B=Eco-Turism – dezvoltare/promovare

OBIECTIVE (preluate din Statutul Fundației Snagov):

“II.
 Legat de dezvoltarea/promovarea turismului:
a) colaborarea cu diferite organizații, instituții, firme private și specialiști/experți, pentru multiplicarea experiențelor reușite, promovarea noilor abordări și tehnologii, facilitarea diseminării aspectelor relevante, multiplicarea relațiilor (networking) între stakeholderi (factori relevanți de decizie și influență)
b) legat de potențialul turistic al zonei Snagov (experiență ce poate fi asimilată/multiplicată și din/în alte regiuni):
1. “dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare regională”, “acordat reabilitării infrastructurii zonelor turistice și valorificării patrimoniului natural, istoric și cultural, pentru includerea acestora în circuitul turistic și promovarea lor în scopul atragerii turiștilor”
2. “valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a resurselor naturale cu potențial turistic, precum și îmbunătațirea calității infrastructurii turistice de cazare și agrement, în vederea creșterii atractivității regiunilor, dezvoltării economiilor locale și creării de noi locuri de muncă”
3. “folosirea avantajelor oferite de potențialul turistic și patrimonial cultural în identificarea și consolidarea identității proprii”; “valoare adăugată mare și conținut calitativ și cognitiv ridicat”
4. creșterea (calității) infrastructurii de mediu, a serviciilor, în general, și a serviciilor de cazare și agrement, în special, toate acestea constituind obstacole în dezvoltarea turismului” – “valorificarea atracțiilor turistice ce sunt în mare parte limitate”
5. îmbunătățirea infrastructurii zonelor turistice și a serviciilor de cazare și agrement, să determine creșterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condițiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra creșterii cererii de turism pentru Snagov/România, ca destinație turistică europeană”
6. “creșterea atractivității zonelor rurale prin crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii turistice, a facilităților și atracțiilor turistice”
7. noi oferte, atracții, obiective, locații, circuite turistice locale (eco, istorice, culturale etc): cercetare, concepție, propuneri, monitorizare, diversificare, etc
8. promovarea turismului (eco-turism, circuite și programe în natură și în site-uri protejate, agro-turism, agrement, sporturi nautice etc): cercetare, concepție, propuneri, monitorizare, diversificare, etc.”

Mai CONCRET, în Zona Snagov (cele 3 comune din jurul lacului) există ≈17 furnizori de servicii eco-turistice, care împreună ar putea oferi servicii pentru circa 2-5,000 de turiști (în zilele de weekend). Ceea ce este sub capacitatea existentă în 1982 de circa 34.000 locuri (căci Plaja și Parcul Snagov, precum și Complexul Pacea, vila 87, etc – nu mai operează).

Astfel încât dacă ar exista o bună colaborare între acești furnizori locali, s-ar putea oferi pachete pentru categorii și nevoi diferite și crește gradul de utilizare din zonă.
Însă, nevoile (și așteptările) reale ale acestora au fost foarte diferite după 1989 (unii erau și mai sunt “de stat”, alții sunt doar locații de protocol ale unor grupuri și deci operează ca centre de cost și nu sunt preocupați de rezultat, locațiile se adresează unor segmente diferite, capacitățile sunt mici, mai toți nu pot oferi un set complet de servicii, Primăria Snagov a operat ca parte a problemelor și nu a soluțiilor – distrugând infrastructura existentă și – în mod intenționat prin primarul Mușat Apostol, neînregistrând comuna Snagov ca “destinație turistică de interes național” astfel că a rămas doar satul Snagov ca “destinație turistică de interes local”).

Realizări:
> harta eco-turistică, (3000 exemplare)
> site www.snagov.ro / www.FundațiaSnagov.ro  / 5 pagini Facebook (Fundația Snagov + per Comisii A, B, C, D) / http://FORUM.FundatiaSnagov.ro 
Colecții Muzeale Snagov,
> 4 ateliere tradiționale
> conceperea de circuite turistice pe lac și rutiere cu biciclete, vaporaș și trenuleț de vacanță, etc)
> operare ca Agenție de Turism locală (operațională în special între 2008-2014) cu câte 2 ședințe a furnizorilor locali (înainte și după sezon, cu propuneri de oferte și acțiuni comune, liste de prețuri oficiale și sistem de comisioane cedate etc.)
> o Campanie de Promovare turistică a întregii zone – multianuală 
> Centru de Informare Turistică, Centru de Închirieri (biciclete, caiace, vaporaș etc.), Centru Biodiversitate
> Parteneriate care pot fi extinse (mai ales prin implicare locală a unor noi parteneri): Prima Evadare, etc.
 (fructificate financiar mai mult de câteva firme care mai degrabă lucrează la negru – ilegal)
* Notă: toate aceste realizări și încercări au fost înțelese insuficient în comunitatea locală și intenționat nesprijinite de administrațiile locale și regionale (prin care se dorește un Snagov  rezidențial (vile) și cu acces închis)

În prezent, prin http://Turism.Snagov.ro – s-a realizat o PLATFORMĂ UNICĂ pentru OFERTA TURISTICĂ din ZONA SNAGOV, de către un grup de furnizori de servicii eco-turistice, care doresc să asigure servicii stabile, cu profesionalism și seriozitate.

* Cei interesați sunt invitați să ceară detalii și în curând vom organiza o nouă reuniune a agenților (de regulă organizăm două per an: la început și sfârșit de sezon). Întâlnirea iminentă va fi cauzată de două elemente:
1) (noua versiune) a Ofertei Turistice a Zonei Snagov – www.snagov.ro
2) magazin online: http://Turism.Snagov.ro
3) noul mod de gestionare a lacului Snagov (a Ariei Naturale Protejate): avantaje – beneficii concrete

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?