D=Cultură, Educație, Învățământ, Pregătire Profesională

DIRECTOR Comisie: Profesor Dr. Despina GEORGESCU

Obiectivele Fundației Snagov (și ale Comisiei D) sunt prezentate în Statut (vezi IV)
Resurse: Cele ale Fundației, contribuții ale membrilor, atrase de fiecare Comisie

PLANUL de Activități:
PD1: Expunerea de minim cinci ori a colecțiilor “Vlad Basarab Țepeș – Dracula” și “Sporturi Nautice Românești” [Muzeul Șuțu, Bibilioteca Națională, trei evenimente relevante] * PM: Constantin Turmac * Echipa: + 3 voluntari
PD2: Scrierea și depunerea  de proiecte pentru co-finanțare AFCN * PM: Luiza Coneac * Echipa: + 3 voluntari [R=2 AFCN implementate în 2012, 2013, +4 depuse și necâștigate]
PD3: EVENIMENT MAJOR: Aniversarea inaugurării oficiale a sporturilor nautice profesioniste pe lacul Snagov din 25.06.1933 * Data: 25 iunie  * Conform Fișei Proiectului și Agendei evenimentului * PM: Constantin Turmac * Parteneri: Ivan Patzaichin, un trust media, o bază sportivă * Echipa: Constantin Turmac + 10 voluntari [R=Ziua Lacului Snagov și a ANPLS: 2016, 2017]
PD4Completarea cu exponate a colecțiilor muzeale, completarea explicațiilor asociate obiectelor expuse, completarea cu povestiri, obiceiuri etc * Minim: 10 ore/an * PM: Despina Georgescu * Echipa: voluntari [R=încă foarte puțin – prin ajutor local]
PD5: Noi membri (minim 5), sponsori (în obiecte, explicații – amintiri – povestiri – minim 10) * PM: Despina Georgescu * Echipa: voluntari  [R=încă foarte puțin – prin ajutor local]
PD6Colecțiile Muzeale Snagov să fie vizitate de minim 300 de preșcolari și elevi/an + cel puțin 2 echipaje școlare de la fiecare din cele 10 școli din comunele învecinate * PM: Despina Georgescu * Echipa: voluntari [R= satisfăcător via București și cu mari oscilații + discontinuități  – pe plan local]
PD7: “4 Ateliere meștesugărești” – îmbunătățirea (completarea) activităților, obiectelor, prestației meșterilor (cât mai veridic cu specificul local) * Derularea a cel puțin câte două sesiuni  (corelat cu diferite evenimente publice din zonă, organizate de Fundația Snagov sau de alte entități, la care Fundația Snagov să fie invitată) [R= între 1 și 6 derulări/an a fiecărui atelier]
PD8: “Istoria Învățământului în Zona Snagov” – Reconstituirea principalelor cronologii (directori, profesori relevanți, momente relevante) și o colecție a unor poze de grup (cu promoții) – care vor fi prezentate și pe internet [R= în lucru – fără vizibilitate publică]
PD9Completarea cu un panou (16 pagini A4) a colecției Vlad Basarab Țepeș – cu detalii specifice legate de Zona Snagov [R= în lucru]
PD10: Obținerea a minim 50 de recomandări relevante în Cartea de Onoare a Colecțiilor Muzeale Snagov (de la personalități, în special cu ocazia evenimentelor relevante) [R=peste 30 / fără responsabil > nu s-a completat în majoritatea oportunităților]

Note:
a) Voluntarii, Sponsorii, Membrii echipelor de proiect – cu toții vor fi menționati în scris în sintezele proiectelor și vor primi și Diplome de recunoaștere a contribuțiilor lor. Aceștia vor primi și unele gratuități și reduceri la (alte) evenimente și acțiuni organizate de Fundația Snagov (sau partenerii lor);
b) Găsirea unei soluții pentru a asigura accesul / vizitarea Colecțiilor Muzeale Snagov (ex: localnic care să deschidă la cerere  – pentru grupuri mari respectiv sâmbătă/duminică să fie deschis cel puțin 3 ore, într-un interval orar garantat)

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?