PC011 [RU] Prezentari publice: Biodiversitatea Zonei Snagov a ANPLS și Rolul Custodelui

COD=PC32             | PM= Andreea Zoica | BT=ore/an | B€=600
     Status= Terminat | Start=anual | DL= anual
B] Denumire=
 Prezentare Publica – APLS si Rolul Custodelui in APLS – recurent (precum cea din in 08-apr-2008)

C] OBIECTIVE
C1- informare publica despre preluarea custodiei Ariei Protejate Lacul Snagov de catre SNAGOV Tur dar si despre “legislatia si perspectivele europene legate de conservarea biodiversitatii si actiuni ale comunitatii locale pentru protejarea si valorificarea sustenabila a acesteia”
C2- consultarea factorilor interesati (riverani si institutii abilitate) in vederea realizarii Planului de Management al APLS
C3- formarea unui grup de lucru cu partile implicate pentru elaborarea Regulamentului APLS si a Planului de 
Management: limitari legate de activitati in zona, referinte bibliografice specifice (norme, regulamente etc). 
* Activitate specifica:
   – CUSTODELUI APLS si APPS
   – membrilor Fundatiei Snagov -> Comisia C
   – responsabililor cu dezvoltarea (..) din diferite institutii (locale si centrale)

D] CONTEXT=
D1 – Preluarea custodiei APLS de catre SNAGOV Tur in data de 12.12.2007, in conformitate cu Ord. 494/2005 si OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
D2 – Realizarea Regulamentului si a Planului de Management al APLS pana in 6 luni de la obtinerea custodiei la care se doreste implicarea / propunerile tuturor factorilor implicati. 

E] REALIZARI / (Status Report)= Proiect terminat -> Vezi detali complete la paginile:
 http://www.snagov.ro/ro/index.php?s=590 

F] RESURSE=
F1.1 = TIMP -> Competenta “Voluntari”: 3 inscrisi prin Adeziuni (Membri Fundatia Snagov)
   – 40h: 3 Custozi: Andreea Zoica, Stefan Dan, Turmac Constantin (si Organizatori)
   – 20h: Specialisti/Cercetatori: functie de disponibilitati
   – min 8h: discutie cu reprezentanti ai institutiilor participante 
F1.2 = TIMP -> Competenta – “Secretara”: 40h: din partea SNAGOV Tur SRL
   – Activitati: comunicatii (telefoane, corespondenta)
F1.3 = TIMP -> Competenta – “Organizator”: 30h: din partea SNAGOV Tur SRL
   – Activitati:
      – comunicare cu toate partile implicate
      – transmitere fax/posta/email a invitatiei la eveniment +materiale aferente acestuia
      – informarea riveranilor prin distributia a 200 de plicuri cu invitatii +materiale aferente
F2.1 = MATERIALE -> LIPSA (de completat) [Cantitate / UM / PU / Total]:
   – s-au completat/asigurat (fata de situatia initiala):
   a) s-au tiparit si distribuit peste 240 de seturi de materiale  – circa 4500 de pagini A4 (color, fata verso)
   b) refreshment pentru cca 35 de oaspeti / vizitatori
F2.2 = MATERIALE -> REFOLOSIBILE/EXISTENTE [Cantitate / UM / PU / Total]:
   – doar know-how-ul unor prezentari anterioare
F2.3 = MATERIALE -> INCHIRIATE [Cantitate / UM / PU / Total]:
   – sala de prezentare: Complex Astoria
F2.4 = MATERIALE -> IMPURUMUTATE (asigurate de SPONSORI) [Cantitate / UM / PU / Total]:
   – notebook + video-data-proiector + instalatie de sonorizare + ecran de proiectie:
     asigurat de COMPASS Training (membru al Fundatiei Snagov) 

G] PROMOVARE / Vizibilitate
G1.1 =Pagina de prezentare din site: 
http://www.snagov.ro
G1.2 =zona din FORUM – pentru discutii aferente proiectului: nu a fost cazul 
G2.1 = alte mijloace – prevazute:  peste 40 de seturi de materiale cu tematica.

+++  COMUNICARI asociate:
1) Initial, din confirmarile primite efectiv, era prevazut ca evenimentul sa se deruleze cu peste 25 de invitati si in final au participat 30, cu toate ca nu au fost prezenti si reprezentanti ai celor 3 primarii Snagov; 
2) intalnirea a fost anuntata si in cadrul emisiunii TV Realitatea a lui Mihai Tatulici din data de 6-apr-2008 si au fost informati+invitati toti participantii la emisiune

+++  SPONSORIZARI / Contributii / Sprijin:
Snagov Turl SRL + COMPASS Training SRL + COMPASS Consulting SRL

+++  Legenda:
PM= Project Manager: adica responsabilul cu derularea proiectului
BT= buget de ore: numarul de ore estimate ca necesare, pentru a termina cu bine proiectul, in ipoteza in care sunt asigurare resurele umane (cu competentele mentionate) si cele materiale (sau banii cu care acestea vor fi achizitionare)
B€= buget de bani 
SR sau Status= Status Report : adica prezentarea succinta a situatie curente de derulare a proiectului in cauza
Start= Data de Start : cea mai probabil (viitoare) data la care ar putea incepe (sau s-a reprogramat) inceperea derularii proiectului
DL= Dead Line: Data la care proiectul trebuie (obligatoriu) sa se termine

Notă: Pentru orice detalii suplimentare, îmbunătățiri, contribuții, propuneri – vă invităm să ne contactați la office@FundatiaSnagov.ro

Open chat
Concret: CUM putem - ajuta?