PA003 Instrumente RADR

Pe langa instrumentele comune Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala si Retelei Europene (proiect de baza de date bazat pe folosirea formei de proiecte pilot comune; elaborarea unei liste cu bune practici; proiect de baza de date transnational; baze de date experti; baza de date cu GAL-uri; instrument de cooperare transnationala), folosite in vederea identificarii bunelor practici si a sprijinului pentru cooperare transnationala, vor fi dezvoltate unele instrumente specifice retelei nationale si anume:
1) Informare – Comunicare – Promovare:
11) O pagina de web care sa faciliteze:
12) legatura cu retelele active la nivel national si ale diferitelor state membre ale UE;
13) comunicarea in cadrul Retelei Europene;
14) legaturi cu total acces in ceea ce priveste unele parti ale retelei si acces numai cu actorii si alti profesionisti ai acesteia;

2) Canalele paginii de web vor fi prezentate in limbi diferite. 
21) Informari regulate si ocazionale:
22) publicatii tehnice si procedurale; 
23) evenimente privind intalniri legate de axele prioritare ale PNDR si alte teme;
24) informatii privind organizarea unor grupuri de lucru tematice;
25) producerea de informatii tehnice, inclusiv informatii despre programele rurale de dezvoltare finantate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala;
26) concentrare pe instrumente, masuri, metode de implementare;
27) comisii stiintifice cu scopul diseminarii cunostintelor si cercetarii in dezvoltarea rurala.
28) Mijloace de promovare: expozitii, reclame, publicitate, ghiduri turistice, pliante cu obiective turistice, produse specifice locale certificate, procedee si tehnologii noi etc.;

3) Schimburi intre actorii rurali:
31) Seminarii generale sau tematice;
32) Baza de date – contacte si proiecte;
33) Privind bunele practici;
34) Constituirea unui repertoriu – baza de date;
35) Seminarii de difuzare si de sprijinire a formarii – sustinere a dezvoltarii.

4) Difuzarea bunelor practici:
41) Crearea unei baze de date;
42) Organizarea de seminarii cu scopul diseminarii de informatii si sprijin pentru instruire.

5) Sprijinirea cooperarii (nationala si transnationala):
51) Sprijin metodologic – editare de ghiduri;
52) Sprijin pentru identificarea partenerilor – baze de date, lansarea apelului la formarea de parteneriate etc.;
53) Sprijin pentru desfasurarea cooperarilor – zile de consiliere pentru dezvoltarea cooperarilor (punere la punct, realizare, evaluare);
54) Expertize proactive;
55) Reguli de implementare a cooperarilor in diferite state membre;
56) Kituri de lansari de cooperare (informatii de baza, metodologie, lista de experti disponibili si liberi pe teme);
57) Intalniri tematice dedicate cooperarii;

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?