Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Păsări – Snagov

În timpul studiilor derulate în perioada 2011 – 2012 au fost identificate 106 specii de păsări în perimetrul Rezervației Naturale Lacul Snagov, din care 26 sunt incluse în Anexa I a Directivei Păsări, iar 23 sunt incluse în Anexa II a aceleași directive. Global, 91 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 2 sunt aproape amenințate (NT) și 10 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

Cea mai mare diversitate de specii se înregistrează în habitatele de ecoton, în zona de lizieră de pădure, în luminișuri și poieni, aceste zone oferind resurse trofice atât pentru speciile prădătoare, cât și pentru păsări granivore sau insectivore. De asemenea, aceste habitate oferă cele mai multe refugii și zone de cuibărit.

Speciile de importanță conservativă ridicată (ex.: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Accipiter nissus, Accipiter brevipes, Dendrocopos ssp., Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Crex crex, Nycticorax nycticorax) au fost observate doar în habitate lacustre și forestiere foarte puțin afectate de activități antropice, cum ar fi brațele laterale ale lacului acoperite de vegetație acvatică luxuriantă sau păduri masive.

Vezi lista cu inventarierea pasarilor

* Ulterior (2014-2016) Fundatia Snagov (+ partenerii săi) a continuat cercetările și nr. de specii protejate, rare și amenințate de păsări, s-a mărit. Atât datorită extinderii suprafeței cercetate (mai mult decât ANPLS + 400m de jur-împrejur) cât și perioadei de timp disponibile.

Câteva păsări din sutele existente în Zona Snagov
Colonii de păsări - pe lacul Snagov (în special în aval și amonte de zona centrala - unde este ANPLS)
Botaurus stellaris ( = Bou de baltă, Buhai de baltă, Bâtlan de baltă, Stârcul mare - denumire populara)
Ixobrychus minutus ( = stârcul pitic - denumire populara)
SPECIE = Accipiter nisus ( = Uliul păsărar - denumire populara)
Ardea purpurea ( = stârc roșu - denumire populara)


Circa 250 de specii de păsări pot fi văzute în zona Snagov în cursul unui an. 175 (care și cuibăresc) au fost monitorizate pe o durată de 25 de ani de cercetatori<ref>”L’avifaune de la zone du complexe forestier et lacustre de Snagov (Roumanie)”. Aurel Papadopol. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa” (The Journal of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History). Vol XXII, p495-522</ref>.

În 2012-2015 s-au mai format colonii de păsări pe lacul Snagov în Delta și pe câteva cozi (golfuri) din cele 11 ale lacului.
Primăvara și toamna pot fi observate păsările migratoare.
Iar în fiecare iarnă, diferite grupuri de păsări tot (mai) încearcă să ierneze pe lac. Însă datorită presiunii antropice, după 2010 – decid să plece după 7-15 zile de încercări.

PĂSĂRI (selecție) a celor mai “valoroase” dpdv al protecțiilor prin diferite legislații (din Excel311):
Alcedo atthis (Pescărușul albastru), 
Egretta alba (Egreta mare, Egreta alba (syn. Ardea alba)), 
Ardea purpurea (Stârc roșu), 
Ardeola ralloides (Stârc galben), 
Botaurus stellaris (Bou de baltă, Buhai de baltă, Batlan de baltă, Stârcul mare), 
Bubo bubo (Buha, Bufnița, Bufnița mare), 
Chlidonias hybridus (Chirigița cu obraz alb, Chira de baltă (syn Chlidonias hybrida)), 
Chlidonias niger (Chirighiță de Nil, Neagră), 
Ciconia ciconia (Barza albă, Barza comună), 
Circus aeruginosus (Erete de stuf), 
Aquila pomarina (Acvila țipătoare mică (syn. Clanga pomarina)), 
Coracias garrulus (Dumbrăveancă),  
Crex crex (Cristei de câmp, Cârstel de câmp, Cristel de câmp), 
Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare pestriță, Ciocănitoare cu spate și obraji albi), 
Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar), 
Dendrocopos syriacus (Ciocănitoarea pestriță balcanică), 
Dryocopus martius (Ciocănitoarea neagră), 
Egretta garzetta (Egreta mică, Egreta albă), 
Emberiza hortulana (Presură de grădină), 
Ficedula parva (Muscar mic),
Ixobrychus minutus (Stârcul pitic), 
Lanius collurio (Sfrâncioc roșiatic), 
Lullula arborea (Ciocârlie de pădure), 
Phalacrocorax pygmeus (Cormoran mic , (syn. Microcarbo pygmeus)), 
Picus canus (Ghionoaia cenușie, Ghionoaia sură, Ciocănitoarea verde), 
Sterna hirundo (Chira de baltă), 
Accipiter brevipes (Uliul cu picioare scurte), 
Aythya nyroca (Rață roșie, Rață cu ochii albi (syn. Aythya (Nyroca) nyroca)), 
Cygnus cygnus (Lebadă de iarnă), 
Larus minutus (Pescăruș mic, Pescăruș de baltă (syn. Hydrocoloeus minutus Pallas, 1776)), 
Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte, Bâtlan), 
Picoides tridactylus (Ciocănitoarea de munte)

[2011] Păsările de pradă sunt mai frecvente în zona de pădure masivă, deoarece doar aici există copaci suficient de înalți, necesari acestor specii pentru cuibărit. În restul habitatelor aceste specii sunt prezente doar pentru hrănire, pătrunzând chiar și în zone semi-naturale cum ar fi pajiști, grădini sau culturi agricole. 
Notă: în perioada 2011-2014, peste 3000 de stejari seculari (150-400 de ani) au fost tăiați din foștii Codri ai Vlăsiei (Zona Snagov). Așa că au fost distruse: foarte multe din cuiburi și adăposturi (păsări, lilieci, insecte, mamifere etc.)

Link-uri Utile:
1) Albume Foto (din Facebook) – realizate de Fundatia Snagov
(și cu ajutorul unor fotografi profesioniști):
1a) Lista speciilor de păsări Protejate (parțială)
1b) Lista speciilor de păsări Comune (parțială)
1c) PASARI P din Zona Snagov (protejate+rare) [32a+32b+33B]

2) Lista păsărilor din România (Wikipedia)

#) Participă la sesiuni foto (macro) [link – FOTO: Natură-Cultură în Zona Snagov [2-4h]

DIVERSE / + ToDo:
0)
prezentarea publică a unei liste + poze (seturi) ale păsărilor identificate in Zona Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1) un scurt film de prezentare (structurata) a pasarilor din Zona Snagov (285x5s=25 min);
2)
publicarea studiului științific despre pasari din zona Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 80 ore (sau 600 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
3) crearea unui set de locuri de observatie (gen foisoare, colibe din/cu stuf) etc. – pentru observarea pasarilor. Dar si a unei retele de locuri pentru (suplimentare cu) hrana si mai ales apa (sezonul rece = zapada / gheata)
4) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTERe cu speciile de pasari (eventual cu diferite grupari: acvatice, care cuibaresc, rapitoare etc.) ;
5) realizarea unei broșuri cu păsările din Zona Snagov. Macar în versiunea digitală (dar cu cod ISBN). Circa 27x pasari (cu poze de calitate – cu copyright), incadrari stiintifice, link-uri (+QR coduri), detalii despre stare (conservare etc.);
6) multiplicarea (extinderea) activitatilor (educative) de Bird Watching;

Sursa date: Plan de management și Regulament ANPLS > RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informații (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

* Pagina completată (actualizată) și în 2021 în cadrul  proiectului “Explorează și ajută patrimoniul natural al Zonei Snagov, cu cel mai mare lac natural al României“. Proiect co-finanțat de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

# Mai multe detalii la [email protected] * Tel: 0720 762468

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?