Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informeaza-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Păsări

În timpul studiilor derulate în perioada 2011 – 2012 au fost identificate 106 specii de păsări în perimetrul Rezervației Naturale Lacul Snagov, din care 26 sunt incluse în Anexa I a Directivei Păsări, iar 23 sunt incluse în Anexa II a aceleași directive. Global, 91 de specii nu prezintă amenințări semnificative (LC), 2 sunt aproape amenințate (NT) și 10 nu au fost evaluate (conform Listei Roșii IUCN). 

Cea mai mare diversitate de specii se înregistrează în habitatele de ecoton, în zona de lizieră de pădure, în luminișuri și poieni, aceste zone oferind resurse trofice atât pentru speciile prădătoare, cât și pentru păsări granivore sau insectivore. De asemenea, aceste habitate oferă cele mai multe refugii și zone de cuibărit.

Speciile de importanță conservativă ridicată (ex.: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Accipiter nissus, Accipiter brevipes, Dendrocopos ssp., Aquila pomarina, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Crex crex, Nycticorax nycticorax) au fost observate doar în habitate lacustre și forestiere foarte puțin afectate de activități antropice, cum ar fi brațele laterale ale lacului acoperite de vegetație acvatică luxuriantă sau păduri masive.

Vezi lista cu inventarierea pasarilor

* Ulterior (2014-2016) Fundatia Snagov (+ partenerii săi) a continuat cercetările și nr. de specii protejate, rare și amenințate de păsări, s-a mărit. Atat datorită extinderii suprafeței cercetate (mai mult decat ANPLS + 400m de jur-împrejur) cât și perioadei de timp disponibile.

Câteva păsări din sutele existente în Zona Snagov
Colonii de păsări - pe lacul Snagov (în special în aval și amonte de zona centrala - unde este ANPLS)
Botaurus stellaris ( = Bou de baltă, Buhai de baltă, Bâtlan de baltă, Stârcul mare - denumire populara)
Ixobrychus minutus ( = stârcul pitic - denumire populara)
SPECIE = Accipiter nisus ( = Uliul păsărar - denumire populara)
Ardea purpurea ( = stârc roșu - denumire populara)

[2011] Păsările de pradă sunt mai frecvente în zona de pădure masivă, deoarece doar aici există copaci suficient de înalți, necesari acestor specii pentru cuibărit. În restul habitatelor aceste specii sunt prezente doar pentru hrănire, pătrunzând chiar și în zone semi-naturale cum ar fi pajiști, grădini sau culturi agricole. 
Notă: în perioada 2011-2014, peste 3000 de stejari seculari au fost tăiați din fostii Codri ai Vlăsiei (Zona Snagov). Așa că au fost distruse: foarte multe din cuiburi și adăposturi (păsări, lilieci, insecte, mamifere etc.)

DIVERSE / + ToDo:
0)
prezentarea publică a unei liste + poze (seturi) ale păsărilor identificate in Zona Snagov. Limitările sunt date de faptul că pozele făcute de cercetători nu sunt artistice iar cele artistice costă (sunt cu copyright);
1) un scurt film de prezentare (structurata) a pasarilor din Zona Snagov (285x5s=25 min);
2)
publicarea studiului științific despre pasari din zona Snagov. Trebuie scanat (cu tot cu anexe) > făcut public. (necesită convertire de pe suport hârtie > versiune digitală editabilă > completare link-uri – referințe > … bază de date online, actualizabilă). Nevoi : 80 ore (sau 600 Euro cu tot cu drepturi pentru fotografiile de detaliu – necesare)
3) crearea unui set de locuri de observatie (gen foisoare, colibe din/cu stuf) etc. – pentru observarea pasarilor. Dar si a unei retele de locuri pentru (suplimentare cu) hrana si mai ales apa (sezonul rece = zapada / gheata)
4) relizarea + (tiparirea +) distrubuirea unui POSTERe cu speciile de pasari (eventual cu diferite grupari: acvatice, care cuibaresc, rapitoare etc.) ;
5) realizarea unei broșuri cu păsările din Zona Snagov. Macar în versiunea digitală (dar cu cod ISBN). Circa 27x pasari (cu poze de calitate – cu copyright), incadrari stiintifice, link-uri (+QR coduri), detalii despre stare (conservare etc.);
6) multiplicarea (extinderea) activitatilor (educative) de Bird Watching;

Sursa date: Plan de management și Regulament RNLS + studii științifice aferente.
Sunt interzise copierea, multiplicarea și/sau preluarea de informatii (text – imagini) – fără acordul scris al Fundației Snagov.

AJUTĂ  / DONEAZĂ – proiectele și demersurile Fundatiei Snagov

Total Page Visits: 362 - Today Page Visits: 3