanță comunitară (ROSCI0024), iar în partea de est cu Grădiștea – Căldărușani – Dridu, declarată prin H.G. nr.1284/2007 arie de protecție specială avifaunistică (ROSPA0044).

Incadrarea-geografica-a-RNLS-in-Ilfov [H2.02]
Relatia-cu-alte-rezervatii-si-situri-din-Ilfov [H2.03]
Zona-Snagov-si-localitatile-invecinate [H2.08]

Proprietatea terenurilor și drepturile de management

Din punct de vedere administrativ situația în zona ANPLS se prezintă astfel:
1) Administrativ, terenul de sub lac aparține primăriei Snagov;
2) Apa, ca mediu fizic si malurile lacului, aparțin Administrației Naționale “Apele Romane”;
3) Resursele acvatice vii, reprezentate de floră, faună, protozoare, alge, bacterii și fungi, se află în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;
4) Autoritatea Navală Română – prin Căpitania Snagov – are o serie de drepturi și obligații legate de reglementarea circulației navale / nautice pe lacul Snagov; (ex: asiguarea securității navigației – transportului pe lac);
5) Ocolul Silvic Snagov, care administrează și coordonează pădurile riverane ce formează zona de protectie 3 (zona tampon) a ANPLS;
6) conservarea biodiversității din aria naturală protejată și vecinatăți (zona tampon – de influență) – Custodele ANPLS;

Din punct de vedere administrativ, lacul are riverani ce aparțin de comunele Snagov, Ciolpani și Gruiu (numita – “Zona Snagov”).

Toți proprietarii riverani lacului, cu influență directă sau indirectă asupra lacului și zonei de protectie 3 (zona tampon), intră sub incidența REGULAMENT ANPLS Lac Snagov=Fundatia Snagov (sectiune dedicata în Forum).

Limite, compartimente și zone de protecție 

Conform OUG nr. 57/2007, privind “regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice”, modificată și completată de legea nr. 49/2011, “managementul rezervațiilor naturale se face diferențiat, în funcție de caracteristicile acestora, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menținerea habitatelor.”
Urmărind implementarea unor măsuri pentru protejarea habitatelor și a speciilor de interes comunitar și național, precum și reglementarea activităților din ANPLS și ținând cont de prevederile legale, cercetatorii au fundamentat (in raport cu ANPLS)  trei zone de protecție (conform hărților de mai jos) și anume:

1) Zona de protecție 1 (zona de protecție integrală) din ANPLS cuprinde brațele laterale și cozi ale lacului fiind definite: C1, C2, C3, C4, C5, C6. Numirea a fost făcută în sensul acelor de ceasornic și cuprinde zonele din partea stângă a malului lacului.
2) Zona de protecție 2 (zona de dezvoltare durabilă) din RNLS este zona care cuprinde tot luciul de apă al lacului Snagov, cu excepția golfurilor, care se regăsesc în zona de protecție 1 (zona de protecție integrală).
3) Zona de protecție 3 (zona tampon) a ANPLS cuprinde:
– Malul stâng al lacului Snagov, pe o distanță de 500 de m de limita ANPLS;
– Malul drept al lacului, pe o distanță de 500 de m de limita ANPLS. 
Zona de protecție 3 (zona tampon) a lacului a fost delimitată, astfel încât să se evite suprapunerea cu suprafețele urbane care nu sunt utile pentru conservarea diversității floristice și faunistice a zonei.
Nota: În Planul de Management final, nu s-a mai menținut decât zona tampon. 

Fundatia Snagov a fundamentat și (re)depus la Ministerul Mediuliui (18.11.2016 – cu termen de demarare de 30 zile) o documentație completă (avizată și de Academii Română – CMN) pentru extinderea Ariei Naturale Protejate la tot lacul și pădurile riverane.
Fundamentarea este atât științifică (pe baza speciilor și habitatelor existente – fiind identificate 311 specii protejate, rare și amenințate) dar și juridic (în sensul că în mod greșit Legea 5/2000 a omis existența Rezervației Naturale Complexe Snagov înființată prin HCM 894/1952 în suprafață de 1147,70 ha – deci toate pădurile riverane lacului). Reducere (omisiune / abuz / infracțiune) – care nu este posibil (legal) a se realiza – date fiind angajamentele internaționale prealabile ale României dar și lipsa de proceduri și mod de fundamentare (legal și știinșific). Astfel încât următoarea revizuire a PUG Snagov (2005!) (dar și alte autorități centrale și regionale) – trebuie să țină cont de această realitate și să facă demersuri urgente de remediere.
* Detalii suplimentare re: Comunicat de presă „Cum s-a redus Rezervația Naturală Snagov” + Anexe   (sau link în site).
* Detalii despre fundamentarea extinderii – (de la 100+10=110ha la 1147,70 ha, respectiv la 2080 ha – se regăsește la Ministerului Mediului – Biodiversitate ori la cerere, la Academia Română – CMN, la câteva autorități implicate și la Fundația Snagov).
# E nevoie de ajutor (sponsorizare) pentru rezolvarea în instanță a acestor nereguli administrative (create și fructificate de jucători imobiliari).

Cele 4 arii naturale protejate din zona de nord a Ilfovului.
Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?