PA003 Obiectivele GAL (via LEADER si RNDR)

Obiectivele GAL (via LEADER si RNDR) – grupand toate organizatiile si institutiile care sunt implicate in dezvoltarea rurala in vederea:
1) crearii unei economii agricole si forestiere bazate pe exploatatii care trebuie sa se angajeze pe calea modernizarii;
2) dezvoltarii unei agriculturi care sa favorizeze biodiversitatea si conservarea mediului;
3) imbunatatirii calitatii vietii   si dezvoltarii economice in spatiul rural;
4) imbunatatirii guvernantei locale in vederea crearii si implementarii strategiilor de dezvoltare locala.

Astfel, o preconditie a acestui proiect este de a obtine (si daca nu exista) de a contribui/defini/crea/publica “Strategia de dezvoltare locala” – bazata atat pe resursele/potentialul local cat si pe nevoile/dorintele intregii comunitati.

OBIECTIVELE SPECIFICE GAL:
a) ar putea (preferabil/teoretic) sa se bazeze  pe obiectivele strategiilor de dezvoltare locala
b) in lipsa acestora celor de sus, pentru a avansa se vor  putea utiliza si obiectivele  fiecarui actor implicat. Acestea vor fi comunicate  in scris – ca fiind neschimbabile pe o perioada medie/lunga de 2-5 ani – si astfel sa se asigure preconditiile analizei si a  lucrului coerent in grupul GAL si vederea luarii  unor decizii strategice. Numai astfel se vor elimina oscilatiile oprtunistice ale unor membri – prin revenirea contradictorie asupra unor “prioritati” contextuale, de la o sedinta la alta.

GAL-urile reprezinta parteneriate public-private alcatuite din reprezentanti ai sectoarelor:
Public:
– administratie publica (primarii, consilii locale, judetene, etc)
– servicii publice (servicii sociale, de sanatate si transport, scoli, etc)
Privat:
– sector comercial (societati pe actiuni, societati cu raspundere limitata, etc)
– sector financiar (banci, institutii de credit, etc)
– sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producatori, etc)
– organizatii de intreprinzatori
Societate civila:
– organizatii non-profit, asociatii, fundatii, federatii (asociatii de mediu, asociatii culturale, sociale, religioase, camere de comert, unitati de cult, etc)
– persoane fizice

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la [email protected]

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?