PROIECTE

NEVOILE (sesizate) într-o zonă-spațiu (natural > social > administrativ),
trebuie (mai întâi) descrise/justificate (cât mai cantitativ)
[preferabil cu terțe + multe surse credibile: poze/filme/link-uri etc.]

(Numai) în raport cu un set (comun-general) de VALORI (principii / cadre sociale asumate: ex: legi … 7 ani de acasă),
se poate aborda (ex: prin invitații la a comenta / interviuri / adrese oficiale … dezbatere publică)
din diferite perspective. Minim 2:
1) ca PROBLEME descrise (deci prezentate ca limitări/pierderi: trecute > curente > viitoare)
2) ca OPORTUNITĂȚI (funcție de modalitatea de abordare – soluționare)

Funcție de:
a) PRIORITĂȚI (și există multe modalități de luare a deciziilor: transparent / rațional / democratic / deci fără “emoții”, populisme, ego, GIO etc.)
b) resursele disponibile (bani, manoperă – competențe, resurse unice, limitări PESTLE)
c) orizontul de timp (considerat)
SOLUȚIILE (abordările) pot fi multiple (ex: limitarea/stoparea pierderilor, soluție temporară/definitivă etc.)

Însă trebuie abordate (ca format minim de descriere) ca PROIECTE propuse (..).

CLASIFICĂRI:
* După stadiul (tipul) proiectului:
PROIECTE – REALIZATE
PROIECTE – PROPUSE (+ Recurente-Anuale) [sponsorizabile / voluntari etc.]
PROIECTE – > Idei-Schițe > Soluții
PROIECTE – pt. Comunități Sustenabile (Ec. circulară)
PROIECTE – pt. Educație reală (+ modernă)

* După domeniul vizat:
A= Administrație TD (top-down) : (impus: punitiv)
A= Administrație BU (bottom-up) : (proactiv: de la individ la comunitate)
B= (Eco)Turism
C= Mediu / Natură / Conservare Biodiversitate
D= Cultură (Istorie > Tradiții > Valori > Comportamente) / Educație
xP= (nevoi) Punctuale (ori Recurente)

* Din 2007, Fundatia Snagov a (tot) propus diferitelor grupuri (de interese – locale) dar și (nivelelor) administrative, realizarea unor (liste) evidente publice cu: RESURSE, (+bugete) / NEVOI (percepute) / VIZIUNI (= alegeri a unor mega – abordări) / Seturi de OBIECTIVE … > Seturi de PROIECTE … (seturi de îmbunătățiri punctuale) etc.
Însă, dată fiind continuarea procesului de “împărțeală” (+corupție) – nu s-a dorit: claritate / predictibilitate / legalitate / dezvoltare comună  etc.