Activitate Custode ANPLS și Realizări

Pagină realizată cu ocazia Campaniei de Informare și Conștientizare “ANPLS chiar există! Informează-te și Protejeaz-o!” prin proiectul „Aria Naturală Protejată “Lacul Snagov” – Management adecvat prin revizuire Plan de mangement pe bază de studii ştiinţifice, Informare şi Conştientizare” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Custodele ANPLS si activitatea acestuia 

Calitatea de CUSTODE al Ariei Naturale Protejate  “Lacul Snagov“ (ANPLS) (cod 2560 – infijntata prin Legea 5 / 2000) o detine FUNDATIA SNAGOV, în baza: Conventiei de Custodie nr. 354-08.07.2014 pe 10 ani (deci 8 aug 2014 – 8 aug 2024). Notă: Guvernul României a anulat această convenție (dar Parlamentul nu a promulgat-o OG 75/2018 până la data de 11.01.2019).

Anterior (2007-2012), custode a fost S.C. SNAGOV Tur S.R.L în baza Convenției de custodie a Ariei Protejate Lacul Snagov, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov sub nr. 20451 din 12.12.2007.

Activitatea custodelui este voluntară (adică cu auto-finanțare) şi constă în principal din:   
a) implementarea legislatiei specifice Legea 49 / 2011, Legea 195, etc 
Realizarea Regulamentului şi Planului de Management al ANPLS (ele au fost deja realizate de Custode şi urmează a fi revizuite printr-o mai bună detaliere ştiinţifică) – s-a realizat.
b) Monitorizare şi control în ANPLS (poate face sesizări asupra abuzurilor constatate) – se deruleaza permanent. 
c) Activităţi de informare şi diseminare către comunitate şi către terţii interesaţi – sse deruleaza permanent. 

Echipa curentă a Custodelui este formată din:
a) Custozi și Rangeri (căutăm permanent noi tineri – să îi instruim)
b) Cercetători științifici (căutăm permanent noi parteneri – voluntari)
c) Parteneri (în baza unor convenții / declarații / acorduri cu valabilități de durate diferite): 
    – Fundatia Snagov
    – Inspectoratul Școlar Judetean Ilfov
    – Școlile din zona Snagov: Liceul Mihail Kogalniceanu Snagov, Scoala Ghermănești și Tâncăbești, Scoala Gruiu, Scoala Silistea Snagovului, Scoala Lipia si  Scoala Ciolpani. 
    – Ocolul Silvic Snagov
    – Primaria Gruiu 
    – Compass Training SRL si Compass Consulting SRL
    – Federatiile Romane de Canotaj si Kaiac-Canoe
* Un grup de cercetători și specialiști (și ONG-uri / asociații profesionale).
* Un grup de voluntari și membri (persoane fizice și juridice).

RAPOARTE (anuale) de activitate ale Custodelui – REALIZARI: vezi RAPORT-Activitate_CUMULAT=2008-2012

Mai multe detalii despre obligatiile si drepturile Custodelui și în OUG 57/2007 și legislașția în vigoare (care s-a modificat anual).

Dintre principalele realizari, enumerăm succint aici:
1) stoparea focurilor de artificii si petarde de la locatiile riverane (ANPLS + 500m), în special pentru că încălcau legislația pentru arme și muniții (295/2004) – și (anterior) chiar IPJ Ilfov avizau/tolerau această situație; [vezi link-urile: x, y si filmele: 1,2,3)
2) stoparea / limitarea distrugerilor (în zona malurilor) – demers cu sute de adrese și circa 40 de sesizari – plângeri penale; (link);
3) inventarierea speciilor și habitatelor (si a rezultat ca in loc de circa 6 specii protejate, la Snagov, biodiversitatea de protejat are 311 specii protejate, rare și amenintate în 4 habitate principale, în urma identificării a circa 1400 de specii dintr-un total estimat de peste 2400 specii); (link);
4) salvarea malului impadurit a lacului Snagov (in special din perimetrul ANPLS) – deci pe o lungime de circa 2 km, printr-o campanie derulata pe o durata de circa 4 ani (sesizari, adrese, petitii, controale rezultate si cu cateva amenzi aplicate de cateva autoritati, inhibarea multor dorinte si initiative de constructii ilegale etc.); (link);
4) numeroase activitati si forme de informare – constientizare (..);
5) Plan de Management si Regulament al ANPLS (publicat in MO 318bis din 18.05.2016); (link);
6)  Centru de Informare Turistică / Centru Biodiversitate (+ set de 20+ activități interactive pentru copii – tineri – adulți); (link);
7) regasirea (și primirea oficială) a documentației HCM 894/1952 prin care s-a înființat Rezervația Naturală Complexă Snagov cu suprafața de 1147,70 ha. Sesizarea autorităților abilitate cu solicitare de remediere administrativă. Comunicat de presă. Petiție. Campanie de informare – constientizare aferenta; (link);
8) set de demersuri pentru stoparea tăierilor copacilor seculari (peste 3000) din padurile riverane lacului Snagov (suite de adrese + 2 petitii cu circa 3150 semnaturi aferente), cartare copaci, implicare corporatii, apeluri la autoritati – pt. flagrant, articole, chemarea televiziunilor etc.); (link);
9) documentatie completă pentru extinderea ariei naturale protejate la Snagov, de la 110 ha la 2080 ha (tot lacul si padurile riverane); (link);

Note: în toată această perioadă (10+ani) statul român nu și-a onorat angajamentele (atât la nivel de convenție de custodie, nici ca autorități cu rol în control – remedieri și nici pentru asigurarea finanțărilor necesare diferitelor nevoi și autoritățile au transformat zona Bucuresti – Ilfov și în ne-eligibilă pentru finanțare UE în perioada 2014-2020). Astfel că activitatea custodelui (voluntară) a fost auto-finanțată și direcționată în special către stoparea numeroaselor infracțiuni (chiar sprijinite de o parte de autorități – cel puțin prin omisiune voluntară și repetată) și lupte în instanțe etc. Mai mult chiar: custodele (și personalul / membrii / voluntarii) acestuia au fost de mai multe ori chiar atacați de infractori și autoritățile fie nu au reacționat (..) fie chiar au ales să fie parte (și să încurajeze) astfel de demersuri.

2Shares