Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Păsări

În timpul studiilor derulate în perioada 2011 – 2012 au fost identificate 106 specii de păsări în perimetrul Rezervației Naturale Lacul Snagov, din care 26 sunt incluse în Anexa I a Directivei Păsări, iar 23 sunt incluse în Anexa II a aceleași directive. Global, 91 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 2 sunt aproape amenințate (NT) și 10 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

Cea mai mare diversitate de specii se înregistrează în habitatele de ecoton, în zona de lizieră de pădure, în luminișuri și poieni, aceste zone oferind resurse trofice atât pentru speciile prădătoare, cât și pentru păsări granivore sau insectivore. De asemenea, aceste habitate oferă cele mai multe refugii și zone de cuibărit.

Speciile de importanță conservativă ridicată (ex.: Botaurus stellaris, Ixobrychis minutus, Accipiter nissus, Accipiter brevipes, Dendrocopos ssp., Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Crex crex, Nycticorax nycticorax) au fost observate doar în habitate lacustre și forestiere foarte puțin afectate de activități antropice, cum ar fi brațele laterale ale lacului acoperite de vegetație acvatică luxuriantă sau păduri masive.

Vezi lista cu inventarierea pasarilor

Păsările de pradă sunt mai frecvente în zona de pădure masivă, deoarece doar aici există copaci suficient de înalți, necesari acestor specii pentru cuibărit. În restul habitatelor aceste specii sunt prezente doar pentru hrănire, pătrunzând chiar și în zone semi-naturale cum ar fi pajiști, grădini sau culturi agricole. 

Sursa date: Plan de management si Regulament RNLS. 
Fara aprobarea scrisa a Fundatiei Snagov, a Custodelui Snagov Tur, a KVB Economic sunt interzise copierea, multiplicarea si/sau imprumutarea documentatiei (text si imagini).

0Shares