PC601 Comunicat de presă – începere proiect

Data: 15.11.2010

COMUNICAT DE PRESA

Inceperea proiectului
„Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare”
  
Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Fonduri europene pentru Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov” (ANPLS)

Fundatia Snagov in parteneriat cu Snagov Tur – Custodele Ariei Naturale Protejate “Lacul Snagov” (ANPLS), au inceput cu data de 01-octombrie-2010 derularea proiectului “Aria Naturala Protejata „Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de Management, pe baza de Studii Stiintifice, Informare si Constientizare”, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Mediului si Padurilor.

Proiectul are o durata de 24 luni si este co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, aferent Programului Operational “Mediu”, Axa 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, DMI – Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000, sesiunea nr. 3/2009.

Obiectivul general al proiectului este de conservare si protejare a biodiversitatii habitatelor naturale cu asigurarea managementului adecvat aferent Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov.

Proiectul va fi implementat in Regiunea Bucuresti-Ilfov, Judetul Ilfov, Zona Snagov (lacul si cele 5 paduri ce formeaza un ecosistem – corespund comunelor Snagov, Gruiu, Ciolpani) si consta in 3 activitati majore: 
1. Elaborarea de studii pentru intelegerea cantitativa si de specialitate a situatiei existente in ANPLS (inventarieri si studii de impact) – in vederea revizuirii Planului de Management, a strategiilor, schemelor si documentelor necesare pentru managementul ANPLS.
2. Derularea unei campanii de informare si constientizare (integrate) privind patrimoniul natural al ANPLS si protejarea-conservarea acestuia – prin derularea a 5 evenimente.
3. Instruirea personalului implicat in administrarea ANPLS.

Valoare totala a proiectului este de 1,440,192 lei (circa 340.000 Euro), din care asistenta financiara nerambursabila (din FEDR si buget de stat) este de 1.208.151 lei (circa 285.000 Euro).

Dintre principalele rezultate urmarite prin implementarea prezentului proiect sunt mentionate: 
1. Revizuirea si avizarea Planului de Management, cu respectarea tuturor procedurilor aferente si respectarea tuturor cerintelor legale. 
2. Realizarea a 2 studii principale (inventariere si impact) cu respectarea tuturor procedurilor aferente si respectarea tutror cerintelor legale, astfel incat sa reflecte starea reala a ANPLS si sa contina recomandari de masuri pentru viitor. 
3. Cresterea informarii si constientizarii grupurilor tinta vizate cu cel putin 20% si reducerea nivelului de gunoaie aruncate in ANPLS cu cel putin 10%. 
4. Cresterea implicarii grupurilor tinta in protejarea si conservarii ANPLS prin incheierea a cel putin doua parteneriate (intre Fundatia Snagov / Custode si factori interesati).
5. Cresterea implicarea mass-media in diseminarea informatiilor cu privire la protejarea ANPLS prin cel putin 2 aparitii pozitive in mass-media pe perioada derularii campaniei.
6. Instruirea a 2 persoane din echipa de administrare a ANPLS la 4 programe / cursuri de formare profesionala.

Detalii suplimentare puteti obtine de la beneficiarul direct al proiectului Fundatia Snagov, la tel/fax: 021 323 9905 sau email: office@fundatiasnagov.ro. Persoana de contact: Constantin Turmac – Presedinte. 

* Comunicatul a fost publicat si pe www.comunicatemedia.ro

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?