Resurse (dotare) > C: Natură-Biodiversitate

1) Prin criteriile de eligiblitate si criteriile de punctaj aferent concursurilor de atribuire a ariilor naturale protejate, se impuneau (2007-2018) un set de cerinte destul de strict.

2)
Din Planul de Management al ANPLS rezultă un minim format din:
9.9. Resurse pentru management și infrastructură
Custodele Ariei Protejate Lacul Snagov este Fundația Snagov, conform Convenției de custodie nr. 354 din 08.07.2014 încheiată cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și a actului adițional nr. 1, înregistrat la Agenția Națională pentru Protecția Mediului Ilfov cu numărul 865 din 26.11.2015.
Dotarea custodelui ariei naturale protejate Lacul Snagov, pentru desfășurarea în condiții optime a activității:
a) Ambarcațiune cu motor pentru monitorizări în aria naturală protejată Lacul Snagov;
b) Autoturism / moped pentru deplasări rapide locale până la locații riverane în vederea constatării abuzurilor;
c) Panouri de informare în aria naturală protejată Lacul Snagov, în localitățile riverane, la căile publice de acces ale lacului și la fiecare locație riverană a organizațiilor care desfășoară activități publice sau comerciale minim un panou la intrare și unul în zona lacului;
d) Balizări pentru delimitări în aria naturală protejată Lacul Snagov pentru zonele științifice și protejate, vizibile la distanțe de minim 15 metri;
e) Echipamente de monitorizare ale abuzurilor în aria naturală protejată Lacul Snagov: aparat foto profesionist, luneta, binoclu de zi / noapte, lanterne puternice, aparate de înregistrare audio-video de zi / noapte, echipamente individuale de protecție vestă, salopetă, cizme, mănuși, pelerina de ploaie, precum și câte un set de accesorii și scule necesare mincioc, cange, galeată, cuțit, topor, lopată, etc.;
f) Aparat de măsură pentru zgomote și vibrații agrementat, inclusiv a softurilor aferente care permit prelucrarea datelor măsurate în teren, cu scopul de a verifica depășirile pragurilor reglementate;
g) Pentru monitorizarea parametrilor de apă: set de recipiente și dispozitive pentru verificarea rapidă a depășirilor pragurilor reglementate: pH-ul, oxigenul dizolvat, nitriți, nitrați, temperature, etc;
h) Pentru mostre de faună și floră: Set / trusou de recipiente / scule pentru conservare / capturare și stocare temporară / ocazională – exemplare moarte / rare / rănite – ce trebuiesc observate / studiate, de exemplu: cuști / recipienți, cange, minciog, site, bidoane, acvarii, ierbar, etc.
i) Uniforme complete pentru personalul ariei naturale protejate Lacul Snagov pentru sezon rece și cald, pentru custozi și vizitatori cercetători, voluntari și alți reprezentanți ai custodelui, autorităților cu atribuții de control.

Fundatia Snagov (dupa 10 ani) a ajuns sa dispuna de urmatoarele:


– 

1Shares